تجاری

/tejAri/

برابر پارسی: بازرگانی، سوداگرانه، سودایی
شبکه مترجمین ایران

مترادف ها

commercial (اسم)
تجاری

joinery (اسم)
تجاری، نازک کاری

لغت نامه دهخدا

تجاری. [ ت ُج ْ جا ] ( ص نسبی ) منسوب به تاجر و بازرگان. ( ناظم الاطباء ).

تجاری. [ ت ِ ری ی ] ( ع ص نسبی ) منسوب به تجارت. رجوع به تجارت و تجارة شود.

تجاری. [ ت َ ] ( ع مص ) ( از: «ج ری » ) با هم رفتن. ( منتهی الارب ) ( آنندراج ) ( ناظم الاطباء ). || مناظره کردن در سخن. ( منتهی الارب ) ( آنندراج ) ( ناظم الاطباء ): تجاروا فی الحدیث. ( منتهی الارب ) ( ناظم الاطباء ).

فرهنگ فارسی

با هم رفتن ٠ یا مناظره کردن در سخن ٠

فرهنگستان زبان و ادب

[حمل ونقل هوایی] ← درجۀ تجاری

ارتباط محتوایی

برابر پارسیبازرگانی، سوداگرانه، سوداییلغت نامه دهخداتجاری. [ ت ُج ْ جا ] ( ص نسبی ) منسوب به تاجر و بازرگان. ( ناظم الاطباء ) . تجاری. [ ت ِ ری ی ] ( ع ...فرهنگ فارسیبا هم رفتن ٠ یا مناظره کردن در سخن ٠فرهنگستان[حمل ونقل هوایی] ← درجۀ تجاری
معنی تجاری، مفهوم تجاری، تعریف تجاری، معرفی تجاری، تجاری چیست، تجاری یعنی چی، تجاری یعنی چه، ، خرید تجاری از شهرداری، فروش مغازه تا 10 متر، اجاره املاک تجاری تهران، جستجوی علامت تجاری، خرید ملک تجاری، تعریف واحد تجاری، اجاره واحد تجاری تهران، قیمت اجاره مغازه در تهران
برچسب ها: لغت نامه دهخدا، لغت نامه دهخدا با حرف ت، فرهنگ فارسی، فرهنگ فارسی با حرف ت، فرهنگستان زبان و ادب، فرهنگستان زبان و ادب با حرف ت، دانشنامه کاربران، دانشنامه کاربران با حرف ت
کلمه: تجاری
کلمه بعدی: تجاری سازی به گاز تبدیل کردن پلاسما
اشتباه تایپی: j[hvd
آوا: /tejAri/
نقش: صفت
عکس تجاری : در گوگل
معنی تجاری

پیشنهاد کاربران

معنی یا پیشنهاد شما