برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1513 100 1
شبکه مترجمین ایران

اعتدال در مصرف

اعتدال در مصرف در دانشنامه اسلامی

اعتدال در مصرف
در قرآن و روایات ، اعتدال در مصرف مورد توجه قرار گرفته و رعایت آن از ویژگی های مؤمنان دانسته شده است: والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما؛ و آنان که وقتی انفاق می کنند، نه از حد معمول (و متعارف) می گذرند و نه تنگ می گیرند، و (انفاقشان) همراه میان این دو در حد اعتدال است.
«اعتدال»، مصدر باب افتعال از ریشه «ع، د، ل» به معنای حد متوسط میان دو وضعیت متفاوت است؛ همچنین هرگونه تناسبی که لازمه آن، برقراری مساوات میان چند جهت گوناگون باشد، اعتدال نامیده می شود و نقطه مقابل آن افراط و تفریط است.
اعتدال در قرآن کریم
واژه اعتدال در قرآن کریم نیامده است؛ ولی این مفهوم را می توان از واژگان «قوام» «وسط» «قصد»، «سواء» و «حنیف» استفاده کرد. همه این واژگان به معنای وضعیت میانه و حد وسط اشاره دارد. واژگانی همچون « اسراف ، اتراف ، تبذیر ، غلو، اعتداء، فرط، تفریط و قتر» که در دو سوی وضعیت میانه قرار دارد، در ارتباط با موضوع اعتدال است. اعتدال درمصرف سرمایه های خداددی یکی از توصیه های ارزشمندی است که در مصادیق گوناگون مثل اعتدال در انفاق و اعتدال در خوردن و آشامیدن، در قرآن مطرح شده است.
تفسیر آیه ۶۷ فرقان
در این آیه اعتدال در مصرف مورد توجه قرار گرفته و رعایت آن از ویژگی های مؤمنان دانسته شده است. توجه به مفردات آیه ما را به مفهوم اعتدال مورد نظر خداوند بیشتر راهنمایی می کند.
← معنای انفاق
...
خداوند انسان را به لزوم رعایت اعتدال در مصرف اموال و بهره جویی از مواهب سفارش نموده است.
لزوم رعایت اعتدال در مصرف اموال و امکانات در زندگی شخصی: «ولا تجعل یدک مغلولة الی عنقک ولا تبسطها کل البسط فتقعد ملوما محسورا: هرگز دستت را بر گردنت زنجیر مکن، (و ترک انفاق و بخشش منما) و بیش از حد (نیز) دست خود را مگشای، تا مورد سرزنش قرار گیری و از کار فرومانی! » این تعبیر کنایه لطیفی است از اینکه دست دهنده داشته باش ، و همچون بخیلان که گوئی دستهایشان به گردنشان با غل و زنجیر بسته اند و قادر به کمک و انفاق نیستند مباش . از سوئی دیگر دست خود ...

اعتدال در مصرف را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی اعتدال در مصرف   • مفهوم اعتدال در مصرف   • تعریف اعتدال در مصرف   • معرفی اعتدال در مصرف   • اعتدال در مصرف چیست   • اعتدال در مصرف یعنی چی   • اعتدال در مصرف یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی اعتدال در مصرف

کلمه : اعتدال در مصرف
اشتباه تایپی : hujnhg nv lwvt
عکس اعتدال در مصرف : در گوگل

آیا معنی اعتدال در مصرف مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )