برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1432 100 1

اعلام

/'a'lAm/

مترادف اعلام: آگاهانیدن، اخبار، اظهار، خاطرنشان، خبردادن، مخابره، مطلع ساختن

برابر پارسی: ابراز، آگاه، آگاهی، آگاه کردن، شناسایی دادن، آگاهی دادن

معنی اعلام در لغت نامه دهخدا

اعلام. [ اَ ](ع اِ) ج ِ عَلَم. علمهای فوج و بیرقها. (آنندراج ). ج ِ عَلَم ، درفش و پرچم. (منتهی الارب ). ج ِ عَلَم ، رایت. درفش. (از اقرب الموارد). علمها. درفشها. (ناظم الاطباء). تقول : هو من اعلام العلم الخافقة. (از اقرب الموارد). قلقشندی آرد: اعلام از اسباب پادشاهی و آن پرچمهایی است که پشت سر سلطان بهنگام سوار شدن برمی دارند و آن از شعار پادشاهان قدیم بود. و در روایات است که پیغامبر (ص ) برای فرماندهان سپاههایی که خود بجنگها شرکت نداشتند (سریه ) علمهایی ترتیب میداد که بعدها برخی از آنها را لواء و برخی دیگر را عصابه و گاهی سنجق خواندند. (از صبح الاعشی ج 2 ص 127) :
تا چون بخندد بهار خرم
از لاله بینی بر کوه اعلام.
فرخی.
ابطال جهانگیر درآیند به ابطال
اعلام صف آرای درآرند به اعلام.
مسعودسعد.
حافظ اعلام شرع ، ناصر دین رسول
کز مدد علم اوست نصرت حزب خدا.
خاقانی.
یک اسبه در دو ساعت گیرد سه بعد عالم
چون از سپهر چارم اعلام مهر انور.
خاقانی.
رایات سلطان و اعلام ایمان در علو و رفعت بثریا رسید. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی ص 258). - اعلام نصرت فرجام ؛ درفشهایی که نصرت و ظفر همیشه با آنها همراه است. (ناظم الاطباء).
|| کوه دراز یا عام است. (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد) :
ابطال جهانگیر درآیند به ابطال
اعلام صف آرای درآرند به اعلام.
مسعودسعد.
|| مشاهیر و بزرگان : جمعی دیگر از اعلام براعت و احداث صناعت در عداد کتاب و حساب منتظم بودند. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی ص 257). نیت غزری دیگر محقق کرد که اعلام اسلام بدان مرتفع گردد. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی ص 273).
- علمای اعلام ؛ عالمان بزرگ و مشهور.
|| نشانهای لشکریان و اسمهای مردم و نامهای شهر و بمعنی کوهها. (آنندراج ) (غیاث اللغات ). ج ِ عَلَم ، بمعنی شکافی است در لب پائین یا بطرفی از آن و نشانی که در راه برای شناختن برپا سازند و نشان و کوه دراز و یا مطلق کوه و نشان جامه و نگار و روگاه آن و مهتر قوم و نامی که مرد به وی معروف باشد. (از منتهی الارب ) (از اقرب الموارد). ج ِ عَلَم ، نام و نشان. ( ...

معنی اعلام به فارسی

اعلام
جمع علم به معنی نشان ورایت وپرچم وپیشوا وبزرگ قوم، آگاه ساختن، آگاهی دادن، خبردادن
۱ - ( مصدر ) آگاهانیدن آگاه کردن دانا کردن . ۲ - ( اسم ) آگاهی . جمع : اعلامات . یا اعلام جرم . عبارتست از اینکه وکلای مجلس یا دادستان یا اشخاص جرم شخصی را( که دارای مقام و رتب. قابل توجهی است ) بسمع اولیای امور بر سانند و او را تعقیب کنند . یا اعلام خطر . آگاهانیدن از خطر .
( مصدر ) اخبار کردن آگاه کردن آگاهانیدن .
( مصدر ) آگاهانیدن آگاه کردن .
پیش آگهی
[مهندسی مخابرات] ← اعلام نرخ در آغاز تماس
[charging information at call set-up time] [مهندسی مخابرات] خدماتی که اطلاعات مربوط به نرخ ارتباط را در هنگام برقراری تماس در اختیار مشترک قرار دهد متـ . اعلام نرخ در آغاز برخوانی
[advice of charge, AOC] [مهندسی مخابرات] خدماتی که اطلاعات مربوط به نرخ برخوانی را به کاربر عرضه می کند
[مهندسی مخابرات] ← اعلام هزینه در آغاز مکالمه
[charging information at call set-up time] [مهندسی مخابرات] خدماتی که اطلاعات مربوط به نرخ ارتباط را در ابتدای برقراری برخوانی در اختیار مشترک قرار دهد متـ . اعلام هزینه در آغاز برخوانی
...

معنی اعلام در فرهنگ معین

اعلام
( اَ ) [ ع . ] جِ عَلَم . ۱ - نشانه ها. ۲ - بیرق ها.
( اِ ) [ ع . ] ۱ - (مص م .)آگاه کردن ، هشدار دادن . ۲ - (اِمص .) آگاهی .

معنی اعلام در فرهنگ فارسی عمید

اعلام
= عَلَم
آگاه ساختن، آگاهی دادن، خبر دادن.

اعلام در دانشنامه اسلامی

اعلام
ـــ آگاه کردن، خبر دادن را اِعلام می گویند احکام آن در بابهای اجتهاد و تقلید، طهارت، صلات، زکات، تجارت، وکالت، نکاح و حدود ذکرشده است که در چند محور بیان می گردد. ـــ اعلام اسم معرفه وضع شده برای شخص یا جنس معیّن است.
اعلام، جمع عَلَم و عَلَم از اقسام معرفه و به معنای اسمی است که وضع شده تا بر معنای معینی دلالت کند، چه این معنای معین، شخص باشد، مثل: «زید و عمرو» که عَلَم شخص اند و چه جنس باشد، مثل: «اسامه» که عَلَم جنس است.
واژه اعلام ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد: • اعلام (حدیث)، از طرق تحمل حدیث به معنای اعلام شخص مبنی بر روایت یا سماع حدیث یا کتاب از فلان شخص بدون ذکر اجازه روایت• اعلام (فقه)، از اصطلاحات فقهی به معنای خبردادن و دارای کاربرد در باب های اجتهاد و تقلید، طهارت، صلات، زکات، تجارت، وکالت، نکاح و حدود• اعلام (اصول)، جمع عَلَم و عَلَم از اقسام معرفه به معنای اسم معرفه وضع شده برای شخص یا جنس معیّن، دارای کاربرد در اصول فقه
...
اعلام اسم معرفه وضع شده برای شخص یا جنس معیّن است.
اعلام، جمع عَلَم و عَلَم از اقسام معرفه و به معنای اسمی است که وضع شده تا بر معنای معینی دلالت کند، چه این معنای معین، شخص باشد، مثل: «زید و عمرو» که عَلَم شخص اند و چه جنس باشد، مثل: «اسامه» که عَلَم جنس است.
نظر مشهور اصولیون
مشهور اصولیون معتقدند در اعلام، وضع، خاص و موضوع له نیز خاص است.
اعلام، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و از طرق تحمّل و اخذ حدیث به شمار می آید.
آن است که شیخ به شخصی با گفتار صریح، یا غیر صریح، یا کتابت اعلام کند که این کتاب، یا حدیث، روایت یا سماع او از فلان شخص است و از اجازه روایت آن سخنی با میان نیاورد. برخی نقل روایت با استناد ب ...


ارتباط محتوایی با اعلام

اعلام در جدول کلمات

این کشور در پی همه پرسی 21 مه 2006 (میلادی)در روز 3 ژوئن همان سال از فدراسیون صربستان و مونته نگرو جدا شد و اعلام استقلال کرد
مونته نگرو
برگه ای که نشان می دهد فروشنده آمادگی فروش کالایی را به بهای اعلام شده دارد
پرفرما
دستگاه اعلام خطر سرقت برای خودرو
دزدگیر
نوشته ای که پس از دریافت پول یا مالی جهت اعلام وصول به آورنده می دهند
رسید

معنی اعلام به انگلیسی

declaration (اسم)
اعلامیه ، اظهار ، اعلان ، اعلام ، اظهارنامه ، بیان ، عرضه داشت
promulgation (اسم)
ترویج ، اعلام ، اعلام دارنده
annunciation (اسم)
اگهی ، بشارت ، اعلام
warning (اسم)
اگاه کردن ، اشاره ، هشدار ، اخطار ، اعلام خطر ، اعلام ، اژیر ، تحذیر ، زنگ خطر
enunciation (اسم)
بشارت ، اعلام
indiction (اسم)
اگهی ، اعلام ، ارزیابی ، مالیات پانزده ساله املاک ، دوره پانزده ساله
predication (اسم)
اظهار ، اثبات ، اعلام ، اسناد ، اطلاق
meld (اسم)
اعلام

معنی کلمه اعلام به عربی

أعرب عن استعداده
أعرب عن استعداده ، أعلن عن إستعداده
أعرب عن تأييده
أنذر إنذارا
أبدي ولاءه
أذاعَ

اعلام را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

دانیال
eålãm این واژه عربی است و پارسی آن اینهاست:
آدیس، آسرو (سنسکریت)
اودار (سنسکریت: اوداهْر)
اوپَن (سنسکریت: اوپَن یَس)
پَرواچ (سنسکریت: پْرَوَچ)
عبد الله حكيمي
انتشارات، تبليغات، آگهی، اعلامیه، بیان، بیانیه، ابلاغیه، مطبوعات، نشریه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• اعلام نتایج آزمون دکتری 95   • نتایج مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد   • اعلام نتایج دکتری 95   • نتایج مصاحبه دکتری 95   • نتایج دکتری آزاد   • سازمان سنجش اعلام نتایج کنکور 95   • نتایج نهایی دکتری 95   • زمان اعلام نتایج ارشد 95   • معنی اعلام   • مفهوم اعلام   • تعریف اعلام   • معرفی اعلام   • اعلام چیست   • اعلام یعنی چی   • اعلام یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی اعلام
کلمه : اعلام
اشتباه تایپی : hughl
آوا : 'a'lAm
نقش : اسم
عکس اعلام : در گوگل

آیا معنی اعلام مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )