برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1560 100 1
شبکه مترجمین ایران

آتش فشان

/'AtaSfeSAn/

معنی آتش فشان در لغت نامه دهخدا

آتش فشان. [ ت َ ف َ/ ف ِ ] (نف مرکب ) آن چیز یا آن کس که آتش افشاند.
- طیاره ٔ آتش فشان ؛ کشتی که با آن نفت و آتش بدشمن می افکندند :
مرکبی دریاکش و طیاره ای آتش فشان
گه نشیب و گه فراز و گاه وصل و گاه نای.
منوچهری.
- کوه آتش فشان و آتش افشان ؛ کوهی که از دهانه ٔ آن آب سیه و آتش و خاکستر سوزان بیرون جهد. بُرْکان.

معنی آتش فشان به فارسی

آتش فشان
آن چیزی یا کسی که آتش افشاند

معنی آتش فشان در فرهنگ فارسی عمید

آتش فشان
۱. افشانندۀ آتش: کوه آتشفشان.
۲. (اسم) (زمین شناسی) حفره ای در پوستۀ زمین که از دهانۀ آن بخارهای گوگردی و مواد گداخته بیرون آید.
۳. [مجاز] آنچه برق بزند.

آتش فشان در جدول کلمات

بلندترین قله آتش فشان در آسیا
کین تجا

آتش فشان را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• آتشفشان چیست   • آتشفشان چگونه بوجود می آید   • آتشفشان های ایران   • انواع آتشفشان   • عکس آتش فشان   • تحقیق در مورد آتشفشان   • آتشفشان فعال   • آتشفشان دماوند   • معنی آتش فشان   • مفهوم آتش فشان   • تعریف آتش فشان   • معرفی آتش فشان   • آتش فشان چیست   • آتش فشان یعنی چی   • آتش فشان یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی آتش فشان

کلمه : آتش فشان
اشتباه تایپی : Hja tahk
آوا : 'AtaSfeSAn
نقش : اسم
عکس آتش فشان : در گوگل

آیا معنی آتش فشان مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )