برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1399 100 1

آب های جهنم (قرآن)

آب های جهنم (قرآن) در دانشنامه اسلامی

آب های جهنم (قرآن)
در این مقاله به بررسی آیاتی که مربوط به عذاب جهنمیان با آب های داغ و سوزان جهنم هست، می پردازیم.
... یصب من فوق رءوسهم الحمیم.
حج/سوره۲۲، آیه۱۹.    
... یصب من فوق رءوسهم الحمیم• یصهر به ما فی بطونهم والجلود.
حج/سوره۲۲، آیه۱۹.    
الذین کذبوا بالکتـب وبما ارسلنا به رسلنا... • ... یسحبون• فی الحمیم...
غافر/سوره۴۰، آیه۷۰ - ۷۲.    
...
در سوره کهف آب داده شده به جهنمیان، هم چون فلز (مذاب) بیان شده است.
در سوره کهف آب داده شده به جهنمیان، هم چون فلز (مذاب) توصیف شده است:... انا اعتدنا للظــلمین نارا احاط بهم سرادقها وان یستغیثوا یغاثوا بماء کالمهل... «و بگو حق از پروردگارتان (رسیده) است پس هر که بخواهد بگرود و هر که بخواهد انکار کند که ما برای ستمگران آتشی آماده کرده ایم که سراپرده هایش آنان را در بر می گیرد و اگر فریادرسی جویند به آبی چون مس گداخته که چهره ها را بریان می کند یاری می شوند وه چه بد شرابی و چه زشت جایگاهی است.»
← دیدگاه تفسیر نمونه
 ۱. ↑ کهف/سوره۱۸، آیه۲۹.    
مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۸، ص۱۰۳، برگرفته از مقاله «تشبیه آب های جهنم».    
...

ارتباط محتوایی با آب های جهنم (قرآن)

آب های جهنم (قرآن) را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی آب های جهنم (قرآن)   • مفهوم آب های جهنم (قرآن)   • تعریف آب های جهنم (قرآن)   • معرفی آب های جهنم (قرآن)   • آب های جهنم (قرآن) چیست   • آب های جهنم (قرآن) یعنی چی   • آب های جهنم (قرآن) یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی آب های جهنم قرآن
کلمه : آب های جهنم (قرآن)
اشتباه تایپی : Hf ihd [ikl (rvHk)
عکس آب های جهنم (قرآن) : در گوگل

آیا معنی آب های جهنم (قرآن) مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )