برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1454 100 1

امپریالیسم

/'amperyAlism/

مترادف امپریالیسم: استعمارطلبی، توسعه طلبی، سرمایه داری

معنی امپریالیسم در لغت نامه دهخدا

امپریالیسم.[ اَ پ ِ ] (فرانسوی ، اِ) طرفداری از حکومت امپراتوری. || سیاستی که مرام وی بسط نفوذ و قدرت کشور خویش بر کشورهای دیگر است. (فرهنگ فارسی معین ). رژیمی که بر اثر از میان رفتن خرده سرمایه داری داخلی و پدید آمدن تراستها و کارتلها دچار تورم تولید و کمبود مواد خام شود و برای بدست آوردن مستعمره و بازار به دیگران تجاوز کند.

معنی امپریالیسم به فارسی

امپریالیسم
طرفداری ازحکومت امپراتوری، سیاست مبتنی برتوسعه وبسط نفوذوتجاوزقوای یک کشوربرکشورهای دیگر
( اسم ) ۱ - طرفداری از حکومت امپراتوری ۲ - سیاستی که مرام وی بسط نفوذ و قدرت کشور خویش بر کشورهای دیگر است .

معنی امپریالیسم در فرهنگ معین

امپریالیسم
(اَ پِ) [ فر. ] ( اِ.) ۱ - طرفداری از حکومت امپراطوری . ۲ - سیاستی که بنایش بر تسلط یک کشور بر کشورهای دیگر باشد. ۳ - نظام سرمایه داری پیشرفته مبتنی بر نفوذ و سلطة کشوری بر کشورهای دیگر.

معنی امپریالیسم در فرهنگ فارسی عمید

امپریالیسم
سیاست مبتنی بر توسعه و بسط نفوذ و تجاوز قوای یک کشور بر کشورهای دیگر.

امپریالیسم در دانشنامه اسلامی

امپریالیسم
امپریالیسم بطور کلی، عنوانی است برای قدرتی (یا دولتی) که بیرون از حوزه ملی خود به تصرف سرزمین های دیگر بپردازد و مردم آن سرزمین ها را به زور وادار به فرمان برداری از خود کند و از منابع اقتصادی، مالی و انسانی آنها به سود خود بهره برداری کند.
کلمه امپریالیسم در لغت از ریشه امپراتوری مشتق شده است؛ یعنی تشکیل امپراتوری دادن. ولی در اصطلاح به هر نوع گسترش و توسعه ارضی و سلطه قوی بر ضعیف را در برمی گیرد.البته در معنای وسیع تری هم به کار رفته است. که گفته اند امپریالیسم تسلط سیاسی و اقتصادی کشوری بر کشور و سرزمین های دیگر که گاه با تسخیر خاک آن کشور به وسیله قدرت نظامی توام بوده و گاه به صورت استقرار حکومت های دست نشانده برای تامین منافع سیاسی و اقتصادی کشور مسلط نمایان می شود.
پیشینه تاریخی امپریالیسم
اما آن چه باید گفت اینکه؛ امپریالیسم به معنای تشکیل امپراتوری از آغاز تاریخ بشر شاید وجود داشته است لکن در معنای محدودتر واژه امپریالیسم (یعنی از کلمه قدیمی تر امپراتوری) در دهه ۱۸۹۰ در انگلستان رواج یافت. رواج دهندگان آن گروهی بودند به رهبری جوزف چیمبرلین، سیاستمدار استعمارخواه انگلیس که هوادار گسترش امپراطوری انگلستان بودند و همین طور مخالف با سیاست تکیه بر توسعه اقتصادی داخلی، این کلمه بزودی در زبان های دیگر به کار گرفته شد، به آن اندازه که از آن برای بیان رقابت قدرت طلبی های کشورهای اروپایی برای به دست آوردن مستعمرات و حوزه نفوذ آنان در افریقا و دیگر قاره ها استفاده شد، تا اینکه دهه ۱۸۸۰ تا ۱۹۱۴ را بدین خاطر عصر امپریالیسم نامیدند. البته امپریالیست های اروپایی ادعا می کردند که هدف شان گسترش تمدن و رساندن دستاوردهای آنان به دیگران است امّا در بنیادشان ایمان به برتری نژادی مادی و فرهنگی وجود داشت. اصطلاح امپریالیسم همراه با پسوندهایی چون امپریالیسم اقتصادی، امپریالیسم نو و همینطور امپریالیسم فرهنگی به کار رفته است که ما به طور اجمال و ضمنی به این موارد خواهیم پرداخت.بدیهی است این نوع امپریالیسم در طول تاریخ همیشه وجود داشته است: امپراتوری ایران، روم، عثمانی و غیره. امپریالیسم در معنای جدید به گسترش سیطره کشورهای پیشرفته اروپایی بر بقیه جهان در ۵۰۰ سال اخیر گفته می شود. در زمان ویلیام اول (قرن ۱۹)، پادشاه انگلست ...

امپریالیسم در دانشنامه ویکی پدیا

امپریالیسم
اصطلاح اَمپـِریالیسم (به فرانسوی: Impérialisme) یا امپراتوری طلبی خود از واژهٔ قدیمی تر empire (امپراتوری) آمده است. از واژهٔ امپریالیسم تعاریف گوناگونی بدست داده شده است:
امپریالیسم به نظامی گفته می شود که به دلیل مقاصد اقتصادی یا سیاسی می خواهد از مرزهای ملی و قومی خود تجاوز کند و سرزمین ها و ملتها و اقوام دیگر را زیر سلطهٔ خود درآورد.
سیاستی که مرام وی بسط نفوذ و قدرت کشور خویش بر کشورهای دیگر است.∗
رژیمی که بر اثر از میان رفتن خرده سرمایه داری داخلی و پدید آمدن تراستها و کارتلها دچار تورم تولید و کمبود مواد خام شود و برای به دست آوردن مستعمره و بازار به دیگران تجاوز کند.
این واژه در مفهوم امروزی به معنای کنترل کشوری از سوی کشور دیگر بکار می رود؛ فرایند تحمیل ارادهٔ کشوری بر کشور دیگر. مثلاً گاهی گفته شده است نظارت آمریکا بر کشورهای خاورمیانه امپریالیسم آمریکایی است.
امپریالیسم عنوانی است برای قدرتی (یا دولتی) که بیرون از حوزهٔ ملی خود به تصرف سرزمین های دیگر بپردازد و مردم آن سرزمین ها را به زور وادار به فرمانبرداری از خود کند و از منابع اقتصادی و مالی و انسانی آن ها به سود خود بهره کند.
امپریالیسم فقط به معنای تصاحب قلمرو ارضی کشورها نیست بلکه به نحو گسترده تری با کسب کنترل سیاسی و اقتصادی بر مردم و اراضی، خواه با نیروی نظامی و خواه با ابزارهای زیرکانه تر، مرتبط است. موضوع امپریالیسم سیاست و شیوه های دولتی است که غالباً با ابزارهای اقتصادی، قدرت و سلطهٔ خود را گسترش می دهد.
امروزه استفاده از واژه امپریالیسم با توجه به سوابق تاریخی می تواند برای برخی دارای جنبه تحقیر داشته یا اشاره به خوی استعماری کشوری باشد و گاهی دارای بار منفی است .
در یک دسته بندی می توان دو نوع امپریالیسم را از یکدیگر باز شناخت: امپریالیسم مهاجر و امپریالیسم سرمایه گذار
امپریالیسم آمریکا (به انگلیسی: American imperialism) اصطلاحی است که به نفوذ سیاسی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی ایالات متحده در سایر نقاط جهان اطلاق می گردد. مفهوم امپریالیسم آمریکا نخستین بار پس از جنگ آمریک ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

امپریالیسم در دانشنامه آزاد پارسی

اَمپریالیسم (imperialism)
طرفداری از حکومت امپراتوری، سیاستی مبتنی بر توسعه و گسترش نفوذِ جابرانۀ دولتی بزرگ بر دولت ها یا نواحی دیگر، با هدف به زیر سلطه درآوردن آن ها و غالباً با ضمیمه شدن قلمروهای جدید به قلمرو دولت قدرتمند. امپریالیسم در همۀ دوره ها وجود داشته است. خاندان های جوو چین در کشور چین (ح ۱۰۲۷ـ۲۰۶پ م) و موریادر هند (۳۲۱ـ۱۸۵پ م) نمونه های اولیۀ ایجاد امپراتوری اند. تلاش های آتنی ها برای کسب استیلای سیاسی و نظامی بر دولت شهرهای یونان به شکست نهایی آتن در جنگ پلوپونز (۴۳۱ـ۴۰۴پ م) انجامید. اسکندر مقدونی امپراتوری ای تشکیل داد که از شرق تا آن سوی ایران را دربر می گرفت و پیام آور پایان دوران دولت شهرهای یونان به عنوان واحد سیاسی اصلی جهان باستان بود. در امپراتوری روم، سیاست هایی که تلویحاً در حکومت اسکندر وجود داشتند توسعۀ بیشتری یافتند. هرچند روم همچنان مرکز امپراتوری باقی ماند، حقوق شهروندی در راستای اندیشه های رواقی و مسیحی در سراسر امپراتوری گسترش یافت. از ۳۹۵م امپراتوری روم به دو نیمۀ شرقی و غربی تقسیم شد، که بخش شرقی به صورت امپراتوری بیزانس تا ۱۴۵۳م به حیات خود ادامه داد، اما نهایتاً در این سال قربانی توسعه طلبی امپراتوری عثمانی شد. امپراتوری روم در بخش غربی در ۴۷۶م فرو پاشید، ولی آرمان امپراتوری را شارلمانی، حاکم فرانک ها، که در ۸۰۰م پاپ تاج امپراتوری را بر سر وی گذاشت، از نو زنده کرد. گاه این رویداد را نماد بنیاد گذاری امپراتوری مقدس روم می شناسند، اما در واقع تاج گذاری اوتوی اولدر مقام امپراتور ژرمن ها در ۹۶۲م را باید نقطۀ آغاز این امپراتوری به عنوان نهادی مستمر دانست. امپراتوری مقدس روم، اگرچه در بیشتر طول عمر خود چیزی جز کنفدراسیونی ضعیف نبود، تا ۱۸۰۶ به حیات خود ادامه داد. در اروپای قرن ۱۶ تمرکز قدرت سیاسی در دست پادشاهان مطلقه با رشد طبقۀ اجتماعی نوظهوری موسوم به بورژوازی، یا طبقۀ سوداگر، و نیز جست وجوی کاشفان اروپایی در دنیای نو و آسیا برای یافتن فلزات قیمتی و دیگر کالاهای تجاری، مقارن بود. مکتب سوداگری، قدرت دریایی، و تشکیل ارتش های قدرتمند ملی انگیزه ای برای به راه افتادن موج جدیدی از امپریالیسم هم در قارۀ اروپا و هم در نقاط دور از این قاره فراهم آوردند. نیکولو ماکیاولّی، دیپلمات و اندیشه ورز سیاسی قرن ۱۶ ایتالیا، این گون ...

ارتباط محتوایی با امپریالیسم

معنی امپریالیسم به انگلیسی

imperialism (اسم)
امپریالیسم ، استعمار طلبی ، حکومت امپراتوری

معنی کلمه امپریالیسم به عربی

امپریالیسم
امبريالية ، الإمبريالية

امپریالیسم را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

رسام
اشرافی گری و نظام سرمایه داری در این رویکرد قدرت منحصر به قدرتمندان و سردمداران است و تا حدامکان ازورود رعیت به مناسک پرنفوذ جلوگیری میشود
مهدی گریبان
امپریالیسم یعنی دولتی که بیرون از حوزه ملی خود به تصرف سرزمین های دیگر بپردازد و مردم آن سرزمین ها را به زور وادار به فرمان برداری از خود کند و از منابع اقتصادی، مالی و انسانی آنها به سود خود بهره برداری کند.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• امپریالیسم فرهنگی   • نقاشی امپریالیسم   • انواع امپریالیسم   • امپریالیسم در هنر   • امپریالیسم اقتصادی   • امپریالیسم سیاسی   • سوسیالیسم یعنی چی؟   • امپریالیسم زبانی   • معنی امپریالیسم   • مفهوم امپریالیسم   • تعریف امپریالیسم   • معرفی امپریالیسم   • امپریالیسم چیست   • امپریالیسم یعنی چی   • امپریالیسم یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی امپریالیسم
کلمه : امپریالیسم
اشتباه تایپی : hl~vdhgdsl
آوا : 'amperyAlism
نقش : اسم
عکس امپریالیسم : در گوگل

آیا معنی امپریالیسم مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )
شبکه مترجمین ایران