برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1719 100 1
شبکه مترجمین ایران

آذرخش

/'AzaraxS/

مترادف آذرخش: برق، درخش، صاعقه

متضاد آذرخش: رعد

معنی اسم آذرخش

اسم: آذرخش
نوع: پسرانه
ریشه اسم: فارسی
معنی: (تلفظ: āzaraxš) صاعقه، برق، نام نهمین روز از ماه آذر، (آذرگشسب را هم گاه آذرخش گفته اند) - صاعقه، نام نهمین روز از ماه آذر

معنی آذرخش در لغت نامه دهخدا

آذرخش. [ ذَ رَ ] (اِ) برق. صاعقه. آدرخش :
نباشد زین زمانه بس شگفتی
اگر بر ما بیاید آذرخشا.
رودکی (از فرهنگ اسدی ، خطی ).
خصمت بود بجنگ خف و تیرت آذرخش
تو همچو کوه و تیر بداندیش تو صدا.
اسدی.
|| در بعض فرهنگها سرمای سخت که در آن بیم هلاک بود و نام نهمین روز از ماه آذر.

آذرخش. [ ذَ خ ُ ] (اِ مرکب ) نام روز آذر است از ماه آذر و فارسیان در این روز که نام ماه و نام روز مطابقت دارد جشن کنند و آتشکده ها را زینت دهند و در این روز موی ستردن و ناخن گرفتن و به آتش خانه شدن را نیک دانند.

معنی آذرخش به فارسی

آذرخش
( اسم ) ۱ - برق مقابل رعد . ۲ - صاعقه .
برق صاعقه
[lightning] [علوم جَوّ] تخلیۀ شدید الکتریکی نورانی و زودگذر، ناشی از ابر، با طول مسیری برحسب کیلومتر
[forked lightning] [علوم جَوّ] شکل معمول تخلیۀ الکتریکی اَبربه زمین که همیشه قابل رؤیت است
[beaded lightning] [علوم جَوّ] نمودی ویژه از درخش یک آذرخش معمولی که در آن ناظر، در امتداد دید، بخش های درخشانی به شکل دانه های تسبیح مشاهده می کند متـ . آذرخش زنجیره ای chain lightning آذرخش مرواریدی pearl lightning
[lightning channel] [علوم جَوّ] مسیری نامنظم در هوا که تخلیۀ آذرخشی در امتداد آن رخ می دهد
[streak lightning] [علوم جَوّ] آذرخشی معمولی ناشی از تخلیۀ الکتریکی اَبربه زمین که کاملاً متمرکز در یک آذرخش راه تک و نسبتاً مستقیم به نظر می رسد
[chain lightning] [علوم جَوّ] ← آذرخش دانه تسبیحی
[zigzag lightning] [علوم جَوّ] آذرخشی معمولی ناشی از تخلیۀ الکتریکی اَبر به زمین که آذرخش راه آن تک و خیلی نامنظم به نظر می رسد
[pearl lightning] [علوم جَوّ] ← آذرخش دانه تسبیحی
[ball lightning, globe lightning] [نجوم] نوع بسیار نادری از آذرخش، به صورت گویی از هوای یونیده و درخشان و گرم، که به آرامی در هوا جابه جا می شود و ممکن است بدون انفجار یا تخلیۀ ناگهانی بار ناپدید شود
...

معنی آذرخش در فرهنگ معین

آذرخش
(ذَ رَ) (اِمر.) برق ، صاعقه .

معنی آذرخش در فرهنگ فارسی عمید

آذرخش
برق، صاعقه: نباشد زاین زمانه بس شگفتی / اگر بر ما ببارد آذرخشا (رودکی: ۵۱۹).

آذرخش در دانشنامه ویکی پدیا

آذرخش
آذَرخش یا رعد و برق (که با نام های صاعقه، الماسک، اَبرَنجک، یا آتشه نیز شناخته می شود) گونه ای تخلیه الکتریکی است که در اثر الکتریسیته ایستا میان دو ابر یا ابر و زمین ایجاد می شود. هرچند آذرخش اشاره به درخشش الکتریکی ست که میان ابر و زمین است. چه، درخشش الکتریکی میان دو ابر در واقع دِرَخش یا رَخش یا همان برق نام دارد.آذرخش   آذرخش در شهرستان طالقان، استان البرز، ایران   آذرخش     آذرخش   آذرخش در میان ابرها، تولوز فرانسه
در اثر برخورد ذرات آب یک جبهه هوای گرم به ذرات یخ یک جبهه هوای سرد، الکتریسیته ساکن بوجود می آید که نسبت به زمین دارای بار الکتریکی منفی بوده و در صورتی که فاصله منبع جریان الکتریکی کم و بیش، نزدیک به سطح زمین باشد، آذرخش بروز می کند. در آذرخش های شدید بیش ترین برون داد الکتریکی رخ می دهد. دما در محل اصابت برق فوق العاده بالا می رود (حدود ۲۸٬۰۰۰ درجه کلوین که حدود ۵ برابر دمای سطح خورشید است)
در هنگام آذرخش معمولاً مقداری از نیتروژن هوا به ترکیبات نیتریدی محلول در آب تبدیل می شود. رعد و برقی که بین ابر و زمین است معمولاً از ابر به زمین می زند (رعد منفی) ولی در برخی موارد نادر هم رعد از زمین به ابر می زند (رعد مثبت). در این حالت (رعد مثبت) زمین دارای بار منفی است و ابر دارای بار مثبت.
به رعد پیشگام و کوب برگشتِ آن در تخلیه الکتریکی اَبربه زمین «کوب آذرخش» گفته می شود. درخشندگی شدیدی که در آخرین مرحله هر کوب آذرخش ناشی از تخلیه الکتریکی اَبربه زمین، از زمین به سوی پایه اَبر بالا می رود کوب برگشت یا کوب اصلی می گویند.
آذرخش (ابهام زدایی) ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
آذرخش
آذرخش (فیلم ۱۳۷۱)
آذرخش (جنگنده)
گوی آذرخش
آتشکده آذرخش
آذرخش مکری
سوار بر آذرخش
قایق تندرو آذرخش
آذَرَخش ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

آذرخش در دانشنامه آزاد پارسی

آذَرَخْش (lightning)
تخلیۀ الکتریکی با ولتاژ زیاد بین دو ابر باران زای باردار یا بین ابر و زمین. براثر تراکم بارهای الکتریکی اتفاق می افتد. هوا در مسیر آذرخش یونیده، دارای خاصیت رسانایی، و منبسط می شود. صدای ایجادشده نیز به صورت رعد شنیده می شود. آذرخش ها معمولاً با جریان هایی در حدود ۲۰هزار آمپر و دماهایی در حدود ۳۰هزار درجۀ سانتی گراد رخ می دهند. وقوع آذرخش باعث تولید حدود ۲۵ درصد از اکسیدهای نیتروژن موجود در جوّ می شود. بنابه تحقیقاتی در ایالات متحدۀ امریکا (۱۹۹۷) دربارۀ شدت و فراوانی آذرخش ها، که با استفاده از اطلاعات گردآوری شده از تصاویر ماهواره ای و داده های شبکۀ امریکایی آشکارسازی آذرخش ها حاصل شد، در هر ثانیه ۷۰ تا ۱۰۰ آذرخش در کل جهان رخ می دهند که متوسط حداکثر جریان در آن ها به ۳۶ کیلوآمپر می رسد. تولید و افزایش بارهای الکتریکی درخلال توفان تندری منجربه ایجاد آذرخش می شود. بارهای منفی در قاعدۀ ابر جمع می شوند، در حالی که بارهای مثبت از زمین و نیز از داخل ابر به بالا کشیده می شوند و به نوک آن می رسند. با تشکیل کانال رسانشی در داخل ابر، جرقۀ بسیار بزرگی بین بارهای مخالف پدید می آید که منشأ تولید آذرخش در ابر و سرایت آن به سطح زمین است. آذرخش از تخلیۀ بارهای الکتریکی حاصل از اصطکاک بین ذرات درون ابر، بین دو ابر یا بین ابر و زمین پدید می آید. همۀ ساختمان های بلند و منفرد، به ویژه ساختمان هایی که عمدتاً از فلز ساخته شده اند، جذب کنندۀ آذرخش اند. نیز← رعد_و_برق

نقل قول های آذرخش

آذرخش/صاعقه (همچنین: رعد-و-برق) گونه ای تخلیه الکتریکی است که در اثر الکتریسیته ایستا میان دو ابر و یا ابر و زمین ایجاد می شود. هرچند آذرخش اشاره به درخشش الکتریکی ست که میان ابر و زمین است. چه، درخشش الکتریکی میان دو ابر در واقع دِرَخش یا رَخش و یا همان برق نام دارد.
• نشانه شناسی: آذرخش نماده شرارهٔ زندگی و قدرت باروی است. این آتش آسمانی قدرتی عظیم و سرعتی مهیب دارد؛ ممکن است سعد باشد یا نحس.»
• «در زمینهٔ عرفانی، آذرخش نوری درونی ایجاد می کند که سالک را وامی دارد تا چشم ها را ببندد، یعنی در خود فرورود…» -> ژان شوالیه

آذرخش در جدول کلمات

آذرخش
صاعقه, رعد و برق
صدای ایجاد شده ناشی از آذرخش است
تندر

معنی آذرخش به انگلیسی

lightning (اسم)
برق ، برق زدن ، اذرخش ، بارقه
firelight (اسم)
رعد و برق ، نور اتش ، اذرخش
levin (اسم)
برق ، اذرخش
thunderbolt (اسم)
اذرخش ، صاعقه ، سنگ اذرخشی

آذرخش را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمدحسین
آذَرَخش نام دومین هواپیمای[۱] جنگنده ساخت جمهوری اسلامی ایران، پس از جنگنده صاعقه است. این جنگنده که در جمهوری اسلامی ایران و به روش مهندسی معکوس بر روی جنگنده بمب افکن اف-۵ ساخته و در ۱۵ مرداد ١٣٨۶ در شاهین شهر اصفهان آزمایش شده است.
جنگنده آذرخش حدودا ۱۵٪ بزرگ تر از F-5E است و از موتورهای RD-۳۳ کلیموف نیرو می گیرد.
طراحی هواپیمای صاعقه بسیار شبیه اف-۱۸ است. بیشترین شباهت در دو سکان عمودی زاویه دار نسبت به محور طولی و صفحات جانبی در کناره های هواپیما تا کناره کابین است. نمونه اولیه - هواپیمای اف۵ - یک سکان عمودی دارد و صفحات گفته شده در کنار بدنه را ندارد. سابقه طراحی هواپیما جنگنده در ایران به بعد از انقلاب می رسد و می گویند طراحی این گونه هواپیماها کاملاً ایرانی و بومی بوده است. متخصصین ایرانی طراح این هواپیماهااستادان دانشگاه هوایی شهید ستاری ومتخصصین صنایع دفاع هستند. ظاهراً ابزار ناوبری اویونیک (اویونیک در واقع نامی برای aviation electronics یا الکترونیک هواپیماست و مربوط به کنترل سیستم های الکترونیکی هواپیما مانند سیستم جهت یابی و رادار و یا سیستم های جنگ الکترونیک است)این جنگنده دگرگون شده است و ازسامانه های روسی در آن استفاده شده است. کابین این جنگنده از تجهیزات جدید مانند نشان دهنده های دیجیتال و مانیتورهای ال سی دی یا پلاسمای مایع بکار گرفته شده است. در بخش تجهیزات خدمه پروازی نیز دگرگونی های انجام شده است و از کلاه های پروازی هوشمند برای کمترشدن بار کاریخلبان و کمک خلبان بکاگرفته شده است.
نیروی پیشران
جنگندهٔ آذرخش از دو موتور روسی آردی-۳۳ استفاده می کند. این جنگنده بیشتر برای عملیات های هوا به زمین طراحی شده ولی در کنارآن توانایی جنگ هوایی را نیز دارد. پیشرانه این هواپیما دو دستگاه است. که البته کمی و یا مقداری کمتر از صاعقه (هواپیما) است. (ساخت کارخانه جات klimov )[۲])
مقایسه با اف-۵
هواپیمای آذرخش را می توان یک جنگنده اف-۵ دانست که در آن مساحت بال ها کمی افزایش یافته و موتورها و اویونیک آن با نمونه های جدیدتر روسی عوض شده است. بارزترین تفاوت آذرخش با اف-۵، ورودی موتورهای به وضوح بزرگ تر آن است که در نتیجه نصب موتور قدرتمندتر و نیاز به ورودی هوایبزرگ تر حاصل آمده است. همچنین تغییرات واضحی در سکان عمودی آن پدید آمده که می توان از آن ها به عنوان عوامل کنترل کنندهٔ مانورپذیری بسیار و بعضا خارج از کنترل اف-۵ دانست. وزن این جنگنده در حالت عادی حدود ۸ تن و در حالت بیشینه میان ۱۵ تا ۱۸ تن است و می تواند ۴۰۰۰ تا ۴۵۰۰ کیلوگرم تسلیحات با خود حمل کند.
جنگنده اف-۵ نخستین پرواز خود را در سال ۱۹۵۹ انجام داده و از سال ۱۹۶۲ وارد ارتش آمریکا شد.[۳]
ویژگی ها
رادار این هواپیما از نوع N۰۱۹-ME که در جمهوری اسلامی ایران بهسازی شده تا کارایی آن ضد اهداف زمینی افزایش یابد. جنگنده آذرخش بیشتر برای حمله به اهداف زمینی طراحی و ساخته شده است و توانایی جنگ هوایی را نیز دارد.
هواپیمای اف۵ و به تبع آن آذرخش به دلیل کوچکی توانایی حمل مقدار کمی سوخت را دارد که باعث کوتاه شدن برد هواپیما نسبت به هواپیماهای هم دوره خود مانند اف-۴ می شود. (هواپیمای اف۴ می تواند هم وزن هواپیمای اف۵ سوخت با خود حمل کند) به همین دلیل در جنگ از این هواپیما بیشتر به عنوان هواپیمای گشتی شناسایی و یا جهت بمباران اهداف نزدیک بکار گرفته می شد. همین کمبود سوخت توانایی درگیری با اهداف هوایی و انجام جنگ هوایی را بسیار کاهش می دهد.
ویکی پدیا
Lahooti
صاعقه
نادر
آذرخش به ترکی: ایلدیریم
N.D.E
اسمی دخترانه
به معنی صاعقه،برق
محمد دانیال
به پارسی پهلوی virōzāk ویروزاک نوشته شده در نسک پارسی به پهلوی بهرام فره وشی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• آذرخش آجر   • سامانه آذرخش   • معنی آذرخش   • چاپ آذرخش   • آذرخش در جدول   • آذرخش چیست   • آذرخش جنگنده   • قیمت آجر آذرخش قم   • مفهوم آذرخش   • تعریف آذرخش   • معرفی آذرخش   • آذرخش یعنی چی   • آذرخش یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی آذرخش

کلمه : آذرخش
اشتباه تایپی : Hbvoa
آوا : 'AzaraxS
نقش : اسم
عکس آذرخش : در گوگل

آیا معنی آذرخش مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )