برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1690 100 1
شبکه مترجمین ایران

you

/ju/ /ju/

معنی: تو، ترا، تورا، شما، شماها، شمارا
معانی دیگر: تو (در انگلیس میانه thou برای ((تو)) و you برای ((شما)) به کار می رفت)، (ادبی) ای، ای که، آدم، شخص، فرد

بررسی کلمه you

ضمیر ( pronoun )
(1) تعریف: the person or persons being addressed.

- It's nice to meet you.
[ترجمه عطی] از دیدن شما خوشحالم
|
[ترجمه محمد حسین کریمی] از دیدنت خوشحالم� از دیدن شما خوشحالم
|
[ترجمه ترگمان] از دیدنت خوشحالم
[ترجمه گوگل] خوب است که با شما ملاقات کنیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- Can you help me?
[ترجمه محمد حسین کریمی] میتونی کمکم کنی|
[ترجمه .] میتونی به من کمک کنی؟ یا ...

واژه you در جمله های نمونه

1. you (they, we) were
بودید (بودند،بودیم)

2. you acted against my wishes
تو برخلاف میل من عمل کردی.

3. you almost poked me in the eye with your pencil
نزدیک بود مدادت را توی چشمم بزنی.

4. you always misspell my name!
تو همیشه اسم مرا غلط می نویسی‌!

5. you and i will pay the costs half and half
من و تو هزینه را به طور مساوی پرداخت خواهیم کرد.

6. you and your brother
شما و برادرتان (تو و برادرت)

7. you are
هستی

8. you are
هستید

9. you are a disgrace to the human race!
تو مایه‌ی ننگ بشریت هستی‌!

10. you are already two days late
همین حالا هم دو روز دیر کرده‌اید.

11. you are correct, his name is not hassan
حق با شماست،اسم او حسن نیست.

12. you are dead right
شما کاملا حق دارید.

13. you are directly responsible
شما کاملا مسئول هستید.

14. you are doing all right
کار شما رضای ...

مترادف you

تو (ضمير)
you , thou
ترا (ضمير)
thee , you
تورا (ضمير)
thee , you
شما (ضمير)
you
شماها (ضمير)
you
شمارا (ضمير)
you

معنی عبارات مرتبط با you به فارسی

(امریکا - ایالات جنوبی) شما، شماها، همه شما
من وشما، بنده و سرکار
شماوبستگان شما
شماهستید
عجب آدمی هستید
شمارااگاهی می دهد
دلت خوشه ها
دیگه شورش رو در آوردیا
اشتباه کرده اید، خطا رفته اید، دراشتباه هستید
لازم است شما
حق باشمااست
عجب رویی داری - خیلی پررویی
هیچی نیستی، سوسکی
شماکاملابه پدرخودمانندهستید
تو خود خودشی، تو آخرشی
...

معنی کلمه you به انگلیسی

you
• pronoun which replaces the name of the person or persons being addressed (2nd person, singular and plural)
• a speaker or writer uses you to refer to the person or people that he or she is speaking to. you is used as the subject of a verb or as the object of a verb or preposition. it can refer to one or more people.
• you is also used to refer to people in general rather than to a particular person or group. you is used as the subject of a verb or as the object of a verb or preposition. it can refer to one or more people.
you all
• "you" in plural when addressing two or more people; "you" when addressing one person but representing another or others as well
• people from the southern united states often say you-all to refer to a group of people.
you amuse me
• you make me laugh
you are barking up the wrong tree
• you are complaining to the wrong person
you are definitely a piece of something
• you certainly are something special, you are very unique
you are history
• you're finished, you're dead (can be thought of as dead)
you are really something
• you are extremely special, you amaze me
you are right
• you are correct
you are telling me?
• i already know that!, no kidding!
you are welcome
• we're glad you're here (greeting to guests); at your service (used in response to "thank you")
you are what you eat
• concept that to be fit and healthy you must eat good nutritious food
you bet
• defini ...

you را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Aryan
شما-تو-جنابعالی
M
خودت
هاله
I do not like you

دوستت ندارم
محمد حسین کریمی
شما....تو.... جنابعالی....خودت

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی you

کلمه : you
املای فارسی : یوو
اشتباه تایپی : غخع
عکس you : در گوگل

آیا معنی you مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )