برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1615 100 1
شبکه مترجمین ایران

اموال

/'amvAl/

مترادف اموال: دارایی، ضیاع، مایملک

برابر پارسی: دارایی، داراک، دارایی ها

معنی اموال در لغت نامه دهخدا

اموال. [اَم ْ ] (ع اِ) ج ِ مال. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء).املاک و اسباب و امتعه و کالا و دولت و ثروت و هر چیزی که کسی مالک و دارا باشد. (ناظم الاطباء) . خواسته ها. مالها. (فرهنگ فارسی معین ): کدخدای اعمال و اموال و تدبیر بر این جمله است.(تاریخ بیهقی چ ادیب ص 394). اموال بسیار در عمارت آن صرف کرد. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی ). اموال و اسلحه ٔ ایشان که کابراً عن کابر بل کافراً من کافر میراث رسیده بود بغنیمت بیاوردند. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی ). او رابشکست و اموال و رحال و اثقال او برگرفت. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی ). بر ملک فارس مستولی شد و اموال و معاملات بستد. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی ). و رجوع به مال شود.

معنی اموال به فارسی

اموال
جمع مال
( اسم ) جمع مال خواسته ها مالها .
[salvage] [حمل ونقل دریایی] تمامی اموال شامل کشتی و بار و ملحقات مربوط به آن که در فرایند بازگردانی نجات داده میشود متـ . بازگشته
[property crime] [حقوق] هرگونه سرقت اموال یا آسیب زدن به آنها از قبیل سرقت از منزل و سرقت خودرو یا ایجاد حریق

معنی اموال در فرهنگ معین

اموال
( اَ ) [ ع . ] (اِ.) جِ مال ، خواسته ها، مال ها.

معنی اموال در فرهنگ فارسی عمید

اموال
= مال۲

اموال در دانشنامه اسلامی

اموال
اَمْوال ، اصطلاحی در فقه اسلامی که به مباحثی درباره جمع و خرج دارایی های عمومی می پردازد.
در سده های نخست اسلامی ، آثاری مستقل در موضوع اموال به رشته تحریر درآمده است .
اموال و عواید مالی دولت اسلامی
اموال و عواید مالی دولت اسلامی از منابع گوناگونی فراهم می گردد: نخست ثروتهای طبیعی مانند زمین ، دریا ، جنگل و معادن ؛ دوم غنایم جنگی ؛ سوم مالیات هایی چون خراج و جزیه ؛ و سرانجام پرداختهای عبادی و تبرعی از جمله زکات ، احباس و اوقاف . سیره رسول اکرم - صلی الله علیه وآله وسلم- به عنوان ضابطه و قانونی عملی ، خود نخستین گام در تدوین مقررات مالی دولت اسلامی به شمار می آید. روش آن حضرت مبنی بر چگونگی تقسیم اموال به دست آمده از اهل بحرین ، قضیه اموال بنی نضیر بیانات عمومی آن حضرت درباره غنایم و ثروتهای طبیعی و بسیاری نمونه های دیگر، به عنوان سنتی لازم الاجرا در دوره های بعد مورد استناد قرار گرفته است . برای نمونه ، برپایه سنت پیامبر- صلی الله علیه وآله وسلم- در اخذ جزیه از اهل کتاب که برگرفته از سخنان و نامه های ایشان است ، چگونگی و میزان جزیه در حکومت اسلامی را می توان استنباط کرد و در دوره فتوح ، این سنت مبنای عمل سرداران مسلمان بود.
← دوره فتوح
افزون بر ضوابط تعیین شده در سنت نبوی ، برخی شیوه های کاربردی خلفای نخستین ، خود دست مایه ای شد تا فقیهان و محدثان مخصوصاً در روزگار عباسیان ، با بهره گیری از آن ها به تدوین مباحث اموال و طبقه بندی آنها بپردازند و آثاری نظری و گاه کاربردی در این موضوع تألیف کنند. با اینکه فقیهان همیشه اشراف و نظارتی مستقیم بر نظام مالی دولت اسلامی نداشتند، اما از نظر تطبیق مبانی نظری ، آراء و آثار فقهی آنان از اهمیت کاربردی بسزایی برخوردار بوده است ؛ زیرا احکام و مسائل مرتبط به امور خلافت ، می بایست توسط فتاوی فقیهان با قوانین شرع منطبق می گردید. از این رو، در میانه سده ۲ق که شام منطقه ای حساس و جهادی بود، اقتضای محیط، فقیهی چون اوزاعی را بر آن داشت تا با تألیف اثری با عنوان السیر ، در خلال پرداختن به احکام جنگ، ضوابط مربوط به اموال مسلمانان را نیز تدوین نماید.
← گامهای ابتدایی
...
اموال
...

اموال در دانشنامه آزاد پارسی

رجوع شود به:دارایی

اموال در جدول کلمات

به فرمایش پیغمبراسلام (ص)••• نگهبان و امانتدار اموال شوهرش میباشد و در این باره مسئولیت دارد
زن

معنی اموال به انگلیسی

estate (اسم)
علاقه ، دسته ، دارایی ، حالت ، طبقه ، وضعیت ، مملکت ، ملک ، املاک ، اموال
real estate (اسم)
اموال ، عقار

معنی کلمه اموال به عربی

اموال را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

جمشید احمدی
اموال به چم چیزهایی است به همراه خود و یا در جایی آنها را برای خودش دارد که برایش ارزش مادی و یا مینوی دارد که در گویش اربی به آنها اموالآن کس گفته می شود. بهتر است در پارسی از واژه ی �داشته ها� به جای اموال استفاده شود؛ که ناهمسانی باریکی نیز واژه ی ریشه ای خود یعنی دارایی و داراییها دارد؛ و بهتر است واژهی داشته ها را بجای اموال بکار برد و نه واژه دارایی را. تندرست باشید.
اموال = داشته ها

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• اموال آموزش وپرورش   • سایت اموال   • اداره اموال دولتی   • طبقه بندی اموال دولتی   • تعریف اموال   • فهرست اموال در حكم مصرفي   • سامانه اموال دولتی سادا   • سامانه اموال دستگاههای اجرایی   • معنی اموال   • مفهوم اموال   • معرفی اموال   • اموال چیست   • اموال یعنی چی   • اموال یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی اموال

کلمه : اموال
اشتباه تایپی : hl,hg
آوا : 'amvAl
نقش : اسم
عکس اموال : در گوگل

آیا معنی اموال مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )