برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1432 100 1

بهداشت و عبادت (قرآن)

بهداشت و عبادت (قرآن) در دانشنامه اسلامی

بهداشت و عبادت (قرآن)
خداوند در قرآن کریم راجع به لزوم طهارت برای عبادت چنین می فرماید، ای کسانی که ایمان آورده اید هنگامی که برای نماز بپاخاستید صورت و دستها را تا آرنج بشوئید و سر و پاها را تا مفصل (یا برآمدگی پشت پا) مسح کنید و اگر جنب باشید خود را بشوئید ( غسل کنید) و اگر بیمار یا مسافر باشید یا یکی از شما از محل پستی آمده (قضای حاجت کرده) یا با زنان تماس گرفته باشید ( آمیزش جنسی کرده اید) و آب (برای غسل یا وضو ) نیابید با خاک پاکی تیمم کنید و از آن بر صورت (پیشانی) و دستها بکشید...
قرآن کریم در مورد ارتباط تنگاتنگ عبادت ، با طهارت و نظافت می فرماید: «... وعهدنا الی ابرهیم واسمـعیل ان طهرا بیتی للطائفین والعـکفین والرکع السجود» و ما به ابراهیم و اسماعیل امر کردیم که خانه مرا برای طواف کنندگان و مجاوران و رکوع کنندگان و سجده کنندگان پاک و پاکیزه کنید.
← معنای عهد و تطهیر
تطهیر بدن، برای ورود به مسجدالحرام جهت طواف لازم است: «ثم لیقضوا تفثهم ولیوفوا نذورهم ولیطوفوا بالبیت العتیق» بعد از آن باید آلودگیها را از خود بر طرف سازند و به نذرهای خود وفا کنند، و بر گرد خانه گرامی کعبه طواف نمایند. («تفث» در لغت به معنای چرک و کثافت است و در روایات به گرفتن ناخن، شارب و مانند آن و نیز به برطرف کردن چرک تفسیر شده است. )
← تفث در لغت
به فرموده قرآن کریم تحصیل طهارت و پاکیزگی و شستشو برای عبادت امری لازم است: «یـایها الذین ءامنوا اذا قمتم الی الصلوة فاغسلوا وجوهکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برءوسکم وارجلکم الی الکعبین وان کنتم جنبا فاطهروا وان کنتم مرضی او علی سفر اوجآء احد منکم من الغآئط اولـمستم النسآء فلم تجدوا مآء فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوهکم وایدیکم منه ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج ولـکن یرید لیطهرکم...» ای کسانی که ایمان آورده اید هنگامی که برای نماز بپاخاستید صورت و دستها را تا آرنج بشوئید و سر و پاها را تا مفصل (یا برآمدگی پشت پا) مسح کنید و اگر جنب باشید خود را بشوئید ( غسل کنید) و اگر بیمار یا مسافر باشید یا یکی از شما از محل پستی آمده (قضای حاجت کرده) یا با زنان تماس گرفته باشید (آمیزش جنسی کرده اید) و آب (برای غسل یا وضو ) نیابید با خاک پاکی تیمم کنید و از آن بر صورت (پیشانی) و دستها بکش ...

ارتباط محتوایی با بهداشت و عبادت (قرآن)

بهداشت و عبادت (قرآن) را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی بهداشت و عبادت (قرآن)   • مفهوم بهداشت و عبادت (قرآن)   • تعریف بهداشت و عبادت (قرآن)   • معرفی بهداشت و عبادت (قرآن)   • بهداشت و عبادت (قرآن) چیست   • بهداشت و عبادت (قرآن) یعنی چی   • بهداشت و عبادت (قرآن) یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی بهداشت و عبادت قرآن
کلمه : بهداشت و عبادت (قرآن)
اشتباه تایپی : finhaj , ufhnj (rvHk)
عکس بهداشت و عبادت (قرآن) : در گوگل

آیا معنی بهداشت و عبادت (قرآن) مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )
شبکه مترجمین ایران