برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1577 100 1
شبکه مترجمین ایران

تصور

/tasavvor/

مترادف تصور: اندیشه، انگار، پندار، تخیل، تفکر، خیال، زعم، فکر، گمان، مخیله، وهم ، اندیشه کردن، اندیشیدن، انگاشتن

متضاد تصور: تصدیق، تصدیق کردن

برابر پارسی: انگار، انگارش، انگاره، انگاشت، پندار، گمان

معنی تصور در لغت نامه دهخدا

تصور. [ ت َ ص َوْ وُ ] (ع مص ) صورت شدن. (تاج المصادر بیهقی ). صورت و پیکر گردیدن. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). || افتادن : ضربه فتصور؛ زد او را پس بیفتاد. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). || نزدیک شدن به افتادن : و طعنه فتصور؛ ای مال الی السقوط. (منتهی الارب )(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). || صورت کردن با خویشتن. (تاج المصادر بیهقی ). با خود صورت کردن چیزی. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). || صورت بستن. (تاج المصادر بیهقی ) (زوزنی ) (دهار) (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). در دل خود صورت چیزی بستن. (غیاث اللغات ) (آنندراج ). پنداشتن. انگاشتن. (یادداشت مرحوم دهخدا). || (اِ) پندار و گمان و خیال وهم و فکر و قیاس و اندیشه و تفکر و تأمل و دریافت و فهم و ادراک. (ناظم الاطباء) : و آلتهای حفظ و ذکر و تخیل و توهم و تعقل و تذکر و تصور موجود کرد. (سندبادنامه ص 315).
گفتم اگر نبینمت مهر فرامشم شود
میروی و مقابلی ، غایب و در تصوری.
سعدی.
گفتم تصور مرگ از خیال به در کن و وهم بر طبیعت مستولی مگردان. (گلستان ).
آنچه من دیدم تصور بود آیا در خیال
وین که می بینم به بیداری است یارب یا بخواب.
سلمان ساوجی.
|| (اصطلاح منطق ) حصول صورت چیزی در عقل. (از تعریفات جرجانی ). به اصطلاح اهل منطق حصول صورت شی ٔ در عقل بغیر حکم چنانکه تصور زید و عمرو و بکر و تصور غلام زید.(غیاث اللغات ). ادراک ماهیت چیزی است بدون آنکه حکمی به نفی یا اثبات بر آن صادر شده باشد. (از تعریفات جرجانی ). هر علمی و ادراکی که چون آن را اعتبار کنند، مجرد یابند از حکم ، چه به اثبات و چه به نفی. مثال : حیوان ناطق. (از اساس الاقتباس ).

معنی تصور به فارسی

تصور
صورت کسی یاچیزی رادرخیال خودمجسم ساختن، گمان
۱ - ( مصدر ) چیزی را در ذهن آوردن اندیشیدن انگاشتن . ۲ - ( اسم ) انگار اندیشه . ۳ - حصول صورت شئ درذهن بوسیل. اشاره بدان مقابل تصدیق . جمع : تصورات .
تصور کردن
[class imagery] [جامعه شناسی] تصوری که افراد یک طبقۀ اجتماعی از خود یا از افراد دیگر طبقات اجتماعی دارند
( مصدر ) ۱ - چیزی را در ذهن آوردن انگاشتن اندیشیدن . ۲ - خیال کردن فرض کردن .
خیال کردن و توهم کردن پنداشتن
بدون تصور بی اندیشه
بدون تصور ٠ بی اندیشه ٠

معنی تصور در فرهنگ معین

تصور
(تَ صَ وُّ) [ ع . ] (مص ل .) پنداشتن ، صورت کسی یا چیزی را به ذهن آوردن .

معنی تصور در فرهنگ فارسی عمید

تصور
۱. صورت کسی یا چیزی را در خیال خود مجسّم ساختن.
۲. گمان کردن، پنداشتن، انگاشتن.

تصور در دانشنامه اسلامی

تصور
در دانش منطق، تشبیه ذهن انسان به آینه یکی از قدیمی ترین مثال ها در مباحث مربوط به شناخت است؛ این تشبیه نه تنها به منطق دانان در توضیح بسیاری از مفاهیم منطقی یاری رسانیده، بلکه احتمالا در تولید بعضی از این مفاهیم نیز نقش داشته است.
استفاده از این تشبیه به دلیل وجود یک وجه مشترک مهم، میان آینه و ذهن است که در اصطلاح به آن "صورت برداری" می گویند؛ منطق دانان معتقدند ذهن آدمی مانند آینه از اشیائی که مقابلش قرار می گیرد و به آنها توجه می کند، عکس بر می دارد و تصویر به وجود آمده در ذهن، مانند تصویر آینه، تمام آنچه را در شئ مقابلش وجود دارد به خوبی نمایش می دهد. بر این اساس، صورتی که در آینه وجود دارد - و ما به آن "عکس شئ در آینه" می گوییم - بسیار شبیه تصویری است که در ذهن شکل می گیرد و منطق دانان به آن " تصور" یا "صورت ذهنی" می گویند.
تعریف تصور
از لحاظ لغوی کلمه "تصور" از ماده «صورت» گرفته شده که به معنای شکل و هئیت اشیاء می باشد؛ در گفتگو های رایج نیز اصطلاح تصور، برای مفاهیمی همچون " نقش بستن" و" صورت پذیرفتن" به کار برده می شود؛ اما در دانش منطق، از لغت "تصور" برای تعریف سه مفهوم متفاوت استفاده می شود:
← تصور در مفهوم علم
با توجه به اینکه تصورات شاخه ای از "علم حصولی"به حساب می آیند، تمام تقسیماتی که برای علم مطرح می شود در مورد تصور نیز کارایی دارد؛ اما درباره آن تقسیمات در مدخل های مربوطه به طور مفصل بحث خواهد شد و در این بخش تنها دسته بندی مطرح می شود که مخصوص تصور است؛ این دسته بندی بر اساس تقسیمات شئ تصور شده یا "متصور"می باشد و بیانگر این است که تصورات از چهار دسته خارج نیستند:
← تصور مفرد
...
تصور بدیهی یکی از اصطلاحات به کار رفته در علم منطق بوده و به معنای تصور بی نیاز از تعریف و کسب است.
بدیهی آن است که خودبه خود معلوم است و نظری یا کسبی آن است که خود به خود معلوم نیست، بلکه باید به کمک شیء یا اشیای دیگر معلوم شود. تصورات بدیهی عبارت است از: تصورات روشن و واضحی که هیچ گونه ابهامی در آنها وجود نداشته باشد، بر خلاف تصورات نظری یا کسبی که به تشری ...


تصور در دانشنامه ویکی پدیا

تصور
تصور، صورتی ذهنی است که اسناد چیزی به چیز دیگر نباشد.مانند تصور ماه، خورشید و ... .تصور، در منطق صوری در مقابل تصدیق قرار داردکه به معنای روش درست درک و شناسایی قضایا میباشد.
تصور جزئی: تصور جزئی تصوری است در خور یک مصداق. نمونۀ تصور جزئی واژه های «رستم» یا «ایران» است.
تصور کلی: تصور کلی تصوری است در خور مصداق های بسیار. نمونۀ تصور کلی «انسان» یا «کشور» است.
تصور علم به صورت سادهٔ اشیاء است بی آن که دربارهٔ آن ها حکمی کرده باشیم. تصور همچون تصدیق مربوط به عالم ذهن است و به دو جزء کلی و جزئی تقسیم می شود. منطق در حوزه تصورات به مطالعه تجرید، تعمیم، تخصیص، ترکیب، تقسیم، نقض، تجزیه و در نهایت تعریف می پردازد. تقسیم منطق به تصور و تصدیق از ویژگی های منطق اسلامی است که ابن سینا دانشمند مشائی نخستین بار به کار برد.
تصور به دو گونه درمی آید : تصور جزئی و تصور کلی
تصور آرژانتین (Imagining Argentina) فیلم سینمایی به کارگردانی کریستوفر همپتون محصول سال ۲۰۰۳ میلادی است. این فیلم نامزده جایزه شیرطلایی سال ۲۰۰۳ میلادی در جشنواره فیلم ونیز شده بود. این فیلم بر اساس کتابی با همین عنوان ساخته شده است، این کتاب که برنده چندین جایزه شده است، توسط لارنس ترنتون نوشته شده است.
این فیلم بر اساس وقایع دوران جنگ کثیف (Dirty War) در دهه ۱۹۷۰ میلادی در آرژانتین ساخته شده است. در این دوران، دولت آرژانتین، مخالفین سیاسی خود را می ربود. تعدادی از فعالین سیاسی و اجتماعی «ناپدید» می شوند و هیچ خبری از آنها به خانواده هایشان نمی رسد. «ناپدید» شدن ها، گاهی مخفیانه و گاهی درحضور مردم است. ماشینهای سبزرنگ فورد، به ناگاه در جلوی پای کسی می ایستند و فرد را بی خبر از همه جا، بی هیچ توضیح، و به زور سوار می کنند؛ و این آخرین باری است که آن فرد دیده می شود.
مسئولین دولت نظامی آرژانتین هم هیچ توضیحی در این باره ندارند. تنها دلیلی که برای این «ناپدید» شدن ها می آورند این است که مخالفان دولت برای بدنام کردن دولت و ناآرام کردن اوضاع کشور مردم عادی را می ربایند و آنها را می کشند. در حقیقت، تنها توضیح مسئولین، منتصب ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

تصور در دانشنامه آزاد پارسی

تَصوّر
(در لغت به معنی اِنگار و انگاره) در اصطلاح اهل منطق، انگاره های ذهنی پدیده ها. مثل صورت ذهنی یا انگارۀ ذهنی یک کتاب، یا یک گل. تصور یکی از دو قسم علم حصولی است و علم حصولی صورت حاصله از شیء است نزد عقل، که اگر همراه با حکم نباشد، تصور محسوب می شود و اگر همراه با حکم باشد تصدیق به شمار می آید. تصور را می توان با سه معیار طبقه بندی کرد: الف. میزان تلاش ذهن در جریان تصور، که براساس آن تصور همانند تصدیق به بدیهی، مثل تصور روشنی و تاریکی، و نظری، مثل تصور روح و فرشته، تقسیم می شود؛ ب. میزان مطابقت تصور با متصوَّر یا میزان مطابقت ذهن با عین که براساس آن تصور به تام یا حقیقی و غیرتام یا غیرحقیقی تقسیم می شود. مراد از تصور تام، تصوری است که با متصوَّر مطابقت کامل دارد و تمام ذاتیات آن را دربرمی گیرد و مراد از تصور غیرتام، تصوری است که تمام ذاتیات متصوَّر را دربر نمی گیرد و با آن مطابقت کامل ندارد. هدف نهایی فلسفۀ الهی دست یافتن به تصور تام است؛ ج. مطلق تصور، یعنی هرگونه صورت ذهنی، یا هرگونه علم حصولی که بر بنیاد آن، تصور به مطلق و مقیّد تقسیم می شود. تصور مطلق، صرف تصور است بدون حکم، و تصور مقیّد، تصوّر مقید به حکم است که از آن به تصدیق تعبیر می شود.

تصور در جدول کلمات

تصور
انگار
تصور نامرتب
وترص
تصور و خیال
وهم

معنی تصور به انگلیسی

supposition (اسم)
فرضیه ، گمان ، احتمال ، فرض ، انگاشت ، تصور ، انگاشتی ، پندار
vision (اسم)
بینایی ، الهام ، خیال ، بصیرت ، تصور ، دید ، وحی ، منظره ، رویا
if (اسم)
شرط ، تصور
supposal (اسم)
حدس ، فرض ، تصور
fancy (اسم)
خیال ، هوس ، تصور ، وهم ، قوه مخیله ، پنداره
idea (اسم)
معنی ، اگاهی ، مراد ، گمان ، نیت ، اندیشه ، خیال ، فکر ، تصور ، انگاره ، خاطر ، طرز تفکر ، طرز فکر ، خاطره ، نقشه کار
notion (اسم)
اندیشه ، خیال ، عقیده ، ادراک ، مفهوم ، فکر ، تصور ، خاطر ، خاطره ، نظریه ، پندار
imagination (اسم)
خیال ، انگاشت ، ابتکار ، تصور ، فانتزی ، پنداره ، تو هم ، تخیل
visualization (اسم)
تجسم ، تصور ، تجسم فکری
image (اسم)
منظر ، تصور ، شکل ، تصویر ، تمثال ، شمایل
picture (اسم)
وصف ، صورت ، رسم ، سینما ، تصور ، تصویر ، عکس ، تمثال ، منظره ، نگار
conception (اسم)
فهم ، عقیده ، ادراک ، تصور ، حاملگی ، لقاح تخم و شروع رشد جنین
conceptualization (اسم)
ادراک ، تصور
notional (صفت)
اندیشه ، ادراک ، تصور ، نظریه

معنی کلمه تصور به عربی

تصور
اذا , خيال , روية , صورة , فکرة , مفهوم , هوي
تشبيهية
وهم
لا يصدق
تخيل , تصور , هوي
قابل للتخيل
مفهوم
قابل للتخيل

تصور را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سارینا سلیمانی
انگار
شراره
ذهنیت
میلاد زمانی
چیزی که در ذهن ما باشد،تفکرات ما
اشکان
این واژه عربی است و معنی اش در برخی جاها :
کشتار تصور ناپزیر خواهد بود
کشتاری که تاکنون دیده نشده است
کشتاری که بس سخت و سنگدلانه خواهد بود
بی کاربرد واژه های عربی زبان زیبا تر و با معنی خواهد بود
هانیه
تصور
حمیدرضا دادگر_فریمان
اندیشه، انگار، پندار، تخیل، تفکر، خیال، زعم، فکر، گمان
معنی تصور
اندیشه کردن، اندیشیدن، انگاشتن
پنداشتن ، صورت کسی یا چیزی را به ذهن آوردن .
مجسم کردن
محمدرحیم ریگی
چهره پندار

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی تصور   • تصور كلمات   • تصور و تصدیق   • تصور چیست   • تصور یعنی چه   • تعریف تصدیق   • اهنگ تصور   • مثال تصور و تصدیق   • مفهوم تصور   • تعریف تصور   • معرفی تصور   • تصور یعنی چی  

توضیحات دیگر

معنی تصور

کلمه : تصور
اشتباه تایپی : jw,v
آوا : tasavvor
نقش : اسم
عکس تصور : در گوگل

آیا معنی تصور مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )