برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1576 100 1
شبکه مترجمین ایران

strong suit

/ˈstrɒŋˈsuːt/ /strɒŋsuːt/

در بازی ورق دست قوی

واژه strong suit در جمله های نمونه

1. I'm afraid geography is not my strong suit.
[ترجمه سینا] گمان میکنم جغرافی نقطه قوت من نباشد.
|
[ترجمه ترگمان]من می‌ترسم که جغرافیا کت و شلوار قوی من نباشد
[ترجمه گوگل]من می ترسم که جغرافیا کیت قوی من نیست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Sympathy is not Jack's strong suit.
[ترجمه ترگمان]همدلی یک جور لباس قوی جک نیست
[ترجمه گوگل]همدردی کت و شلوار قوی جک نیست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. You can see Jack s strong suit was menace.
[ترجمه ترگمان]تو می تونی کت و شلوار قوی جک رو ببینی
[ترجمه گوگل]شما می توانید کت و شلوار جک را تهدید کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Politeness is not his strong suit.
[ترجمه ترگمان] ...

معنی عبارات مرتبط با strong suit به فارسی

صفت بارز، ویژگی برجسته، نقطه ی قدرت

strong suit را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Shirinbahari
استعداد. خوب بودن در چیزی
Me
نقطه قوت
رضایی
خصلت برجسته - نقطه قوت

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی strong suit

کلمه : strong suit
املای فارسی : استرانگ سوئیت
اشتباه تایپی : سفقخدل سعهف
عکس strong suit : در گوگل

آیا معنی strong suit مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )