برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1719 100 1
شبکه مترجمین ایران

آزمون

/'Azmun/

مترادف آزمون: آزمایش، امتحان، سنجش، تجربه، محک، تست، کنکور، مسابقه، عبرت

معنی آزمون در لغت نامه دهخدا

آزمون. [ زْ / زِ ] (اِمص ، اِ) اسم مصدر از آزمودن. بلا. امتحان. تجربه. تجربت. آزمایش. رَوَن. آروین. سنجش. اروند :
کنون آزمون را یکی کارزار
بسازیم تا چون بود روزگار.
فردوسی.
یکی دست بگرفت و بفشاردش
همی آزمون را بیازاردش.
فردوسی.
اگر آزمون را کسی خورْد زهر
از آن خوردنش درد و مرگ است بهر.
فردوسی.
که بر من یکی آزمون را بجنگ
بگردد بسان دلاور نهنگ.
فردوسی.
دگر آنکه از آزمون خرد
بکوشد بمردی ّ و گرد آورد.
فردوسی.
بپذرفت هر مهتری باژ و ساو
نکرد آزمون گاو با شیر تاو.
فردوسی.
یکی تیغ دارم من الماس گون
بزخم نوی خواهمش آزمون.
اسدی.
بجنگ آنکه سست آید از آزمون
ورا نام بفکن ز دیوان برون.
اسدی.
همه دوستان را بمهر اندرون
گه خشم و سختی کنند آزمون.
اسدی.
سزا آن بدی کز نخستین کنون
مرا کردی اندر هنرآزمون.
اسدی.
مرا لشکری کآزمون کرده ام
همین بس که از زابل آورده ام.
اسدی.
خواهی که کینْش جوئی ازبهر آزمون
پیشانی پلنگ و کف اژدها بخار.
قطران.
از کمین بیرون جهد چون باد روز معرکه
گر کسی گوید زبهر آزمون آن را که هان .
ازرقی.
آزادگی و طمع بهم ناید
من کرده ام آزمون بصد مرّه.
ناصرخسرو.
جهانا زآزمون سنجاب و از کردار پولادی
بزیر نوش در نیشی بروی زهر در قندی.
ناصرخسرو.
ور بکاری آزمون را تخم آز
گر بروید برنیارد جز محال.
ناصرخسرو.
کسی راکآزمودی چند بارش
مکن زنهار دیگر آزمونش.
عطار.
آزمایش چون نماید جان او
کندگردد زآزمون دندان او.
مولوی.
جان نباشد جز خبر در آزمون
هر کرا افزون خبر جانش فزون.
مولوی.
|| حاصل تجربه. عبرت که از تجربه حاصل آید :
بهم ...

معنی آزمون به فارسی

آزمون
( اسم ) ۱ - آزمایش امتحان . ۲ - تجربه ( عملی ) . ۳ - حاصل تجربه عبرت که از تجربه بدست آید .
امتحان تجربه
[test] [عمومی] مجموعۀ پرسش های چندگزینه ای
[Abel's test] [ریاضی] فرمول دار
[bench-scale testing] [شیمی] آزمون مواد یا روش ها یا فرایندهای شیمیایی در مقیاس کم
[embrittlement-detector test] [خوردگی] نوعی آزمون خوردگی شتاب یافته برای تعیین میزان تردکنندگی آب در دیگ های بخار
[biased test] [آمار، ریاضی] آزمونی که توان آن (احتمال رد کردن فرض صفر وقتی فرضِ مقابلْ درست است) کمتر از سطح آن (احتمال رد کردن فرضِ صفر وقتی فرضِ صفر درست است) باشد
[alpha test] [رایانه و فنّاوری اطلاعات] اولین مرحله از آزمایش محصول نرم افزاری جدید که معمولاً کارشناسان شرکت تولیدکننده در آن شرکت انجام می دهند
[dissolution test] [علوم دارویی] آزمون برون تنی برای اندازه گیری مدت زمان لازم برای انحلال فراورده های جامد دارویی، در شرایط معیار
[conformance testing/ conformance test, conformity testing] [مهندسی مخابرات] آزمون مطابقت عملکرد یک دستگاه با استانداردهای لازم
[beta test] [رایانه و فنّاوری اطلاعات] دومین مرحله از آزمایش محصول نرم افزاری یا سخت افزاری جدید که با استفاده از کاربران برگزیده در خارج از کارخانه و قبل از عرضۀ تجاری محصول صورت می گیرد
...

معنی آزمون در فرهنگ معین

آزمون
( اِ.) ۱ - آزمایش ، امتحان . ۲ - تجربه . ۳ - مجموعه ای از پرسش ها و مسائل یا پاسخ - های عملی برای سنجش دانش و هوش یا استعداد افراد.

معنی آزمون در فرهنگ فارسی عمید

آزمون
۱. آزمایش، امتحان: وگر آزمون را کسی خورد زهر / از آن خوردنش درد و مرگ است بهر (فردوسی: ۸/۷۳)، کنون آزمون را یکی کارزار / بسازیم تا چون بُوَد روزگار (فردوسی: ۳/۲۶۴).
۲. حاصل تجربه.
۳. مجموع سئوال های تشریحی یا چندگزینه ای برای سنجیدن دانش فرد و نمره دادن به او.
۴. [قدیمی] تجربه.

آزمون در دانشنامه ویکی پدیا

آزمون
آزمون یا امتحان عملی است که از طریق آن دانش، مهارت، توانایی، آمادگی جسمانی یا سایر موضوع ها (مثل باور) در افراد سنجش می شود.
آزمون شفاهی
کنکور
آزمون عملی است که در میانه یا پایان یک دورهٔ آموزشی بخصوص در نظام آموزشی با هدف گزینش گروهی از افراد شرکت کننده و حذف گروهی دیگر صورت می گیرد.
برای آنکه نظام تحصیلی موفق شود در آن واحد تفاوت موقعیت افراد در برخورداری از امتیازات فرهنگی را حفظ کند و بدون آنکه نشان دهد چنین می کند و حتی به این تفاوت تقدس بخشد، هیچ چیز نمی تواند بهتر از آزمون به کنشگران توهم مسئول بودن خودشان در این فرایند را بدهد، به گونه ای که کسانی که در فرایند آموزشی حذف می شوند، احساس کنند که شکست خورده اند و برعکس کسانی که در این فرایند از میان جمع کوچکی از کسانی که قابلیت برگزیده شدن را داشته اند برگزیده می شوند، این احساس را داشته باشند که این گزینش تأییدی است بر شایستگی واقعی آن ها یا نشان دهندهٔ ودیعه ای که در وجود آن ها نهفته بوده و سبب شده که آن ها بر دیگران برتری بیابند؛ بنابراین باید گفت که امتحان، به صرف وجودش، فرایند حذف کردن را در زیر فرایند گزینش پنهان می کند، بدین ترتیب، کاملاً خواهیم فهمید که چرا امتحان در کارکرد خود در مقابل گزینش هنوز هم از منطق حاکم بر فرایند حذفی تبعیت می کند که آن را پنهان می کند.
این آزمون در ایران توسط وزارت آموزش و پرورش ایران در دی ماه به عمل می آید.
آزمون:احمق هایی که رؤیا دارند (انگلیسی: Audition (The Fools Who Dream)) آهنگی از فیلم لا لا لند است که شعر آن توسط جاستین پائول سروده شده و موسیقی آن نیز توسط جاستین هورویتز ساخته شده است.در فیلم اما استون ترانه را اجرا می کند. این آهنگ نامزد جایزه اسکار بهترین ترانه شد اما این جایزه به آهنگ شهر ستاره ها از همین فیلم تعلق گرفت. جاستین هورویتز در طی مصاحبه ای این ترانه را آهنگ مورد علاقه اش در میان قطعه های موسیقی لالا لند دانست و گفت هنگام کار کردن بر روی هیچ آهنگ دیگری اینقدر لذت نبرده است. هورویتز همچنین آزمون را ترانه ای دانست که تنها ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

آزمون در دانشنامه آزاد پارسی

در روان شناسی و آموزش و پرورش، وسیلۀ اندازه گیری و سنجش پدیده هایی نظیر هوش، دانش (معلومات)، استعداد، مهارت یا تجربۀ عملی انسان. آزمون گیری معمولاً به منظور سنجش توانایی های فرد در کاری خاص به عمل می آید. آزمون ها معمولاً از مجموعه سؤالاتی است که پاسخ دهنده باید به آن ها پاسخ گوید، یا قطعاتی است که آزمودنی باید آن ها را به ترتیبی مرتب کند که از او خواسته می شود. آزمون های روان شناسی و آموزش و پرورش متعدد و گوناگون اند، ازجمله آزمون استعداد تحصیلی، آزمون فهم موضوعی، آزمون رورشاخ (آزمون لکه های جوهر)، آزمون پیشرفت تحصیلی، آزمون هوش استفورد ـ بینه که در حوزه های روان شناسی و آموزش و پرورش معمول اند. در علم آمار نیز اصطلاح آزمون به کار می رود و به معنای روش یا فرمولی برای کنترل صحت نتایج تحقیقات آماری است؛ از آن جمله است آزمون مجذورِ کای، آزمون u مان ویتنی، آزمون فیشر. اصطلاح آزمون، در ایران، به معنای «امتحان»، به ویژه امتحان های ورودی دانشگاه ها و مدرسه های خاص، یا امتحان های استخدامی نیز به کار می رود. برخی از این دسته آزمون های متداول در ایران عبارت اند از ۱. آزمون هوش که برای سنجش هوش کودکان هنگام ورود به دبستان است؛ ۲. آزمون مدارس استعدادهای درخشان، که برای سنجش دانش، هوش، و استعداد دانش آموزان تیزهوش، برای ورود به مدارس ویژه تیزهوشان کاربرد دارد؛ ۳. آزمون ورود به دانشگاه، یا آزمون سراسری دانشگاه ها، که برای سنجش دانش عمومی و فارغ التحصیلان دورۀ متوسطه است؛ ۴. آزمون المپیادهای دانش آموزی و دانشجویی برای سنجش دانش نظری و عملی افرادی که در المپیادهای علمی شرکت می کنند؛ ۵. آزمون استاندارد مهارت برای سنجش دانش و مهارت دانش آموزان شاخه کاردانش دورۀ متوسطه؛ ۶. آزمون ادواری استخدامی، برای سنجش دانش و مهارت متقاضیان استخدام در مؤسسات و سازمان ها.

آزمون در جدول کلمات

آزمون
رون
آزمون چهار جوابی
تست
آزمون ورودی دانشگاه
کنکور
آزمون ورودی دانشگاهها
کنکور
آزمون کوتاه
تست

معنی آزمون به انگلیسی

test (اسم)
محک ، ازمایش ، بته ، بوته ، معیار ، ازمون
try (اسم)
ازمایش ، کوشش ، امتحان ، ازمون
exam (اسم)
محک ، ازمایش ، امتحان ، رسیدگی ، بازرسی ، معاینه ، ازمون ، ازمایه
examination (اسم)
محک ، ازمایش ، امتحان ، رسیدگی ، بازرسی ، معاینه ، ازمون ، ازمایه
sample (اسم)
نمونه ، ملاک ، ازمون ، سرمشق ، مدل ، الگو ، مسطوره ، واحد نمونه
shibboleth (اسم)
امتحان ، ازمون ، اسم رمز ، بیان رایج ، اصطلاح پیش پا افتاده و مرسوم

معنی کلمه آزمون به عربی

آزمون
امتحان

آزمون را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

شقایق
آزمون:محک،عیار،سنجش

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• آزمون سنجش   • ثبت نام ارشد دانشگاه آزاد   • زمان برگزاری آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 95   • نتایج دکتری دانشگاه آزاد 95   • تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد   • دانشگاه آزاد علوم تحقیقات   • تاریخ آزمون ارشد آزاد 95   • ثبت نام کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 95   • معنی آزمون   • مفهوم آزمون   • تعریف آزمون   • معرفی آزمون   • آزمون چیست   • آزمون یعنی چی   • آزمون یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی آزمون

کلمه : آزمون
اشتباه تایپی : Hcl,k
آوا : 'Azmun
نقش : اسم
عکس آزمون : در گوگل

آیا معنی آزمون مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )