برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1390 100 1

استیضاح

/'estizAh/

مترادف استیضاح: بازخواست، کاوش، واپرسی، ژرف نگری، توضیح خواهی

برابر پارسی: بازخواست، کاوش، گزارشخواهی، واپرسی

معنی استیضاح در لغت نامه دهخدا

استیضاح. [ اِ ] (ع مص ) طلب وضوح کردن. طلب پیدائی. آشکار کردن خواستن. (منتهی الارب ). از کسی درخواستن تا چیزی هویدا کند. (تاج المصادر بیهقی ). طلب روشنی. || دست بر ابرو نهادن تا چیزی بنگری هست یا نه. (زوزنی ) (تاج المصادر بیهقی ). دست بر ابرو نهادن تا بچیزی نیک نگریسته شود. دست بالای چشم نهاده نگریستن چیزی تا دیده شود. منه : استوضح عنه یا فلان. (منتهی الارب ). || (اصطلاح پارلمان ) سؤال وکیل مجلس از وزیر، که در پی آن برای هیئت وزرا رأی اعتماد باید گرفتن.

معنی استیضاح به فارسی

استیضاح
۱ - ( مصدر ) طلب وضوح کردن واپرسیدن باز خواستن . ۲ - ( اسم ) کاوش باز خواست . ۳ - ( مصدر ) نیک نگریستن ژرف دیدن باریک نگریستن . ۴ - پرسش نمایند. مجلس از وزیر دربار. مطلبی که پس از جواب وزیر باید برای هیئت وزیران رائ ی اعتماد گرفت . جمع : استیضاحات .

معنی استیضاح در فرهنگ معین

استیضاح
( اِ ) [ ع . ] ۱ - (مص م .) توضیح خواستن . ۲ - (اِمص .) کاوش ، بازخواست . ۳ - توضیح خواستن نمایندگان مجلس از وزیری در مورد مطالبی .

معنی استیضاح در فرهنگ فارسی عمید

استیضاح
۱. توضیح خواستن، خواستار آشکار کردن مطلبی شدن.
۲. (سیاسی) توضیح خواستن گروهی از نمایندگان مجلس از یکی از وزیران یا رئیس دولت.

استیضاح در دانشنامه ویکی پدیا

استیضاح
استیضاح یکی از ساز وکارهای سیاسی مورد استفاده در سیاست داخلی کشورها و به طور مشخص عرصه مناسبات دو قوه مقننه و مجریه است.
فهرست استیضاح وزیران در حکومت جمهوری اسلامی ایران
کارت زرد مجلس شورای اسلامی
استیضاح یک واژه بر گرفته از واژگان عربی است که از نظر واژه به معنای درخواست توضیح است اما در اصطلاح سیاسی به معنای پرسش رسمی نمایندگان مجلس از رئیس جمهور، هیأت وزیران یا یک وزیر است که پس از ارائه توضیحات آن ها باید برای ادامه کارشان از مجلس مجدداً رأی اعتماد بگیرد.
طرح استیضاح به خودی خود به مفهوم عزل مقام مورد استیضاح نمی باشد بلکه اولین گام در این مسیر تلقی می شود و چنانچه در رأی گیری پس از توضیحات وی، به او رأی عدم اعتماد داده شود آن مقام برکنار می شود.
سابقه تاریخی انجام استیضاح اگرچه به قرون وسطی باز می گردد اما نمونه های عینی مشخص آن را می توان در عملکرد اوایل قرن نوزدهم نظام سیاسی انگلیس مشاهده کرد. در نظام های سیاسی جهان برای جلوگیری از تمرکز قدرت و نیز رعایت جنبه های تخصصی اداره امور جامعه، قدرت حکومت به سه شاخه تقنینی، اجرایی و قضایی تقسیم شده است.
روند استیضاح در ایالات متحده آمریکا قانونی است که بر طبق قانون اساسی ایالات متحده آمریکا پیش بینی شده است.
آلکسی دوتوکویل، «تحلیل دموکراسی در آمریکا»، رحمت الله مقدم مراغه ای، (زوار، تهران، ۱۳۴۷)، چاپ اول
امیر علی ابوالفتح، «برآورد استراتژیک ایالات متحده آمریکا»، (مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران، تهران، ۱۳۸۱)، چاپ اول
حسین حمیدی نیا، «ایالات متحده آمریکا»، (دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، تهران، ۱۳۸۲)، چاپ اول
قانون اساسی ایالات متحده آمریکا به کنگره ایالات متحده آمریکا حق داده است که علیه مقامات رسمی کشور به جرم ارتکاب جرائم بزرگ و خائنانه، اقامه دعوا کرده و در صورت محکوم شدن، آنان را از کار برکنار نماید. این جرائم شامل خیانت، دریافت رشوه، جرائم سنگین اجتماعی وادای شهادت دروغ در زیرسوگند است.
استیضاح از دو طریق قابل طرح است. اول اینکه ممکن اس ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

استیضاح در دانشنامه آزاد پارسی

اِستیضاح
(در لغت به معنی توضیح خواستن) در اصطلاح حقوق، حق مجلس به خواستن یکی از وزرا یا هیئت وزیران یا رئیس جمهور برای حضور در مجلس و توضیح خواستن دربارۀ موضوعی مشخص. یکی از حقوق مجلس، عبارت است از نظارت بر حسن عملکرد دولت به ویژه از حیث اجرای قوانین. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دو روش برای اعمال این نظارت پیش بینی کرده است: سؤال و استیضاح. در مورد حق سؤال کردن، اصل ۸۸ قانون اساسی می گوید: «در هر مورد که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس جمهور، یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسئول، دربارۀ یکی از وظایف آنان سؤال کند، رئیس جمهور یا وزیر مربوط موظف است در مجلس حاضر شود و به سؤال جواب دهد...». استیضاح، روش شدیدتر و مهم تری است. آثار سیاسی و حقوقی وسیع تری دارد که ممکن است به عزل وزیر مورد استیضاح یا حتی رئیس جمهور منتهی شود. اصل ۸۹ قانون اساسی. دو نوع استیضاح را، برحسب مقام اجرایی، پیش بینی کرده است: استیضاح هیئت وزیران یا هر یک از وزرا، و استیضاح رئیس جمهور. برای استیضاح هر یک از وزراء یا هیئت وزیران، طرح استیضاح باید به امضای حداقل ده نفر از نمایندگان برسد و هیئت وزیران یا وزیر مورد استیضاح باید ظرف مدت دَه روز، در مجلس حاضر شده و پاسخ دهد و از مجلس رأی اعتماد بخواهد؛ درصورتی که مجلس رأی اعتماد ندهد، هیئت وزیران یا وزیر مربوط عزل می شود. اما برای استیضاح رئیس جمهور نظر به اهمیت آن، استیضاح باید به امضای حداقل یک سوم نمایندگان مجلس برسد تا قابل طرح باشد و رئیس جمهور یک ماه مهلت دارد که با حضور در مجلس به آن پاسخ دهد. درصورتی که دوسوم نمایندگان نسبت به عدم کفایت رئیس جمهور رأی دهند، موضوع به اطلاع رهبری می رسد تا در اجرای اصل ۱۱۰ (بند ده) قانون اساسی، چنان که مصالح کشور اقتضا کند، او را عزل کند. موضوع استیضاح هیئت وزیران یا هر یک از وزرا، محدودیتی ندارد و می تواند ناظر به کلیۀ امور تحت نظارت و وظیفۀ ایشان باشد. اما دربارۀ استیضاح رئیس جمهور، بند دو اصل ۸۹ قانون اساسی موضوع را محدود به اجرای وظایف مدیریت قوۀ مجریه و ادارۀ امور اجرایی کشور کرده است که ملاک آن کفایت یا عدم کفایت است.

ارتباط محتوایی با استیضاح

معنی استیضاح به انگلیسی

interpellation (اسم)
استیضاح ، باز خواست

معنی کلمه استیضاح به عربی

استیضاح
استجواب
استجواب (فى البرلمان)
إستجواب الحکومة

استیضاح را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

الناز
این واژه اربی است و پارسی آن این می باشد:
پَرفراس parfrãs (اوستایی: پَئیری فراسَ pïri-frãsa)
ebi
بازخواست ، بازخواهی
حسین
Impeachment
علی باقری
استیضاح Interpellation : [ اصطلاحات مجلسی ] یكی از اشكال مبارزه پارلمانی است. نمایندگان مجلس این حق را دارند كه از اعضای هیات دولت (كابینه) و ریاست كابینه در مورد یك سیاست یا عمل مشخص درخواست توضیح كنند. پس از جواب طرف استیضاح، مساله رای اعتماد مطرح می‌شود كه اگر توضیحات و جواب استیضاح شونده برای نمایندگان قانع كننده نباشد با رای عدم اعتماد و خطر سقوط مواجه می‌شود.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• استیضاح چیست   • تفاوت سوال و استیضاح   • تعریف استیضاح   • تعداد نمایندگان برای استیضاح رئیس جمهور   • شرایط استیضاح وزیر   • استیضاح شهردار   • استیضاح به انگلیسی   • معنی استیضاح   • مفهوم استیضاح   • معرفی استیضاح   • استیضاح یعنی چی   • استیضاح یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی استیضاح
کلمه : استیضاح
اشتباه تایپی : hsjdqhp
آوا : 'estizAh
نقش : اسم
عکس استیضاح : در گوگل

آیا معنی استیضاح مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )