برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1679 100 1
شبکه مترجمین ایران

status

/ˈstætəs/ /ˈstætəs/

معنی: وضع، حالت، موقعیت، پایه، مقام، وضعیت، حال، شان
معانی دیگر: (حقوق) وضع حقوقی، وضعیت قانونی، مرتبه، رتبه، ارج، منزلت، جاه، اعتبار، چگونگی، چونی، نهشت، بودش

بررسی کلمه status

اسم ( noun )
(1) تعریف: a person's position or rank in relation to others or in the view of others.
مترادف: position, rank, standing, station
مشابه: caste, degree, grade, level, place

- He feels that his status, now that he is a limousine driver, is higher than it was when he was driving a taxi.
[ترجمه Fateme] او احساس مي كند حالا كه راننده ي يك ليموزين است وضعيتش بهتر از زماني است كه راننده ي تاكسي بوده
|
[ترجمه هادی] او حس میکند که وضعش حالا که او یک راننده لیموزین است بهتر از زمانی است که او تاکسیران بود
|
[ترجمه ترگمان] او احساس می‌کند که وضعیت او حالا که راننده لیموزین است بیشتر از زمانی است که راننده تاکسی می‌راند
[ترجمه گوگل] او احساس می کند که وضعیتش، اکنون که او یک راننده لیموزین است، بالاتر از زمانی است که او تاکسی رانندگی می کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- The report suggested that male police officers are granted a higher status by society ...

واژه status در جمله های نمونه

1. status symbols
نمادهای منزلت

2. a status report
گزارش وضع (چونی)

3. the status of a minor
وضعیت قانونی یک شخص صغیر

4. the status of a mother in the persian family
مقام مادر در یک خانواده‌ی ایرانی

5. the status of women in society
مقام زن در جامعه

6. he is a status seeker
او جاه طلب است.

7. what is the status of negotiation?
مذاکرات چگونه پیش می‌رود؟

8. an improvement of his outward status
بهتر شدن مقام و منزلت ظاهری او

9. he was reduced to the status of a rebel leader
او به رتبه‌ی رهبر یاغیان تنزل یافت.

10. work which is not equal to his status
کاری که در خور شان او نیست

11. to some people, an expensive car is a status symbol
برای برخی از مردم‌یک اتومبیل گران‌قیمت نشانه‌ی شان و اعتبار است.

12. Women have very little status in many countries.
[ترجمه ترگمان]زنان در بسیاری از کشورها جایگاه بسیار کمی دارند
[ترجمه گوگل]زنان در بسیاری از کشورها وضعیت بسیار کمی دا ...

مترادف status

وضع (اسم)
deduction , stand , speed , action , gesture , behavior , demeanor , situation , status , position , disposition , imposition , trim , stick , pose , self , aspect , setup , ordonnance , bearing , poise , station , footing , deportment , lie , mien , posture , phase , situs , stance
حالت (اسم)
speed , case , grain , situation , status , disposition , trim , temper , temperament , pose , condition , self , fettle , state , estate , attitude , mood , expression , posture , predicament , stance , standing
موقعیت (اسم)
post , site , place , spot , situation , status , position , plight , setting , ball game , location , circumstances , station , locality , state of affairs , status quo
پایه (اسم)
base , stand , stock , measure , leg , ground , pile , status , prop , mark , degree , grade , basis , stalk , root , stage , mount , rank , stratum , buttress , stanchion , foundation , bedrock , radix , fulcrum , headstock , outrigger , cantilever , sill , column , pillar , phase , footpath , fundament , groundsel , groundwork , mounting , pediment , principium , thallus
مقام (اسم)
post , stand , capacity , dwelling , residence , domicile , order , function , office , status , position , mode , title , tone , eminence , dignity , rank , pew , station , eminency , portfolio
وضعیت (اسم)
qualification , case , situation , status , position , condition , estate
حال (اسم)
circumstance , situation , status , pep , condition , self , fettle , health , state , mood
شان (اسم)
status , dignity , grandeur , rank , importance

معنی عبارات مرتبط با status به فارسی

نقشه وضعیت نما
قانون مرورزمان
(لاتین) وضع موجود، چونی موجود، وضع موجود، وضع کنونی، حالت طبیعی
نماد منزلت، علامت مقام، نشانه ی شان و اعتبار
کلمه وضعیت نما
علوم هوایى : ابرهاى لایه اى خاکسترى رنگ یا سفید شیرى در ارتفاع تقریبى ¹¹¹ 7مترى از سطح زمین
وضعیت دستگاه
روانشناسى : بلندپایه
روانشناسى : دون پایه
احوال شخصی

معنی status در دیکشنری تخصصی

status
[کامپیوتر] وضعیت .
[برق و الکترونیک] وضعیت
[صنعت] وضعیت ، حالت
[حقوق] وضعیت، موقعیت، منزلت
[صنعت] منحنی وضعیت
[کامپیوتر] خط وضعیت - خطی از اطلاعات بر روی صفحه ی کامپیوتر که اطلاعات با ارزشی را در مورد تنظیمهای جاری نرم افزار و موقعیت جاری مکان نما ارائه می دهد. محتویات خط وضعیت به نرم افزار مورد استفاده بستگی دارد، بعضی از برنامه ها هنگام اجرای فرمانهای گوناگون ، اطلاعات مختلفی را ارائه می دهند. توجه به خط وضعیت ، اگر به عادت تبدیل شود، مفید است. اگر آنچه را که در خط وضعیت می بینید، نمی فهمید ، به کتابچه ی راهنما رجوع کنید.
[حقوق] وضع موجود
[کامپیوتر] ثبات وضعیت .
[حسابداری] گزارش وضعیت موجود در لحظه ای معین
[کامپیوتر] گزارش وضعیت .
[ریاضیات] حالت از کار افتادگی
[بهداشت] پایگاه خانواده
[ریاضیات] قدرت پرداخت، وضع مالی
[کامپیوتر] اعلام نصب یک دیسک دوطرفه

معنی کلمه status به انگلیسی

status
• individual's social or professional standing, position, rank; state of things, present situation
• your status is your position in society.
• you can refer to the prestige and importance that someone has in the eyes of other people as status.
• status is also an official classification which gives a person, organization, or country certain rights or advantages.
status bar
• line usually located at the bottom of a program which reports on the program's state (computers)
status conscious
• class conscious, aware of one's social ranking
status constructus
• (in semitic languages) construct state, inflected form of a noun dependent on a following noun with the combination indicating a genitive relationship
status line
• line which appears usually on the bottom of a screen and informs a user about the status of the computer
status of jerusalem
• determination of factors that will govern different areas of jerusalem and the method of government
status prestige
• degree of prestige that accompanies a particular profession or position
status quo
• current situation
• the status quo is the situation that exists at a particular time; a formal expression.
status quo ante
• conditions as they previously existed, things are they always have been
status symbol
• symbol that is a sign of high social status (especially expensive property)
• a status symbol is something that someone has and that shows their prestige and importance in society.
alter a status
...

status را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مصطفا
موقعیت اجتماعی
مصطفا
The position that you have in relation to other people because of your social position
موقعیت اجتماعی
فیض
وجهه
سارا مرادخانی
Status updates are an easy way to let friends know what you are up to or what's on your mind.
م
وضعیت اجتماعی
Pouria
جایگاه
انسی
پایگاه
وضعیت
حالت
fatemeh
مجسمه آزادی
amir
وضعیت:status means
حسین رحمانی
شأن اجتماعی
مهدی باقری
پرستیج (prestige)
m
وضعیت
جاوید احمد
تلفظ صحیح
بریتیش/steɪ.təsˈ /

وامریکن
/ steɪ.t̬əsˈ /
محمدرضا ایوبی صانع
موقعیت
status?
I'm good
Sunflower
position or rank in relation to others


relative social or professional position; standing
جایگاه فرد نسبت به اجتماع/کار =

موقعیت اجتماعی
موقعیت شغلی/کاری
سابقه
سابقه کاری/شغلیthe condition of a person or thing in the eyes of the law
سابقه کیفری/وضعیت قانونی!
عشق فقط رهبرم، سردارم،امامم
معنی:وضعیت
مینا
جایگاه
Maryam.J
Social status

جایگاه اجتماعی
مسعود
نقش اجتماعی
محمد حاتمی نژاد
وضعیت
جایگاه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی status

کلمه : status
املای فارسی : استاتوس
اشتباه تایپی : سفشفعس
عکس status : در گوگل

آیا معنی status مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )