برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1397 100 1

ایوب

/'ayyub/

معنی اسم ایوب

اسم: ایوب
نوع: پسرانه
ریشه اسم: عبری
معنی: (تلفظ: ayyub) در لغت به معنی برگشت به سوی خدا است، (در اعلام) از انبیا مذکور در تورات و قرآن کریم - آن که به خدا رجوع می کند، نام یکی از پیامبران که خداوند او را به بلاهای فراوان دجار کرد و سپس او را عافیت بخشید و به همین دلیل به صبر وشکیبایی شهرت دارد

معنی ایوب در لغت نامه دهخدا

ایوب. [ اَی ْ یو ] (اِخ ) در لغت به معنی برگشت بسوی خداست و ایوب کسی است که در سرزمین عوص زیست کرد. (کتاب ایوب 101). اولین دفعه این اسم توسطحزقیا نام برده شده است و او در حالت تیریازخ در یکی از نقاط اطراف شرق فلسطین نزدیک صحرای لم یزرع موقعی که کلدانیان بنای تاخت و تاز در مغرب نهاده بودند زندگی میکرد. (قاموس کتاب مقدس ). از انبیای مذکور است که در تورات نامبرده شده است. وی بشکیبایی در بلایاو محنتها نامبردار است. ذکر او در قرآن آمده است. (فرهنگ فارسی معین ). نام پیغمبریکه بر تکالیف و مرض ورنج بسیار صابر بود. (غیاث ) (آنندراج ) :
چون شادمانی و غم دنیا مقیم نیست
فرعون کامران بود ایوب مبتلا.
سعدی.
- سفر ایوب ؛ یکی از اسفار عهد عتیق است که در آن قصه ٔ ایوب و تجارب و صبر او و مجادلاتش بادوستان بتفصیل حکایت شده. (فرهنگ فارسی معین ). رجوع به قاموس کتاب مقدس شود.
- صبر ایوب ؛ مثل است برای کسی که بسیار حوصله و صبر دارد.

ایوب. [ اَی ْ یو ] (اِخ ) نام پدر سلطان صلاح الدین ایوبی مؤسس سلسله ٔ ایوبیان. رجوع به صلاح الدین شود.

ایوب. [ اَی ْ یو ] (اِخ ) پسر خواجه ابوبکر است که قاضی سمرقند بود، و خواجه ایوب همچون پدرش جامع فضایل و کمالاتست و شعر نیز میگویند. غزل :
میی که ساقی خونین دلان بجام انداخت
پی خرابی عشاق تلخکام انداخت
رمیده بود از این دامگاه مرغ دلم
فریب دانه ٔ خال تواش بدام انداخت.
مشو ناصح بکوی عقل و دانش رهنمون ما را
نداریم اختیاری تا چه فرماید جنون ما را.
(از مجالس النفایس ص 380).
رجوع به مجمع الخواص ص 312 شود.

ایوب. [ اَی ْ یو ] (اِخ ) ابرش بغدادی. یکی از اطبای اوایل مائه ٔ سیم هجری است. از افاضل این طبقه و مهره ٔ این سلسله است. وی معاصر با معتصم و واثق و متوکل عباسی است و از زمره ٔ اطبائیست که در زمان هارون و مأمون بتحصیل لسان و لغت یونان همت گماشت و بسیاری از مصنفات یونانیان را بسریانی و عربی ترجمه کرد. ابن ماسویه مینویسد که ابرش اکثر ایام خود به ترجمه ٔ کتب یونانیان و توضیح و شرح کلمات آنها اشتغال داشت و بمباشرت عمل ومعالجت کمتر می پرداخت. (نامه ٔ دانشوران ج 3 ص 28).

...

معنی ایوب به فارسی

ایوب
از انبیای مذکور در تورات وی به شکیبایی در بلایا و محنتها نامبردار است . ذکر او در قر آن آمده است . یا سفر ایوب . یکی از اسفار عهد عتیق که در آن قصه ایوب و تجارب و صبر او و مجادلاتش با دوستان به تفصیل حکایت شده .
نجم الدین . اولین از ملوک ایوبی بود وی در قاهره در گذشت و در مدینه منوره دفن شد .
نام یکی از مترجمین و نقله کتب از زبانهای دیگر بعربی است .
کنیت سلیمان بن یسار یکی از فقهای سبعه مدینه
دهی است از دهستان مرکزی بخش فریمان شهرستان مشهد ٠
موضعی است بقیروان و از آنجاست یحیی بن سلیمان حفری مقری
الملک الصالح نجم الدین ایوب از ملوک ایوبی و نیز جد خاندان ایوبی است که از سال ۵۶۷ تا ۶۴۸ در شامات و فلسطین و ناحیه کوهستانی واقع بین حوضه های علیای دجله و فرات حکومت داشتند .
مشهور به صالح ششمین ایوبیان مصر است

ایوب در دانشنامه اسلامی

ایوب
ایوب علیه السلام از انبیاء الهی است که خداوند در قرآن او را به سه صفت مهم مقام عبودیت، صبر و استقامت و بازگشت پیاپی به سوی خدا وصف کرده است.
ایوب نامی است عبری که ایبوب و یوباب نیز خوانده شده است برخی آن را به احتمال برگرفته از ریشه عبری ایبوب به معنای گریه یا از ایبت به معنای ندبه دانسته اند؛ برخی شارحان تورات آن را در اصل عربی و ترجمه شده به عبری دانسته و گفته اند: این واژه به آیب در عربی به معنای بازگشت کننده به سوی خدا نزدیک است.
این معنا با وصف «اوّاب» که برای ایوب در آیه 34 سوره ص آمده، سازگار است. برخی دیگر آن را برگرفته از آبَ یَؤوب و به معنای کسی می دانند که سلامتی و مال و خانواده خود را باز یافته است.
ایّوب مردی بود از اهل روم و هو أیّوب بن أموص بن رازخ بن روم بن عیص بن اسحاق بن ابراهیم علیه السلام و مادر او از فرزندان لوط بود و خدای تعالی او را برگزید و پیغمبری داد.
نام حصرت ایوب علیه السلام 4 بار در قرآن آمده است:
در قرآن کریم از داستان آن جناب به جز این نیامده که: خدای تعالی او را به ناراحتی جسمی و به داغ فرزندان مبتلا نمود و سپس، هم عافیتش داد و هم فرزندانش را و مثل آنان را به وی برگردانید. و این کار را به مقتضای رحمت خود کرد و به این منظور کرد تا سرگذشت او مایه تذکر عابدان باشد.
امام سپس فرمود: ابلیس از آسمان سرازیر شد، چیزی نگذشت که تمام اموال و اولاد ایوب از بین رفتند، ولی به جای این که ایوب از شکر بازایستد، شکر بیشتری کرد و حمد خدا زیاده بگفت. ابلیس به خدای تعالی عرضه داشت: حال مرا بر زراعتش مسلط گردان. خدای تعالی فرمود: مسلطت کردم. ابلیس با همه شیطان های زیر فرمانش بیامد و به زراعت ایوب بدمیدند، همه طعمه حریق گشت. باز دیدند که شکر و حمد ایوب زیادت یافت. عرضه داشت: پروردگارا مرا بر گوسفندانش مسلط کن تا همه را هلاک سازم، خدای تعالی مسلطش کرد. گوسفندان هم که از بین رفتند باز شکر و حمد ایوب بیشتر شد.
ایوب
معنی أَيُّوبَ: از پيامبران الهي
تکرار در قرآن: ۴(بار)
ایوب (ابهام زدایی) ...


ایوب در دانشنامه ویکی پدیا

ایوب
اَیّوب (عبری: אִיּוֹב به معنی بازگشت کرده به سوی خدا) یکی از پیامبران ادیان ابراهیمی است که شخصیت اصلی کتاب ایوب یکی از کتب عهد عتیق به شمار می رود. نام وی در کتاب حزقیال و یعقوب عهد عتیق و نیز در قرآن آمده است. بر اساس عهد عتیق و قرآن، خدا ایوب را مورد آزمایش قرار می دهد؛ اموالش ربوده می شوند، پشتش می شکند و پسرانش کشته می شوند؛ اما ایوب از عبادت خدا برنمی گردد. سرانجام ایوب، برکت از دست رفته خود را دوباره به دست می آورد. در کتاب مقدس ایوب یکی از پیامبران جنتیل (غیریهودی) است.
April 27 (ارتدکس قبطی)
May 6 (کلیسای ارتدکس شرقی & کلیسای حواری ارمنی)
May 9 (Lutheran Church–Missouri Synod)
May 10 (کلیسای کاتولیک)
August 29 (Coptic Orthodox Church)
December 26 (Armenian Apostolic Church)
کتاب ایوب در کتاب مقدس با معرفی شخصیت ایوب شروع می شود که مردی درستکار در سرزمین اوز است. خداوند ایوب را به دلیل کارهای درستش مورد ستایش قرار می دهد و در این هنگام شیطان درخواست می کند که اجازه داده شود که صداقت ایوب را مورد آزمایش قرار دهد و می گوید که دلیل درستکاری ایوب فقط به خاطر این است که خداوند از او حمایت و محافظت می کند. خداوند محافظت را از ایوب دور می کند و به شیطان اجازه می دهد که ثروت او، فرزندان او و سلامتی او را از او بگیرد. با وجود بلاهای بسیار، ایوب خدا را نفرین نمی کند، و بلکه روزی که خود در آن به دنیا آمده است را نفرین می کند. با اینکه او از شرایط به وجود آمده برای خود ناراحت است، خدا را به بی عدالتی متهم نمی کند.
بیشتر کتاب ایوب به بحث بین ایوب و سه تن از دوستانش در مورد وضعیت وی اختصاص دارد. ایوب با دوستانش بحث می کند که وضعیت او برای آنان قابل فهم نیست زیرا انسان دارای فهم کافی برای فهمیدن دلیل کارهای خداوند نیست. با ساکت ماندن در برابر خداوند ایوب تأیید می کند که وضعیت فعلی خود را به عنوان خواست خداوند قبول کرده است با اینکه دلیل آن را نمی داند. خداوند بعد از اینکه درستکاری ایوب را می بیند، سه دوست او را رد کرده و به آن ها دستورهایی برای توبه می دهد، سپس ایوب را به وضعیتی بهتر از وضعیت قبلی خویش بازمی گرداند. ایوب به داشتن هفت پسر و سه دختر آمرزیده می شود. دختران او زیباترین دختران تمامی سرزم ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

ایوب در دانشنامه آزاد پارسی

اَیّوب
(در عبری به معنای «آن که به سوی خدا بازگردد.») در عهد عتیق، از بندگان نیک و شکیبای خدا که ماجرای آزمودنش با بلایای مختلف در کتاب ایوب آمده است، و درقرآن، از پیامبران بزرگ بنی اسرائیل (سورۀ نساء، ۱۶۳) که خدا او را به آزمون های سخت آزمود و سپس عافیت بخشید (انبیاء، ۸۳ ـ۸۴؛ ص ۴۱ـ۴۴). مادرش دختر لوط و زنش رحیمه، دختر یوسف (ع) بود. داستان شکیبایی شگرف او در برابر مشکلات معروف است و در فرهنگ اسلامی و ایرانی با نامِ «صبر ایوب»، قصه های فراوانی دربارۀ او نقل شده است. در قرآن به ایوب (ع) دو بار به عنوان نبی و پیامبر اشاره شده است (نساء، ۱۶۳؛ انعام، ۸۴). داستان او در سورۀ انبیاء (۸۳ ـ۸۴) و ص (۴۱ـ۴۴) این گونه تعریف شده است که شیطان به وی رنج و عذاب (اعم از جانی و مالی) بسیار رساند، اما سرانجام خداوند با اجابتِ دعای او رنج ها و بیماری ها را از او دور کرد. کتاب ایوب که بخشی از عهد عتیق کتاب مقدس است از نخستین تلاش های انسانی برای توضیح علل رنج آدمی در جهانی است که آفریده و تحت اراده و ادارۀ خدایی است که قادر مطلق و خیرخواه مطلق است.

نقل قول های ایوب

ایّوب پیامبر در ادیان ابراهیمی: یهودیت، مسیحیت، و اسلام است.

ارتباط محتوایی با ایوب

ایوب در جدول کلمات

سریال شبکه دو بود با بازی مسعود رایگان | پریوش نظریه و ایوب آقاخانی
داوران
سریالی ساخته احمد امینی و بیژن میرباقری با بازی مسعود رایگان | ایوب آقاخانی و پریوش نظریه
داوران

معنی ایوب به انگلیسی

job (اسم)
کار ، امر ، ساخت ، شغل ، ایوب

معنی کلمه ایوب به عربی

ایوب
شغل

ایوب را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ایوب کهیانی
میدونستم اسمم ریشه ش از اسراییله ولی بقیه میگفتن عربیه... هر کی ازم میپرسید "ایوب" یعنی چی بهش میگفتم یعنی صبور ولی حالا به لطف سایت خوبتون معنی اسممو فهمیدم ؛ یعنی "شغل"...
ایوب
صبور
ایوب
به فارسی یعنی برگشت به سوی خدا
مهرناز
ایوب یعنی عشق
ایوب
یعنی همه بد بختیهای دنیا مخفف شده در یه کلمه
ایوب
کسی که خدا خلق کرد تا هرچی بلا و مصیبت هست براش بفرسته.یه فلک زده تمام عیار
ایوب
ایوب یعنی ی بدبخت ک معلوم نیست روز خوبش میاد بایدتا کی صبورباشه
sarina
برگشت به سوی خدا
ایوب رشیدی
آنچه توعمرم تاحال مرا بیش ازحد عاشق وشیفته خودنموده خدای عزوجل پیغمبران چهارده معصوم ورهروان واقعی ولایی ایشان بوده و نام ایوب است درشعر هایم به صبر ایوب تلخص نموده وعشق میورزم
ایوب اصلانی
یعنی یک شومن خوب و آینده نگر و موفق
ایوب محمدی
ایوب یعنی صبور
منکه باصبر به هر چی میخواستم رسیدم
محمد
بازگشت به سوی خدا

صبور
ایوب
ایوب یعنی هر چه کار سخته و مشقت بار هست به پیشوازش رفتن و ولی با یک کمی صبر و حوصله و تمرکز همه اونها را به فرصت تبدیل کردن و موفق و پیروز شدن
سعی و تلاش و پشتکار و با کمی چاشنی صبر

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• قبر حضرت ایوب کجاست   • صبر حضرت ایوب   • زندگی نامه حضرت ایوب   • فرزندان حضرت ایوب   • عکس حضرت ایوب   • داستان حضرت ایوب در کدام سوره است   • فیلم ایوب پیامبر   • بیماری حضرت ایوب   • معنی ایوب   • مفهوم ایوب   • تعریف ایوب   • معرفی ایوب   • ایوب چیست   • ایوب یعنی چی   • ایوب یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی ایوب
کلمه : ایوب
اشتباه تایپی : hd,f
آوا : 'ayyub
نقش : اسم خاص اشخاص
عکس ایوب : در گوگل

آیا معنی ایوب مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )