برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1604 100 1
شبکه مترجمین ایران

اهل التقوی

اهل التقوی در دانشنامه اسلامی

اهل التقوی
اهل التقوی، کسی که سزوار است برای او شریک قرار داده نشود و از محرّمات وی پرهیز شود، از اسما و صفات الهی است.
این واژه مرکب از دو کلمه «اهل» و «تقوا» است. اهل در لغت به معنای سزاوار و شایسته، نجیب ، اصیل ، خاندان، خویشاوندان، زن ، مالک ، مقیم و ساکن ، قاری ، مردم ، امت و پیروان آمده است. جامع همه این معانی، تحقق اُنسی است که با اختصاص یا تعلق و وابستگی همراه باشد که نسبت به مضاف الیه و موارد کاربرد ، معانی آن متفاوت می شود.
ریشه تقوا
تقوا نیز از ریشه « وقایه » به معنای دوری گزیدن و حفظ شئ از امور آسیب رسان است و گاه به معنای ترس نیز به کار رفته است،
ترکیب اضافی
بنابراین اهل التقوی ترکیبی اضافی و به معنای کسی است که شایسته است از مقام او ترسیده و از مخالفت با وی پرهیز شود.
تقوا در اصطلاح شرع
...
اهل التقوی
این صفحه مدخلی از دائرة المعارف قرآن کریم است
اهل التقوی از اسما و صفات الهی و به معنای کسی است که سزوار است برای او شریک قرار داده نشود و از محرّمات وی پرهیز شود.
این واژه مرکب از دو کلمه «اهل» و «تقوا» است. اهل در لغت به معنای سزاوار و شایسته، نجیب، اصیل، خاندان، خویشاوندان، زن، مالک، مقیم و ساکن، قاری، مردم، امت و پیروان آمده است.
جامع همه این معانی، تحقق اُنسی است که با اختصاص یا تعلق و وابستگی همراه باشد که نسبت به مضاف الیه و موارد کاربرد، معانی آن متفاوت می شود. تقوا نیز از ریشه «وقایه» به معنای دوری گزیدن و حفظ شئ از امور آسیب رسان است و گاه به معنای ترس نیز بکار رفته است، بنابراین اهل التقوی ترکیبی اضافی و به معنای کسی است که شایسته است از مقام او ترسیده و از مخالفت با وی پرهیز شود. تقوا در اصطلاح شرع نیز بر پاسداری و کمال مراقبت نفس در برابر گناه، از طریق انجام دادن واجبات و ترک محرمات بلکه ترک برخی مباحات اطلاق شده است.
اهل التقوی به صورت اسم و وصف خداوند تنها یک بار در قرآن کریم آمده است: «و ما یَذکُرونَ اِلاّ اَن یَشاءَاللّهُ هُوَ اَهلُ التَّقوی واَهلُ المَغفِرَه»؛ یاد نکنند و پند نگیرند، مگر آن که خداوند خواهد. او اهل تقوا و اهل آمرزش است. (سوره مدثر/76،56) اهل بیت علیه ال ...

اهل التقوی را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی اهل التقوی   • مفهوم اهل التقوی   • تعریف اهل التقوی   • معرفی اهل التقوی   • اهل التقوی چیست   • اهل التقوی یعنی چی   • اهل التقوی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی اهل التقوی

کلمه : اهل التقوی
اشتباه تایپی : hig hgjr,d
عکس اهل التقوی : در گوگل

آیا معنی اهل التقوی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )