برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1436 100 1

ripe

/ˈraɪp/ /raɪp/

معنی: ساحل، رسیده، پر اب، جا افتاده، چیدنی، بالغ، پخته
معانی دیگر: (میوه و غله و غیره) رسیده، (مانند میوه ی رسیده) شاداب، سرخ و سفید، عمل آمده، آماده ی مصرف، خوابانده، پرتجربه، فهمیده، عاقل، با کمال، بالیده، سالخورده، (سن) پیشرفته، مستعد، مساعد

بررسی کلمه ripe

صفت ( adjective )
حالات: riper, ripest
مشتقات: ripely (adv.), ripeness (n.)
(1) تعریف: fully grown or matured and ready for harvest or eating, as grain, fruit, or cheese.
مترادف: mature
متضاد: green, immature, unripe
مشابه: aged, mellow

(2) تعریف: mature or in maturity, as a person.
مترادف: developed, full-fledged, grown, mature, seasoned
مشابه: adult, experienced, full-blown, grown-up, mellow

- a ripe voice
[ترجمه ترگمان] صدای بم،
[ترجمه گوگل] صدای ریز
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- a ripe age
[ترجمه ترگمان] دوران رسیده،
[ترجمه گوگل] یک سن رسیده
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(3) تعریف: fully developed and perfected, as one's judgment, a plan, or the like.
مترادف: evolved, finished, mature, ready
متضاد: immature
مشابه: aged, complete, consummate

(4) تعریف: opportune or favorable, as time.
مترادف: opportune, right, seasonable, serendipitous, timely
• مش ...

واژه ripe در جمله های نمونه

1. ripe cheese
پنیر عمل آمده

2. ripe lips
لب‌های پرطراوت

3. ripe peaches fell squashing to the ground
هلوهای رسیده به زمین می‌افتادند و له می‌شدند.

4. ripe wine
شراب جا افتاده

5. ripe wisdom
عقل کامل

6. a ripe apple
سیب رسیده

7. a ripe scholar
یک دانشمند باتجربه

8. a ripe time of life
دوران کمال در زندگی

9. a boil ripe for lancing
کورک آماده‌ی نیشتر زدن

10. fruits are ripe for picking
میوه‌ها آماده‌ی چیدن هستند.

11. the company is ripe for change
شرکت مستعد دگرگونی است.

12. the time was ripe for a revolution
زمان برای انقلاب آماده بود.

13. a girl who is ripe for marriage
دختری که آماده برای ازدواج است

14. he lived to the ripe age of ninety
تا سن پیشرفته‌ی نودسالگی زندگی کرد.

15. he shook the branch and ripe peaches plopp ...

مترادف ripe

ساحل (اسم)
bank , ripe , shore , beach , coast , strand , brae , shore front
رسیده (صفت)
full , ripe , mellow , consummate , received , grown , headed , full-fledged
پر اب (صفت)
ripe , lush , juicy , watery , having high water level
جا افتاده (صفت)
ripe , mellow
چیدنی (صفت)
ripe
بالغ (صفت)
full , adolescent , adult , mature , ripe , major , full-fledged , marriageable
پخته (صفت)
ripe , baked

معنی عبارات مرتبط با ripe به فارسی

زیبایی زنی که رشد کرده است
لبهای قرمز بااشاره برنگ میوه رسیده
در وقت مناسب/مقتضی

معنی ripe در دیکشنری تخصصی

ripe
[زمین شناسی] کشند گسلابی، رایپ، تورب رسیده - توربی که در مرحله پیشرفته تجزیه و فروپاشی است. - مقایسه شود با: نرسیده.
[زمین شناسی] ناحیه برفاب - ناحیه ای از یک حوضه زهکشی که در آن برف درشت بلورین در شرایط تخلیه ذوب آب (به خاطر گرمای اضافه یا باران) است. بصورت درصد حوضه زهکشی یا به کیلومتر مربع بیان می شود. - مخفف: RSA. - نیز ببینید: برف رسیده.
[حقوق] ادعایی که اسباب طرح آن فراهم شده (و لذا قابل اقامه در دادگاه باشد)

معنی کلمه ripe به انگلیسی

ripe
• mature, fully developed or grown; ready for use; ready for action; prepared for a particular experience; fitting, appropriate
• ripe fruit or grain is fully grown and ready to be harvested or eaten.
• if something is ripe for something such as a change, it is ready for it.
• if you say the time is ripe, you mean that a suitable time has arrived for something to happen.
• if someone lives to a ripe old age, they live to be very old.
ripe age
• mature age, middle age
ripe beauty
• beauty which is mature
ripe for action
• ready to work, ready for action
ripe fruit
• fruit that is fully developed and ready to be eaten

ripe را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

حامد نیازی
رسیده
amir
رسیده یا آماده برای خوردن
Sahand
Fruit that is ripe is ready to eat : these bananas aren't ripe- they 're still green :::: (میوه) رسیده
shiva_sisi‌
رسیده،جآ افتآده**
مدیا کاظمی
Ripe lips: لبان یاقوتی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی ripe
کلمه : ripe
املای فارسی : ریپ
اشتباه تایپی : قهحث
عکس ripe : در گوگل

آیا معنی ripe مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )