برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1426 100 1

آب کثیر

آب کثیر در دانشنامه اسلامی

آب کثیر
آب کثیر، مقابل آب قلیل است. فقیهان آب کثیر را درباره آب غیر قلیل، به کار برده اند که شامل آب کر، آب جاری، باران، چشمه، چاه و حمّام می شود. گاه، آب کثیر مقابل آب جاری به کار می رود که مراد از آن آب کرّ است. ازاین عنوان در باب طهارت بحث شده است.
آب کثیر مطلق، به ملاقات نجاست، نجس نمی شود، مگر آن که رنگ، بو یا مزه آن به نجاست، تغییر کند.
طریقه ی پاک شدن آب کثیر
آب نجس -اعم از قلیل و کثیر- با اتّصال به آب کثیر همراه با آمیختگی آن و زوال تغیر پاک می شود. در حصول طهارت بدون آمیختگی اختلاف است.
العروة الوثقی،ج۱، ص۴۳.
 ۱. ↑ العروة الوثقی،ج۱، ص۴۳.۲. ↑ جواهر الکلام، ج۶، ص۱۹۶.    
...
آب کثیر
آب کَثیر اصطلاحی فقهی در مقابل آب قلیل است. آب کثیر در صورت برخورد با نجاست نجس نمی شود مگر اینکه رنگ، بو یا مزه نجاست بگیرد.
فقیهان عنوان «آب کثیر» را درباره آب غیر قلیل به کار برده اند که شامل آب کُر، آب جاری، آب باران، آب چشمه و آب چاه می شود. در اصطلاحی غیر مشهور، آب کثیر به آب کُر در مقابل آب جاری گفته می شود. از این عنوان در باب طهارت بحث شده است.
آب کثیر مطلق (بر خلاف آب مضافی که حجم زیادی دارد) در صورت برخورد با نجاست نجس نمی شود، مگر آنکه رنگ، بو یا مزه آن به نجاست تغییر کند. آب نجس ـ اعم از قلیل و کثیر ـ با اتّصال به آب کثیر در صورت آمیختگی با آن و از بین رفتن رنگ، بو یا مزه نجاست، پاک می شود. در صورت اتصال با آب کثیر بدون اینکه دو آب با هم مخلوط شوند اختلاف دیدگاه وجود دارد.
آب کثیر
در فقه اسلامی آب کثیر، مقابل آب قلیل است .
فقیهان ، عنوان آب کثیر را درباره آب غیر قلیل به کار برده اند که شامل آب های کرّ، جاری، باران، چشمه، چاه و حمّام می شود. گاه آب کثیر مقابل آب جاری به کار می رود . که مراد از آن آب کُرّ است.

ارتباط محتوایی با آب کثیر

آب کثیر را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی آب کثیر   • مفهوم آب کثیر   • تعریف آب کثیر   • معرفی آب کثیر   • آب کثیر چیست   • آب کثیر یعنی چی   • آب کثیر یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی آب کثیر
کلمه : آب کثیر
اشتباه تایپی : Hf ;edv
عکس آب کثیر : در گوگل

آیا معنی آب کثیر مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )