برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1512 100 1
شبکه مترجمین ایران

تورم (اقتصاد)

تورم (اقتصاد) در دانشنامه اسلامی

تورم (اقتصاد)
تورّم در اصطلاح، عبارت از افزایش سطح عمومی قیمت ها به شکل مستمرّ است.
واژه Inflation نخستین بار در قرن نوزدهم در کشورهای اروپایی به مفهوم انتشار بیش از حد اسکناس، برای تامین هزینه جنگی مصطلح گردید. در دوره بعد از جنگ جهانی اول، اصطلاح تورّم به مفهوم افزایش بیش از حد وسایل پرداخت، اعم از پول مسکوک، اسکناس و پول اعتباری، به کار برده می شد. امروزه اکثر علمای اقتصاد، صرف افزایش حجم پول را تورّم تلقّی نمی کنند؛ بلکه این افزایش را فقط به عنوان یکی از علل تورّم محسوب می کنند.
کتابی، احمد، تورّم علل آثار و راه های مقابله با آن، تهران، اقبال، ۱۳۷۱، چاپ سوم، ص۲۱-۲۲.
نرخ تورّم عبارت است از درصد تغییر در سطح عمومی قیمت ها. برای مثال اگر نرخ تورّم یک سال خاص، بیست درصد باشد سطح قیمت ها در آن سال، نسبت به سال قبل، معادل بیست درصد افزایش یافته است.
طبیبیان، محمد، اقتصاد کلان، تهران، مؤسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه، ۱۳۷۹، ص۳۱۶.
تورّم را معمولا به چند دسته تقسیم می کنند:۱. تورم خفیف (Creeping Inflation)؛ این نوع ـ که غالباً از آن به "تورّم خزنده" و گاهی "تورم آرام یا بی سروصدا" تعبیر می شود ـ به افزایش ملایم قیمت ها اطلاق می شود.۲. تورّم شدید (expedite Inflation)؛ در این نوع، که از آن به "تورم شتابان یا تازنده" یاد می شود، آهنگ افزایش قیمت ها تند و سریع است.۳. تورّم بسیار شدید (Galloping Inflation)؛ این نوع، که از آن به "تورّم افسار گسیخته، فوق تورّم و ابرتورم" تعبیر می شود، شدیدترین حالت تورم به شمار می رود؛ که معمولا در وضعیت بحرانی، مانند جنگ یا فروپاشی، تهدید جدّی نظام سیاسی و نظایر آن اتفاق می افتد؛ که احتمالا قابل پیش بینی نیست.۴. تورّم مهارشده (Closed Inflation)؛ که توسط قوانین و دستگاه های مختلف کنترل شده و با برنامه ریزی مشخص، اندازه و حدود سالانه آن تعیین می شود.۵. تورّم باز (Open Inflation)؛ تورّمی است که برای کنترل آن، هیچ اقدامی صورت نمی گیرد؛ یعنی یا در حد و اندازه ای نیست که نیازی به دخالت دولت باشد و یا اصولا کسی توان کاهش یا مهار آن را ندارد.
شریف، مصطفی، اقتصاد کلان، تهران، اطلاعات، چاپ اول، ۱۳۸۷، ج۱، ص۱۶۹.
...

تورم (اقتصاد) را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی تورم (اقتصاد)   • مفهوم تورم (اقتصاد)   • تعریف تورم (اقتصاد)   • معرفی تورم (اقتصاد)   • تورم (اقتصاد) چیست   • تورم (اقتصاد) یعنی چی   • تورم (اقتصاد) یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی تورم اقتصاد

کلمه : تورم (اقتصاد)
اشتباه تایپی : j,vl (hrjwhn)
عکس تورم (اقتصاد) : در گوگل

آیا معنی تورم (اقتصاد) مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )