برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1467 100 1

تابعی

/tAbe'i/

معنی تابعی در لغت نامه دهخدا

تابعی. [ ب ِ ] (ع ص نسبی ) منسوب به تابع. || آنکه اصحاب رسول صلی اﷲ علیه و آله وسلم را دیده. ج ، تابعیون. آنکه بعض اصحاب رسول را درک کرده است. آنکه درک صحبت رسول صلوات اﷲ علیه نکرده لیکن صحابه ٔ او صلوات اﷲ علیه را دیده است. رجوع به صحابی شود. عتی بن ضمره تابعی است. سویدبن عثمه تابعی. هرم بن نسیب تابعی و عبداﷲبن مسلم تبع تابعی. عثمان نام یازده تابعی. (منتهی الارب ). کشاف اصطلاحات الفنون گوید: در نزد اهل شرع کسی را گویند که یاران پیغمبر را از جن و انس دیده باشد مشروط به آنکه ملاقات کنندگان بحضرت پیغمبر ایمان آورده و در حال مسلمانی ازدنیا رفته باشند و قید بلفظ یاران برای آن است که غیر یاران پیغمبر از تعریف خارج شده باشد. و فوائد سایر قیود در لفظ صحابی شناخته خواهد شد و این تعریف مابین سایر تعریفاتی که در باره ٔ تابعی شده تعریفیست که ارباب حدیث اختیار کرده و برگزیده اند. بر خلاف کسانی که طول ملازمت باصحابی را هم جزو قیود تعریف تابعی افزوده اند مانند خطیب ، چه او گفته است که تابعی کسی باشد که بایاران پیغمبر مصاحبت کرده باشد. ابن الصلاح گفته : و مطلقه مخصوص بالتابعی باحسان - انتهی. و از ظاهر این گفتار معنی طول ملازمت استنباط میشود. زیرا اتباع به احسان بدون طول ملازمت تحقق نیابد. یا شرطصحبت سماع را در ضمن لازمه ٔ تعریف بداند، مانند ابن حبّان که او شرط کرده است که تابعی کسی است که صحابی را در سنی دیده باشد که بتوان از او حدیث شنیده و حفظ کند. و اگر صحابی بچنین هنگامی از سن نرسیده باشداعتباری برؤیت چنین صحابی نباشد، مانند خلف بن خلیفه. چه او چنین کس را از اتباع تابعان شمرده ولو آنکه خود عمربن حریث را دیده بود در حالی که او صغیر بود. یا آنکه صلاحیت رؤیت و ممیز بودن صحابی را جزو شروط و قیود تعریف صحابی بدانند. چنانکه در شرح نخبه و شرح آن ذکر گردیده است. و بهمین جهت است که درباره ٔ ابوحنیفه اختلاف کرده اند و جمهور علما او را از زمره ٔتابعین شمرده اند. زیرا که جمعی از صحابه را درک کرده بود و از برخی از آنها نیز روایت حدیث کرده بود چنانکه در خطبه ٔ درالمختار تصریح کرده و بصحت رسیده است که ابوحنیفه از هفت تن از صحابه سماع حدیث کرده و قریب به بیست تن کسانی را هم که سن آنها برای شنیدن حدیث ...

معنی تابعی به فارسی

تابعی
دراسلام کسانی که پیامبررادیده وازاوپیروی، کرده باشندوصحابی که بخدمت پیامبررسیده ومحضر، آن حضرت رادرک کرده باشد
( صفت ) منسوب به تابع آنکه اصحاب رسول صلی ا... علیه و آله را دیده.
یکی از شعرای امی ایران است و با مولانا وحشی معاصر و در نکته سنجی مهارت داشته است .
[function algebra] [ریاضی] زیرجبری بسته از جبر باناخ توابع مختلط پیوسته بر فضای فشردۀ هاسدورف X با نُرم یکنواخت، که نقاط X را جدا می کند و شامل ثابت هاست؛ یک جبر جابه جایی باناخ نیم ساده که به صورت جبری از توابع پیوسته بر فضای ایده آل های بیشینۀ خود بیان می شود
[function element] [ریاضی] فرمول دار

معنی تابعی در فرهنگ معین

تابعی
(بِ یّ) [ ع . ] (ص نسب .) منسوب به تابع ، آن که اصحاب رسول (ص ) را دیده .

معنی تابعی در فرهنگ فارسی عمید

تابعی
هریک از مسلمانانی که صحابی را دیده و از آنان پیروی کرده باشد.

معنی تابعی به انگلیسی

functional (صفت)
تابعی ، وظیفه ای ، در حال کار ، وابسته به وظایف اعضاء ، وظیفه دار ، وابسته به شغل و پیشه

معنی کلمه تابعی به عربی

تابعی
وظيفي

تابعی را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

بهرام س
پردازین

واژه "تابع" یک واژه عربی است که در ریاضیات، برابر واژه انگلیسی function به کار می رود. در زبان پارسی، واژه "پردازه" برای این کاربرد پیشنهاد شده است.
در ریاضیات پیشرفته، واژه functional فراگیرتر از function است. در زبان پارسی،برابر واژه functional، "تابعی" پیشنهاد شده است که شوربختانه تا اندازه ای نیز جا افتاده است.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• دانلود کتاب فارسی آنالیز تابعی رودین   • آنالیز تابعی کاربردی   • جزوه درس آنالیز تابعی   • انالیز تابعی والتر رودین   • جزوه آنالیز تابعی   • دانلود کتاب آنالیز تابعی   • آنالیز تابعی فارسی   • حل تمرین آنالیز تابعی کانوی   • معنی تابعی   • مفهوم تابعی   • تعریف تابعی   • معرفی تابعی   • تابعی چیست   • تابعی یعنی چی   • تابعی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی تابعی
کلمه : تابعی
اشتباه تایپی : jhfud
آوا : tAbe'i
نقش : اسم
عکس تابعی : در گوگل

آیا معنی تابعی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )
شبکه مترجمین ایران