برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1511 100 1
شبکه مترجمین ایران

تورم (کیهان شناسی)

تورم (کیهان شناسی) در دانشنامه آزاد پارسی

تَورُّم (کیهان شناسی)(inflation)
در کیهان شناسی۱ مرحلۀ فوق العاده سریع انبساطی که تصور می شود در دَه تا ۳۲ ثانیۀ نخست مِهبانگ۲ رخ داده است و ضمن آن تقریباً همۀ ماده و انرژی عالم آفریده شده است. الگوی تورمی۳ مبتنی بر این مفهوم، نزدیکی بسیارِ چگالی عالم به چگالی بحرانی۴، همواربودن تابش زمینۀ کیهانی۵، و توزیع همسان ماده در عالم را توجیه می کند. تورم را اخترفیزیک دان امریکایی، آلن گات۶، در اوایل دهۀ ۱۹۸۰ مطرح کرد.
cosmologyBig Banginflationary modelcritical densitycosmic background radiationAlan Guth

تورم (کیهان شناسی) را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی تورم (کیهان شناسی)   • مفهوم تورم (کیهان شناسی)   • تعریف تورم (کیهان شناسی)   • معرفی تورم (کیهان شناسی)   • تورم (کیهان شناسی) چیست   • تورم (کیهان شناسی) یعنی چی   • تورم (کیهان شناسی) یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی تورم کیهان شناسی

کلمه : تورم (کیهان شناسی)
اشتباه تایپی : j,vl (;dihk akhsd)
عکس تورم (کیهان شناسی) : در گوگل

آیا معنی تورم (کیهان شناسی) مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )