برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1393 100 1

استفراغ

/'estefrAq/

مترادف استفراغ: تهوع، دل آشوب، دل بهم خوردگی، شکوفه، قی

برابر پارسی: بالا آوردن، هراش

معنی استفراغ در لغت نامه دهخدا

استفراغ. [ اِ ت ِ ] (ع مص ) آغاز کردن کاری و سخنی را. || کشتن بچه ٔ نخستین شتر و گوسپند را. || توانائی خود در کاری بذل کردن. (منتهی الارب ). همه ٔ توانائی خویشتن کار بستن. (تاج المصادر بیهقی ) (زوزنی ). || فراغت خواستن. (غیاث ). || (اصطلاح طب ) خروج فضول از بول و عرق و قی و خروج بلغم. پالایش. مقابل احتباس. تهی شدن تن خواستن از افزونیها که در طبیعت باشد. (تاج المصادر بیهقی ). تهی شدن بدن از فضلات. (غیاث ). تهی شدن از افزونیها که در طبیعت باشد خواستن. (زوزنی ). پالایش طبع. گشاد. مقابل احتقان ، بست. استفراغ ، تدبیر پرداختن تن باشد از فضله ٔ طعام و از خلطهای فزونی. بیرون کردن طبیعت فضول را از بدن یا برعاف یا بریستن یا به قی ٔ و یا بعرَق و مانند آن. بیرون کردن رطوبتهااز تن باشد بوسائل طبیعی و غیرطبیعی چون خوی بوسیله ٔ مسامات و بلغم بوسیله ٔ ریه و بینی و خون بفصد و حجامت و نزف و نفث و بول بوسیله ٔ مثانه و فضول معده به قی یا اسهال و منی به انزال و مباشرت و چرک گوش و چرک بن ناخن. بیرون کردن فضول از تن بوسیله ٔ مسهل یا حقنه یا قی یا مُعرق یا بوسیله ٔ مُدِرّ یا مواقعه و غیره : بباید دانست که جماع استفراغی طبیعی است که...فضله ها از تن بدان دفع شود و تن سبکی یابد. (ذخیره ٔخوارزمشاهی ). و از همه ٔ استفراغها پرهیز کند خاصه از جماع. (ذخیره ٔ خوارزمشاهی ). هر گاه که مادّه به رگها میل کند استفراغ یا بعرق باشد و یا به ادرار بول.(ذخیره ٔ خوارزمشاهی ). و اگر استفراغ بحقنه کنند که از شحم حنظل و قنطوریون و... سازند روا باشد. (ذخیره ٔ خوارزمشاهی ). و اگر به استفراغی حاجت افتد داروی مسهل خوردن صوابتر از قی کردن و رگ زدن باشد. (ذخیره ٔخوارزمشاهی ). خارش قضیب و خایه را استفراغ به فصد وبه اسهال... باید کرد. (ذخیره ٔ خوارزمشاهی ). نشان های بحران انتقال هفت است : یکی قوت تب ، دوم نابودن هیچ نوع از انواعهای استفراغ. (ذخیره ٔ خوارزمشاهی ). و اگر امتلاء سخت به افراط باشد، از پس استفراغی کنند به مسهلی که درخورد امتلاء باشد. (ذخیره ٔ خوارزمشاهی ). و اگر بیماری را به استفراغ حاجت باشد، بمسهل یا بحقنه یا بشیاف یا بفصد تا آن استفراغ کرده نشود غذا نشاید داد. (ذخیره ٔ خوارزمشاهی ). چون چهار روز بگذرد [از بیماری لقوه ] یک ...

معنی استفراغ به فارسی

استفراغ
( مصدر ) ۱ - فراغت خواستن خواستار فراغت و آسودگی گشتن . ۲ - تهی کردن بدن از فضله ها و افزونیها قی کردن برگردانیدن فضول از راه گلو شکوفه .
[vomit , vomiting, emesis] [علوم دارویی] خروج ناگهانی محتویات معده از راه دهان
[vomit , vomitus] [علوم دارویی] محتویات خارج شدۀ معده از راه دهان
[emetic, vomitive] [علوم دارویی] عاملی که سبب استفراغ شود
[projectile vomiting] [علوم دارویی] استفـراغی کـه با فشار زیـاد رخ دهـد
[hematemesis] [پزشکی] استفراغ یا بالا آوردن خون
( مصدر ) ۱ - بیرون ریختن چیزهای زاید از بدن از راه گلو جز آن قی کردن بر گردانیدن . ۲ - روان کردن شکم .

معنی استفراغ در فرهنگ معین

استفراغ
(اِ تِ) [ ع . ] (مص م .)۱ - فراغت طلبیدن . ۲ - قی کردن .

معنی استفراغ در فرهنگ فارسی عمید

استفراغ
۱. بالا آوردن غذای خورده شده از معده، قی کردن.
۲. (اسم) [عامیانه] غذای بالاآورده شده از معده.

استفراغ در دانشنامه اسلامی

استفراغ
قی کردن و بیرون آمدن مواد درون معده از راه گلو را استفراغ گویند. از این عنوان در باب های طهارت، صلات، صوم و حدود سخن گفته شده است.
به بیرون آمدن مواد درون معده از راه گلو به صورت عمدی یا قهری استفراغ اطلاق می شود.
واژه استفراغ در فقه
واژۀ استفراغ در تعریف اجتهاد با اضافه به وسع به کار رفته است که مراد، بذل نهایت سعی و تلاش می باشد. گاهی نیز به کلمۀ «رحم» اضافه می گردد که منظور، استبراء رحم است.
پاک بودن استفراغ
آنچه با استفراغ از گلو بیرون می آید، پاک است، مگر آن که عین نجس مانند خون همراه آن باشد.
استفراغ و نقض طهارت
...

استفراغ در دانشنامه ویکی پدیا

استفراغ
استفراغ یا هَراش * خروج با فشار محتویات درون معده جانداران از راه دهان و گاه از راه بینی به بیرون است. این محتویات می تواند غذای خورده شده و یا دیگر مواد درون دستگاه گوارش مانند زردآب(صفرا) باشد. هراش یا استفراغ ممکن است به دلیل نوع ماده بلعیده شده (مثلاً غذای فاسد) و یا واکنش مغز به علت وجود تومور،حاملگی،استرس های عصبی و غیره باشد. به حالتی که پیش از استفراغ (هراش) در بیمار ایجاد می شود تهوع (بالا آوردن) می گویند. اگر هراش (استفراغ) ادامه داشته باشد، برای جلوگیری از پیامدهایی همچون دهیدراسیون(ازدست دادن آب بدن) باید درمان گردد.
استفراغ با قی کردن (برگشت غذا) که غذای هضم شده از راه مری به دهان برمی گردد اما بدون فشار است و منجر به جهیدن به بیرون نمی شود تفاوت دارد. تهوع و استفراغ یک واکنش محافظتی در پاسخ به علل متعددی هستند این علل شامل طیف وسیعی ازاختلالات، مانند شرایط کاملاً خوش خیم تا شرایط اورژانسی است. تهوع و استفراغ هر کدام می تواننند به طور مستقل رخ دهند اما معمولاً با یکدیگر مرتبطند. معمولاً تهوع منجر به ایجاد استفراغ می شود. تهوع با رنگ پریدگی، تعریق، و احساس گرگرفتگی همراه است. استفراغ تخلیهٔ همراه با فشار محتویات معده از دهان است. آروغ زدن انقباضات مکرر عضلات دیافراگم و دیوارهٔ شکم است که اغلب منجر به استفراغ می شود یا با استفراغ همراه است
استفراغ تند بارداری عبارت است از تهوع و استفراغ شدید در یک خانم باردار، که باعث کم آبی بدن و تغییرات شدید در ترکیب شیمیایی بدن می شود. این حالت، متفاوت و بسیار جدی تر از حالت تهوع و گاهی استفراغ صبح گاهی معمول در خانم های آبستن است.این عارضه در حدود هفته های 6 تا 16 هفته حاملگی رخ میدهد و گاهی تا اواخر بارداری باقی می ماند. روش هایی که با آن می توانید این تهوع ها را به حداقل رسانده یا حذف کنید را بشناسید و عمل کنید؛ یکی از این راه ها تغذیه مناسب است.
علل این بیماری ناشناخته است. اما رایج ترین فرضیه ها عبارتند از:
تشخیص بالینی را بر اساس تاریخچه بیمار ، یافته های فیزیکی و علائم بالینی قرار می دهند.
سیستیت، پانکراتی ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

استفراغ در دانشنامه آزاد پارسی

اِستِفراغ (vomiting)
خروج محتویات معده از راه دهان، با فشار. استفراغ علل گوناگونی دارد؛ از آن جمله است تحریک مستقیم معده، درد شدید، سرگیجه، و احساسات. استفراغ طولانی مدت یا مکرر ممکن است علامت نوعی بیماری جدی باشد. از دست رفتن آب، نمک، و اسید بدن در این حالت ممکن است خطرناک باشد.

ارتباط محتوایی با استفراغ

استفراغ در جدول کلمات

استفراغ
قی
استفراغ کردن
قی

معنی استفراغ به انگلیسی

puke (اسم)
قی ، استفراغ ، رنگ ابی تیره ، ابی سیر

معنی کلمه استفراغ به عربی

استفراغ را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

البرزا.
برون داد.
حمیدرضا دادگر_فریمان
تهوع، دل آشوب، دل بهم خوردگی، شکوفه، قی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• علت استفراغ در کودکان   • استفراغ زردآب   • بعد از استفراغ چه بخوریم   • استفراغ زرد رنگ   • درمان استفراغ   • روش استفراغ عمدی   • چگونه استفراغ کنیم   • عکس استفراغ   • معنی استفراغ   • مفهوم استفراغ   • تعریف استفراغ   • معرفی استفراغ   • استفراغ چیست   • استفراغ یعنی چی   • استفراغ یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی استفراغ
کلمه : استفراغ
اشتباه تایپی : hsjtvhy
آوا : 'estefrAq
نقش : اسم
عکس استفراغ : در گوگل

آیا معنی استفراغ مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )