برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1461 100 1

احسان

/'ehsAn/

مترادف احسان: انعام، بخشش، خوبی، دهش، عطا، محاسن، مرحمت، منت، نواخت، نوال، نوع پروری، نوع دوستی، نیکخواهی، نیکوکاری، نیکویی، نیکی

برابر پارسی: بخشش، مهرورزی، نکوکاری، نکویی، نیکی

معنی اسم احسان

اسم: احسان
نوع: دخترانه و پسرانه
ریشه اسم: عربی
معنی: (تلفظ: ehsān) (عربی) خوبی، نیکی، نیکویی، (به مجاز) بخشش، انعام، نیکویی کردن، (در تصوف) نیکی کردن در مقابل بدی دیگران - نیکی، نیکویی

معنی احسان در لغت نامه دهخدا

احسان. [ اِ ] (ع مص ) خوبی.نیکی. صنیع. نیکوکاری. بخشش. بِرّ. ید. دست. ازداء.انعام. افضال. نیکی کردن. نیکوئی کردن :
به دو سه بوسه رها کن این دل از گرم و خباک
تا بمن احسانت باشد احسن اﷲ جزاک.
رودکی.
دست سخن ببست و بمن دادش
هرگز چنین نکرد کس احسانی.
ناصرخسرو.
این چنین احسان بر خلق کرا باشد
جز کسی را که ندارد ز جهان ثانی.
ناصرخسرو.
مرا حسّان اوخوانند ازیراک
من از احسان او گشتم چو حسّان.
ناصرخسرو.
سخا و علم و حلم و خلق نیکو
عطا و فضل و اصل و عدل واحسان.
ناصرخسرو.
با تو نکند کسی کنون احسان
زیرا که نه اهل برّ و احسانی.
ناصرخسرو.
آن است کریم طبع کو احسان
با اهل وفا و فضل خو دارد.
ناصرخسرو.
معترف است در صورت نعمت به احسان او. (تاریخ بیهقی ).
نه از این اخترانم اقبالی است
نه ازاین روشنانم احسانی است.
مسعودسعد.
احسان همه خلق را نوازد
آزادان را چو بنده سازد.
نظامی.
هر روز... درجت وی [ گاو ] در احسان و انعام ، منیف تر میشد. (کلیله و دمنه ). و جناح انعام و احسان او بر عالمیان گسترده. (کلیله و دمنه ). هیچ مشاطه ای عفو و احسان مهتران را چون زشتی جرم... کهتران نیست. (کلیله ودمنه ).
چیست احسان را مکافات ای پسر
لطف و احسان و ثواب معتبر.
مولوی.
مُرد محسن لیک احسانش نمرد.
مولوی.
گرچه احسان نکوست از کم و بیش
ظلم باشد بغیر موضع خویش.
مکتبی.
- احسان کردن ؛ افضال کردن :
اگرچه شعر مرا گفته ای بسی احسنت
و گرچه درحق من کرده ای بسی احسان.
امیرمعزی.
چه احسانهاکه من با خویش کردم
که آخر خویش را درویش کردم.
میرزا اسحاق شیخ الاسلام.
- احسان نمودن ؛ بِرّ و نیکوئی نمودن :
احسان نماید و ننهد منّت
منّت نهاد هرکه نمود احسان. ...

معنی احسان به فارسی

احسان
نیکی کردن، نیکویی کردن درباره کسی، نیکی، نیکوکاری، بخشش
۱ - ( اسم ) خوبی نیکی نیکو کاری بخشش انعام . ۲ - ( مصدر ) نیکویی کردن . ۳ - بخشش کردن . ۴ - نیک گفتن .
میرزا نواب ظفرخان
احسان کلی و تمام
( مصدر ) افضال کردن بخشش کردن .
( مصدر ) نیکویی یافتن نعمت یافتن .
دهی است از دهستان کلیایی بخش سنقر کلیایی شهرستان کرمانشاهان واقع در ۲۹ هزار گزی باختر سنقر و یک هزار گزی الیاسان ناحیه ایست کوهستانی و سردسیر

معنی احسان در فرهنگ معین

احسان
( اِ) [ ع . ] ۱ - (مص م .) نیکی کردن . ۲ - بخشش کردن . ۳ - (اِمص .) نیکوکاری ، بخشش .

معنی احسان در فرهنگ فارسی عمید

احسان
۱. نیکی کردن، نیکی، نیکوکاری.
۲. [مجاز] بخشش.

احسان در دانشنامه اسلامی

احسان
انجام دادن کار نیک، نیکی کردن به دیگران، انجام دادن شایسته کاری در شکل کامل آن را احسان گویند.
احسان، مصدرباب افعال از ریشه «ح س ن» است.
حُسْن (مصدر و اسم مصدر) در مقابل سُوْء و سَوْء (بدی و بد شدن) و نیز قُبح (زشتی و زشت شدن)، به کار رفته و متناسب با موارد کاربرد در معنای اسم مصدری آن، مفهوم، زیبایی ، خوبی، نیکی، شایستگی، مورد پسند و ...را می رساند.
این واژه و مشتقّاتی چون حَسَن، حَسَنَة، حَسَنَات، حُسْنی، محسن و اَحْسَن که در قرآن نیز فراوان آمده است ، در وصف آن دسته از امور دینی و دنیایی به کار می رود که به سبب داشتن گونه ای از زیبایی عقلی، عاطفی، حسّی و ...می تواند با برانگیختن احساس خوشی، رضایت، زیبایی و تحسین در انسان، او را به خود جذب کند.

کاربرد واژه احسان
واژه احسان در مقابل إساءة بوده و دو گونه کاربرد دارد: با حرف إلی که بیش تر با آن به کار می رود و نیز با حرف لام و باء به معنای نیکی و خوبی کردن به کسی و بدون حرف اضافه، مفهوم کار نیکو کردن و نیز انجام دادن نیکو و شایسته یک کار در شکل کامل آن را می رساند.

واژگان مرتبط با احسان
قرابت معنایی این واژه با کلماتی چون اِنعام، اِفضال، و برّ، واژه پژوهان و مفسّران را بر آن داشته است تا به بیان روابط و تفاوت های آن ها بپردازند.
احسان که در فارسی به معنای خوبی، نیکوکاری، بخشش، انعام، افضال و...آمده، در کنار مجموعه اسما و افعال مرتبط با آن به طور کلّی ۷۱ بار در ۶۶ آیه از ۲۸ سوره به کار رفته است.
مفهوم احسان در هر سه معنا، تصویر ارزش و جایگاه آن در نظام فکری و ارزشی اسلام، در کنار بیان و تحلیل مصادیق و پی آمدهای گوناگون روانی، اخلاقی، عرفانی، فردی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و آخرتی آن، حوزه بسیار گسترده ای از احادیث شیعه و سنّی و نیز مباحث تفسیری، فقهی ، اخلاقی ، عرفانی و کلامی آنان را تشکیل داده و در زبان و ادبیّات آنان نیز اعمّ از فارسی و عربی بازتاب گسترده ای یافته است.
بخش قابل توجّهی از احادیث مربوط به احسان که بیش تر به مباحث جزئی تر پرداخته، در تفسیر آیات گوناگون احسان، مورد توجّه و استناد مفسّران شیعه
و سنّی قرار گرفته است.

معنای اصطلاحی احسان
...
...


احسان در دانشنامه ویکی پدیا

احسان
احسان یک اصطلاح عربی به معنی کمال یا برتریست که به نیکی (عربی: حُسن) (یا خِیر مخالف شر) مربوط می شود. این یک امر مهم از رسیدن به ایمان درونی شخصی و نشان دادن آن در کردار و رفتار است، یک حس مسئولیت اجتماعی که شخص را نسبت به ارتکاب جرم دینی (گناه) صبور نگاه می دارد. در اسلام احسان یک وظیفهٔ مسلمانی برای بدست آوردن کمال یا برتری در عبادت است؛ مانند مسلمانانی که خدا را چنان عبادت می کنند که انگار او را می بینند در حالی که آن ها نمی توانند او را ببینند (رسیدن به این باور که خدا از ماده ساخته نشده است.) آن ها مسلماً باور دارند که خدا دائما در حال نگاه کردن به آن هاست. این تعریف از یک حدیث می آید (که به عنوان حدیث جبرئیل شناخته شده است.) به طوری که محمد توضیح می دهد که، احسان پرستش خداست، آنچنان که انگار او را می بینی، و اگر تو نمی توانی او را ببینی، همانا او تو را می بیند. (مسلم بن الحجاج و محمد بخاری).
ویکی پدیای انگلیسی و عربی در تاریخ 26 مارس 2009
احسان به معنی انجام دادن چیزهای عالی، یکی از ابعد سه گانهٔ دین اسلام است: اسلام، ایمان و احسان. در مقابل تأکیدهای اسلام (کدام کار بهتر است انجام شود) و ایمان (چرا بهتر است انجام شود) عقیدهٔ احسان ابتدایی و همراه با قصد است. کسی که آنچه را عالیست انجام می دهد محسن نامیده می شود. این به طور معمول جا افتاده است که شخص می تواند به احسان درست با کمک و هدایت الله، کسی که بر همه چیز حکومت می کند، دست یابد.
برخی مکاتب اسلامی احسان را به عنوان ابعاد درونی اسلام توصیف می کنند در حالی که شریعت اغلب ابعد بیرونی را شرح می دهد.
در اول بحث بهتر است روشن شود که نه تنها هر مسلمانی مؤمن (جزو مؤمنین و مؤمنات) است، بلکه هر انسان مؤمنی یک مسلمان است. بعلاوه هر مسلمانی که به تمامی اصول اسلام اعتقاد دارد لزوما انسان نیکوکاری نیست. یک نیکی کننده (محسن)، جز یک شخص خوب و نیکوکار به طور صادقانه که هم یک مسلمان است و هم یک مومن حقیقیست، نیست.
احسان نام عربی-ایرانی پسران است و می تواند به افراد زیر اشاره کند:
احسان روزبهانی مشت زن تیم ملی ایران
احسان حدادی پرتاب ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

احسان در دانشنامه آزاد پارسی

اِحسان
(در لغت به معنای نیکویی کردن) یکی از مراتب عرفان. اسلام، ایمان و احسان، مراتب سه گانه ای است که عارفان، به ترتیب برای وصول به قسم حقایق ذکر می کنند. این تفسیر مأخوذ از حدیث مشهوری است که بنابر آن، جبرئیل، احسان را «پرستش خداوند به گونه ای که گویا دیده می شود» تفسیر کرد. بدین ترتیب، احسان هم معرفت عبودیت و هم معرفت ربوبیت را هم زمان در خود دارد. از این نظر، واصلانِ به مقام احسان، حائز مرتبۀ اتحاد نیز هستند.

ارتباط محتوایی با احسان

احسان در جدول کلمات

احسان | روزی
نعمت
برنامه مناسبتی احسان علیخانی
ماه عسل
فیلم آماده اکران احسان عبدی پور
پاپ
آلبوم احسان خواجه امیری
سلام آخر, سلام, فصل تازه, برای اولین بار

معنی احسان به انگلیسی

benefit (اسم)
استفاده ، مزیت ، سود ، منفعت ، مصلحت ، خیر ، احسان ، مزایا ، اعانه ، نمایش برای جمعاوری اعانه ، افاضه
boon (اسم)
مزیت ، خیر ، بخشش ، خوبی ، احسان ، لطف ، استدعاء ، فرمان یادستوری بصورت استدعا
benefaction (اسم)
خیر ، بخشش ، نیکی ، احسان ، کرم
beneficence (اسم)
بخشش ، نیکی ، احسان ، لطف ، نیکوکاری
benignity (اسم)
مهربانی ، احسان ، لطف ، شفقت ، خوش خیمی

معنی کلمه احسان به عربی

احسان
منفعة , هدية
منفعة

احسان را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

احسان
نيكوكار
بي نام
لطف و بخشش ، نيكي
شيعه
نيكو ، بخشش
Mahsa
نیکو.. نیکو کار... نیکی.. بخشش .. بخشنده ..
احسان
نیکی بخشش
بی نام
نیکو کار ... بخشنده ...لطف...خوبی
هخامنش
اسم پارسي هس
گلرخ
بزرگواری
هديه نادی
خوبی برای احسان و انسان بودن است
هديه نادی
خوبی به دیگر ونیکی
EhsanBehroozpour1384
نیکی کردن
سمی
احسان یعنی نیکو .کار نیک
هلن
احسان ریشه ایرانی داره و به معنی نیکو کاری هست این اسم خیلی قشنگیه و هیچ وقت قدیمی نمی شه
حسنا
احسان

معنی احسان: بخشش، مهرورزی، نکوکاری، نکویی، نیکی .

حسنا
احسان : /ehsān/ اِحسان (عربي) 1- خوبي، نيكي، نيكويي؛ 2- (به مجاز) بخشش، انعام، نيكويي كردن؛ 3- (در تصوف) نيكي كردن در مقابل بدي ديگران.
احسان
زیبایی،نیکویی،نیکی،شایستگی،موردپسند و ....
احسان
فضل و نیکی
Eh3an
احسان،انسان را بنده ی خود میکند...
امیر محمد دانشور
خوبی و نیکی کردن به دیگران
امیر محمد دانشور
خوبی نیکی
النا
احسان
معنیش خوبی نیک ومهربانی من شش ساله با احسان زندگی میکنم معنی واقعی احسان عشقه
Ehs@N
خدا نه تنها بخشاینده بلکه خودموهبت است
همه میتونن انسان باشند فقط باید راه درست و پیدا کرد....
من به همه انسانها کتاب
(چهار اثر از فلورانس اسکاول شین)
ترجمه گیتی خوشدل
بی شک این کتاب بیداری محض هست...
به یاد روح القدس و به نام پدر، پسر، روح القدوس
عیسی تنها پسر خدای سبحان
اگر ایمان را کلام اولتون و اعتماد ب خدای غفار و سر منشا راهت قرار بدی به تمام چیزهایی ک میخوای میرسی
اگر قدرت درونت و پیدا کنی بعد زندگیت تغییر میکنه
مراقبه و علم چاکراه و دنبال کنید.... رشد کنید و خودتون و پیدا کنین...
روزگاری پر از شگفتی و زندگی حیرت انگیز همراه با ثروت بی کران برایتان آرزومندم
بدونید با هدیه دادن و شور و شوق از ته دل درهای ورود ثروت و باز میکنید فقط همیشه به همه محبت کنین و شادی بهشون بدین... ب هر صورتی ک میتونین.. حتی کسایی که واقعا بهتون بد کردند و ببخشید.. و به اونها هم خوبی کنین
خود عیسی می‌گوید این سخت ترین مرحله خود ساختگیه انسانه ولی باید رنج و تنفر و درونت منهدم کنی
دوستانی ک در راه علم مراقبه و خدا شناسی و خود ساختگی کمکی لازم داشتند
شماره واتساپ من
09155129800
هست 🌹🌹🌹
مهرناز
خورشید و زیبا ترین دخترین دونیا
پارسا
احسان اسم عربی برریشه افعله یفعله افعال واسم پارسی به هیج وجه نیست ریشه در در اسم عرب ها دارد ومعنای نیکی ونیکوکاریست
حسنا
معنی احسان در پایه ششم ابتدایی=خوبی_نیکوکاری_بخشش

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• اسم احسان   • خواهر احسان علیخانی   • عکس عروسی احسان علیخانی   • عکس احسان علیخانی و دوست دخترش   • احسان و نیکوکاری   • ازدواج احسان علیخانی با دختر عمه اش   • احسان علیخانی و همسر سابقش   • عکس احسان علیخانی قبل از عمل   • معنی احسان   • مفهوم احسان   • تعریف احسان   • معرفی احسان   • احسان چیست   • احسان یعنی چی   • احسان یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی احسان
کلمه : احسان
اشتباه تایپی : hpshk
آوا : 'ehsAn
نقش : اسم
عکس احسان : در گوگل

آیا معنی احسان مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )
شبکه مترجمین ایران