الکید


معنی انگلیسی:
alkyd

دانشنامه عمومی

آلکید. آلکید ( به انگلیسی: Alkyd ) دسته ای از پلی استرها است که در آن از روغن ها و اسیدهای چرب طبیعی استفاده شده است. این مواد که به صورت رزین تولید می شوند کاربرد وسیعی در صنایع رنگ و رزین از جمله تولید رنگ های هوا خشک و روغنی مورد استفاده در ساختمان ها دارند. مواد اولیه تولید این رزین ها شامل پلی ال ها، روغن ها و اسیدهای چند ظرفیتی است. آلکیدها بر اساس ساختار شیمیایی به دو گروه هوا خشک و غیر هوا خشک تقسیم می شوند. همچنین بر مبنای میزان مصرف روغن و اسیدهای چرب در تولید آن ها به سه دسته کوتاه روغن، بلند روغن و متوسط روغن دسته بندی می شوند.
گزارش تخلف یا اشتباه در معنی

پیشنهاد کاربران

بپرس