برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1474 100 1

Slice

/sˈlaɪs/ /slaɪs/

معنی: باریکه، تکه، لقمه، قاش، گوه، برش، خلال، قاچ، مرهم کش، باریک بریدن، قاچ کردن، بریدن، قاش کردن
معانی دیگر: بریده، لزگه، گرچ، آله، لاهوره، برین، قطعه، لغزه، بخش، قسمت، سهم، لایه لایه کردن، ورقه ورقه کردن، بخش کردن، حصه کردن، تقسیم کردن، سهم دادن، کفگیرک، کاردک، چلک، کفچه، تیغه گوشت بری

بررسی کلمه Slice

اسم ( noun )
(1) تعریف: a broad and flat or wedge-shaped piece of a larger object.

- slices of bread
[ترجمه atena] چند تکه نان
|
[ترجمه moh] قسمت هایی از نان
|
[ترجمه امین] تکه‌های نان
|
[ترجمه You] تکه ای از نان|
[ترجمه ترگمان] تکه‌های نان را
[ترجمه گوگل] برنج نان
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

واژه Slice در جمله های نمونه

1. a slice of bread
یک قطعه نان،یک بریده نان

2. a slice of his earnings
یک بخش از درآمدهای او

3. a slice of watermellon
یک قاچ هندوانه

4. a big slice of that cake
یک بریده‌ی بزرگ از آن کیک

5. we are trying to slice a little fat off the budget
ما داریم سعی می‌کنیم کمی از زوائد بودجه را بزنیم.

6. gin and tonic and a slice of lime
جین و تونیک و یک قاچ لیموترش

7. She took a slice of chocolate cake and smothered it in cream.
[ترجمه ghazal] او یک برش از کیک شکلاتی را برداشت و در کرم فرو برد.
|
[ترجمه ترگمان]یک تکه کیک شکلاتی برداشت و آن را با کرم فرو کرد
[ترجمه گوگل]او یک تکه کیک شکلاتی را گرفت و آن را در کرم خفه کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. She took up a slice of bread, broke it nervously, then put it aside.
[ترجمه ترگمان]یک ...

مترادف Slice

باریکه (اسم)
slip , slice , tab , track , belt , strip , isthmus , berm , listel , slab , stripe
تکه (اسم)
slice , lump , bit , whit , tailing , portion , gob , lot , fragment , item , patch , piece , dab , chunk , morsel , shred , nub , slab , cantle , scrap , doit , dribblet , loaf , ort , smidgen , nubble , pane
لقمه (اسم)
slice , bit , gobbet , piece , mouthful , morsel
قاش (اسم)
slice , sliver , cantle , plug
گوه (اسم)
slice , quoin , gad , cleat , chock , wedge , gib , sprag
برش (اسم)
cut , cutting , abscission , incision , section , slice , dissection , mammock , borsch , borscht , broach , slash , clip , concision , scissoring , truncation , slicing , hack , excision , resection , snip , snipping
خلال (اسم)
interval , slice , pick
قاچ (اسم)
slice , plug
مرهم کش (اسم)
slice , spatula
باریک بریدن (فعل)
slice , shred
قاچ کردن (فعل)
slice , plug
بریدن (فعل)
chop , truncate , dock , cut off , cut , intercept , carve , rift , slice , flick , amputate , sliver , cut back , haggle , knife , shred , gash , engrave , whittle , incise , shear , mangle , raze , hack , exsect , hew , lancinate , resect , scarp , sever , skive , stump , sunder
قاش کردن (فعل)
slice , sliver , flitch

معنی عبارات مرتبط با Slice به فارسی

(در بخاری یا کوره ی زغالی) میل زغال به هم زن، میله، میله یا سی  ذغال بهم زنی
اسباب ماهى گردانى، کارماهى برى
شاه قاچ

معنی Slice در دیکشنری تخصصی

slice
[کامپیوتر] برش
[برق و الکترونیک] برش 1. فناوری نیمرسانا برای بریدن بلور به برشهای نازک یا پولک ، ناصاف که پس از صاف و صیقلی کردن به پولک تبدیل می شود. 2. مخفف( تابع ) استاندارد خطی و آی سی ( سیگنال - ترکیبی ) .
[مهندسی گاز] برش
[ریاضیات] لغزش، لغزیدن، لغزنده، لغزاندن، ورقه، ورقه ورقه کردن، تراشه، برش، قاچ
[نفت] برش زیرین
[عمران و معماری] قاش اولیه
[کامپیوتر] برش زمانی ، قطعه زمان .
[زمین شناسی] قطعه زمان ، برش زمانی

معنی کلمه Slice به انگلیسی

slice
• thin piece cut from a larger object; portion, share
• cut into slices, cut into portions; cut off from; make a cut in, cut into; cleave, move quickly through
• a slice is a thin or flat piece of food that has been cut from a larger piece.
• if you slice food, you cut it into thin pieces.
• a slice of something is a part of it.
• to slice or slice through something means to cut or move through it quickly, like a knife.
• see also sliced.
slice and dice films
• (slang) violent horror films in which the victims are slashed and cut up
slice of bread
• piece of bread, cutting from a loaf of bread
slice of cheese
• piece of cheese
slice of life
• part of the history of humankind, part of one's day to day life
big slice
• large portion, large share
fish slice
• kitchen utensil used for lifting and serving food
• a fish slice is a kitchen tool which consists of a flat part with slits in it attached to a handle. it is used for turning or serving fish or other food that is cooked in a frying pan.
time slice
• processing time allocated to a user on a server or a program in multitasking

Slice را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

د
Cut into wide flat pieces
کاربر
I have a slice of vanilla cake for my lunch
sara
قسمت
....
تکه
m.d
cut into wide flat pieces
Amir hossein
اگه فعل باشد به معنای تکه تکه کردن، واگر اسم باشد به معنای تکه یا قسمت های صاف است
aram
slice through /into sth
چیزی را شکافتن پیش رفتن
mohamad saleh
بریدن میوه slice fruit
صدرا
تکه های نان
عاطفه
ورقه ای خرد کردن
ahdieh
تکه ای مثل تو (هنگام خطاب به یک دختر) a slice like you!
Atena
تکه های نان
مبینا ∞
تکه نه بیشتر و نه کمتر
البته این کلمه در Reach 1 هم آمده است. 😊 👧

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی slice
کلمه : slice
املای فارسی : سلیک
اشتباه تایپی : سمهزث
عکس slice : در گوگل

آیا معنی Slice مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )
شبکه مترجمین ایران