برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1643 100 1
شبکه مترجمین ایران

اردوان

/'ardavAn/

معنی اسم اردوان

اسم: اردوان
نوع: پسرانه
ریشه اسم: فارسی
معنی: (تلفظ: ardavān) نگهبان درستکاران، (در اعلام) از نام های ایرانی و نام چند تن از پادشاهان اشکانی - یاری کننده درستکاران، از شخصیتهای شاهنامه، نام چند تن از پادشاهان اشکانی

معنی اردوان در لغت نامه دهخدا

اردوان. [ اَ دُ ] (اِخ ) رجوع به اردوال (شهرک ) شود.

اردوان. [ اَ دَ ] (اِخ ) ارتبان . ارته پان. نام عده ای از ایرانیان باستان و از آن جمله پنج تن از شاهان اشکانی و نام پادشاهی بوده از نسل گشتاسب. (برهان قاطع). رجوع به اردوان اول ودوم و سوم و چهارم و پنجم و غیره شود. این نام مرکبست از ارته تقدس و درستکار و بان یا پان به معنی حافظ و حامی و نگهبان و اردوان به معنی نگهبان درستکاران است. در فرهنگ رشیدی آمده : ((معنی ترکیبی آن نگاهدارنده ٔ خشم )) است و آن صحیح نیست. فردوسی در شاهنامه از دو اردوان یاد کرده :
چه زو بگذری نامدار اردوان
خردمند و با داد و روشن روان.
جو بنشست بهرام از اشکانیان
ببخشید گنجی به ارزانیان
ورا خواندند اردوان بزرگ
که از نیش بگسست چنگال گرگ.
و در حقیقت پنج اردوان اشکانی در روایات داستانی ایران که بفردوسی رسیده تبدیل به دو اردوان شده است. رجوع به ایران باستان ص 2541، 2546، 2550، 2551، 2552، 2553، 2554، 2555، 2556، 2567، 2568، 2570، 2577، 2580، 2590، 2633 و 2703 شود.

اردوان. [ اَ دَ ] (اِخ ) پسر وشتاسپ پسر ارشام هخامنشی و او برادر داریوش اول و عم خشیارشاست. (ایران باستان ص 708، 711، 713، 1625).

اردوان. [ اَ دَ ] (اِخ ) رئیس قراولان مخصوص خشیارشا، شاهنشاه هخامنشی. وی در سال 466 ق.م. کنگاشی بر ضد شاه ترتیب داده خواجه ای را میتری دات (مهرداد) نام در آن داخل کرد.کتزیاس نام این خواجه را اسپاتامیترس نوشته است. اردوان بدستیاری خواجه ٔ مزبور شب وارد خوابگاه خشیارشا شده او را در خواب کشت. پس از این واقعه نزد اردشیر، پسر سوم خشیارشا رفته او را از فوت شاه آگاه کرد و گفت که قتل شاه کار داریوش پسر بزرگ خشیارشاست. او برای رسیدن بتخت اینکار کرده و خود اردشیر هم در خطر است. سخنان اردوان چنان در مزاج اردشیر نوجوان اثر کرد که در حال برای کشیدن انتقام پدر و حفظ جان خود بسرای داریوش رفته به همدستی اردوان و چندتن از قراولان او را بکشت. و سپس اردوان اردشیر را بر تخت نشانید با این مقصود که چندی با او مماشات کند تا موقع قتلش برسد و خود تخت را تصاحب کند. جهت امیدواری او را از اینجا باید دانست که در زمان خشیارشا اعتبار زیاد ...

معنی اردوان به فارسی

اردوان
نام چند تن از پادشاهان اشکانی . که چهارتن آنان شهرت دارند : اردوان اول . سومین پادشاه اشکانی ( ۱۹۶ -۲۱۴ ق . م . ) وی فرزند تیرداد اول است و پس از پدر بسلطنت رسید . ابتدا شهر همدان را فتح کرد ولی سپس از آنیتوکوس سوم شکست خورد و پایتختش بدست سلوکیان افتاد و آنان را تا گرگان تعقیب کرد ند. آنیتوکوس که می دانست غلبه او موقتی است و در گرگان هم کاری از پیش نبرد با او معاهده بست و ویرا به سلطنت ایران شناخت . یا اردوان دوم . هشتمین پادشاه اشکانی ( ۱۲۴ - ۱۲۷ ق . م . ) وی عم فرهاد دوم است و در جنگ با طایفه [ یوئه چی ] کشته شد. در همان اول سکاها در قسمتی ار ایران که امروز سیستان نامیده می شود . اقامت گزیدند و قدرتی بدست آوردند . یا اردوان سوم هیجدهمین پادشاه اشکانی ( ۴۲ -۱۷ م . ) وی پس از ( ونن اول ) بسلطنت رسید . در زمان او تیرداد نامی بتحریک رومیان به مخالفت برخاست و حتی وارد تیسفون شد ولی عاقبت اردوان بدفع او موفق گردید . همچنین اردوان قصدتسخیر ارمنستان که فرهاد پنجم برومیان واگذار کرده بود نمود ولی از اجرای این امر سخت ممانعت شد. اردوان پس از ۳٠ سال سلطنت در گذشت . یا اردوان پنجم بیست و نهمین و آخرین پادشاه اشکانی ( ۲۲۶ - ۲۱۶ م . ) وی مدتی با سپاهیان رومی در نزاع بود و چند بار پیروز گردید ولی بسبب ضعف دولت اشکانی مغلوب اردشیر بابکان شد و سلطنت به سلسله ساسانی انتقال یافت .
عموی فرهاد دوم
پسر هیستاسپ و برادر داریوش
قصر یکی از پنج اردوان

اردوان در دانشنامه ویکی پدیا

اردوان
اردوان ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
اردوان دوم
اردوان سوم
اردوان چهارم
اردوان پنجم
اَردوان شاهزاده ای اشکانی و پسر اردوان سوم بود. او پس از مرگ پدرش برای رسیدن به شاهی وارد نبردهای خانگی با برادرش وردان شد. در این نبردها وردان پیروز شد و اردوان سرانجام کشته شد.
خدادادیان، اردشیر، اشکانیان، منصور ۱۳۸۰
اردوان پنجم و در ترتیب جدید شاهنشاهان اشکانی اردوان چهارم (اشک سی اُم) سی اُمین و آخرین شاه ایران از خاندان اشکانی است که از سال ۲۱۶ میلادی تا ۲۲۴ یا ۲۲۶ شاهی کرده است. با کشته شدن او دولت اشکانی از بین رفت و جای خود را به ساسانیان داد.
۲۱۶ تاجگذاری اردوان پنجم.
۲۲۴ شکست و قتل اردوان پنجم به وسیله اردشیر بابکان حاکم فارس (بعداً اردشیر یکم ساسانی) در نبرد هرمزدگان و پایان پادشاهی ۴۷۱ ساله اشکانیان.
پس از مرگ بلاش پنجم میان دو پسر او به نام های بلاش ششم و اردوان پنجم برای رسیدن به شاهی نزاع درگرفت. در ابتدا بلاش به شاهی رسید، ولی در سال ۲۱۳ میلادی اردوان قیام کرد و توانست نفوذ خود را افزایش دهد، تا جایی که برای بلاش ششم فقط بخشی از بابل باقی ماند. از این زمان به بعد می توان با اطمینان اردوان پنجم را شاه ایران دانست.
پس از این که اردوان پنجم قدرت خود را پایسته کرد، کاراکالا قیصر وقت روم سفیری را به همراه هدایای زیاد به دربار اردوان فرستاد و خواستار ازدواج با دختر او شد و وانمود کرد که با این کار قصد دوستی و صلح با دولت اشکانی را دارد. اردوان به خاطر وضع ناآرام داخلی که از زمان مرگ بلاش یکم دامنگیر خاندان اشکانی شده بود و نبردهای بسیار که در این دوران میان دو کشور درگرفته بود و ویرانی هایی که به خاطر شکست ایرانیان در این نبردها در بخش غربی ایران به وجود آمده بود، خواهان صلح و آرامش بود و این درخواست کاراکالا را پذیرفت.
اردوان شاد از اینکه نبردهای ویرانگر میان ایران و روم می رفت تا ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

اردوان را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

استاد
اردووان اسمی ترکیبی و تورکیست.از ترکیب ار دوان تشکیل شده است.ار به معنای قهرمان و پهلوان و جوانمرد و دوان یا به معنای دوون یعنی کوبنده یا به معنای دوغان به معنای زاییده شده است.یعنی یا یل افکن و یا قهرمان ازلی
سعید
اردوان نامیست اوستایی به هیچ وجه این کلمه ترکی نمی باشد اردوان یعنی پاسدار مقدس کلمه وان ریشه اوستایی به معنای پاسدار دارد این کلمه وارد ترکی نیز شده است در کتاب محمود کاشغری از این کلمه اسم برده نشده تعبیر اردوان به اردوغان کاملا اشتباه و نادرست می باشد
علی
کلمه اردوان از ریشه ارته بان آمده است البته بعضی به دلیل بعضی اغراض سیاسی این کلمه را ترکی می کنند خوب برای ما یک سئوال پیش میاید این کلمه یعنی پاسدار مقدسات به معنی پارسی آن سئوال من این است که دوستان ترکی متعلق به ۲۰۰۰سال قبل را آیا دارند که ما به مقایسه این کلمات بپردازیم گیرم اردوان ترکی باشد تیرداد مهرداد و بلاش و ارشک را چکار خواهیم کرد
هاشم
من در مطلبی در بالا دیدم که اردوان را نامی ترکی قلم داد کرده اند که مسلما مربوط به پدیده تمدن خواری پان ترکیسم می باشد می خواهیم ببینم نام اردوان کجا اول آورده شده است در تاریخ اولین بار از نام اردوان یا ارته بان متعلق به فردی است پارسی که نگهبان کاخ خشایار شا می باشد او مسلما در قائله قتل خشایارشا حضور داشته و به دست اردشیر یا به درستی ارته خشثره فرزند خشایارشا سوقصد می کند و لی اردشیر او را به قتل می رساند حال سئوال من از دوستان پانترکیست این است که آنها اولین بار این نام را در کدام قوم مربوط به ترکان دیده اند یا کدام قوم ترک در تاریخ از این کلمه به عنوان نام خود استفاده کرده است مسلما جعل معنا برای نام اردوان توسط پانترکیست برای این است که سلسله اشکانیان را به ترکها و ترکمنها منسوب کنند در حالیکه امروزه با تحقیقات در شهر مهرداد کرت یا همنان نسا مشخص شده است که اردوان نام بنیانگذار و یا شاه دوم اشکانیان نبوده است و این بوضوح جعل تاریخی آنها را نشان می دهد متاسفانه دولت فعلی ایران به هیچ وجه در مقابل پدیده تمدن خواری ترکها واکنشی نشان نمی دهد
ازاد
در کردی اسم اردوان زیاد داریم
در کردی پسوند وان همون معنای بان فارسی رو میده مثال: شوان=شبان . بریوان=دختر شیردوش. شروان=رزمنده.زروان=نگهبان.موان=مهمان نیچیروان=شکارچی مازووان=میزبان
ارد هم معنی زمین رو میده
در نتیجه در کردی اردوان=زمینبان یا نگهبان
علیرضا
متاسفانه بعضی از دوستان به شخصی که نظرش رو گفته توهین کردن و انواع و اقسام القاب و ویژگی‌هایی که درخور خودشون و خانواده‌اشون هست رو به اون بنده خدا نسبت دادن که نظرش رو گفته و صد افسوس که توهین کردن به شخصی که نظرش با ما یکی نیست در جامعه ما باب هست،اردوان در کتاب دیوان الغات الترک کاشغری یک اسم ترکی معرفی شده که معنی قهرمان‌زاده و جوانمرد رو میده و این اسم هنوز هم در جوامع ترکی رواج داره اما سوال اینجاست کسانی که اینجا پارسی پارسی می‌کنن،چرا اردوان در زبان فارسی امروز رواج نداره اما در زبان ترکی رواج داره و سوال دیگه چطور شما تشخیص دادید که اشکانیان یا همون پارتیان پارس بودن درحالی که به گفته خودتون پارس‌ها در جنوب بودن نه شمال شرق و سوال دیگه از کجا فهمیدید که زبان پارتیان اوستایی یا فارسی بود درحالی که طبق گفته تاریخ‌نگاران،اشکانیان شیفته فرهنگ یونانی بودن و زبان رسمی دولتشون یونانی بود و هیچ آثاری ازشون به زبان‌های مجهولی مثل اوستایی و پارسی وجود نداره!
حمید
در جواب علیرضا، باید گفت: مکتب جعلی پانترکیسم دوچیز است:
بیشعوری بی سوادی!!!
اگر قرار است سخنی بگوییم باید منبع و مدرک داشته باشیم.
می آیی و میگویی این نام دیگر در زبان فارسی رواج ندارد! آیا این دلیل و مدرک است؟؟؟خودت حاضری حرف خودت را بپذیری؟؟؟ این همه نام باستانی در اوستا و شاهنامه نوشته شده، چون کمتر رواج دارد پس ایرانی نیست؟؟؟
نام محمد در ترکیه محمت گفته میشود، نام حمید ، حمیت گفته میشود، به عراق ، عوراق میگویند، پس لابد محمت و حمیت و عوراق ترکی هستند و محمد و حمید و عراق به هیچ کجا تعلق ندارند چون پانترکیسم حکم کرده که این اسم ها ترکی هستند.
اردوان نام یکی از پادشاهان اشکانی است و تمام کتاب های تاریخی به آن اشاره کرده اند و در زمان اشکانیان که سلسله ای ایرانی است ، نه مغول زاییده شده بود و نه مغول زاده.
نه ترکان حکومت و فرهنگدار شده بودند و نه متوهم های پانترک.
ارد-وان و شبیه آن یعنی شیر-وان نام هایی ایرانی و فارسی هستند.
پانترکیست ها همان هایی هستند که میگویند تیمور تُرک است ولی جدش چنگیز تُرک نیست. به این عمل تُرک سازی میگویند!!
و خدا را شکر که مناطقی از آسیای میانه، قفقاز و غرب آسیا از این پدیده ی شوم در امان ماندند.
( در این نظر منظور من مکتب جعلی پانترکیسم بوده و به هیچ عنوان قصد اهانت به کسی یا قومی را نداشتم و همه ی اقوام قابل احترام هستند)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی اردوان   • اسم پسر اردوان   • اردوان ترکیه   • معني اسم اردلان   • نام پسر اردوان   • اردوان اول   • معنی کلمه اردوان   • اردوان سوم   • مفهوم اردوان   • تعریف اردوان   • معرفی اردوان   • اردوان چیست   • اردوان یعنی چی   • اردوان یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی اردوان

کلمه : اردوان
اشتباه تایپی : hvn,hk
آوا : 'ardavAn
نقش : اسم خاص اشخاص
عکس اردوان : در گوگل

آیا معنی اردوان مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )