برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1721 100 1
شبکه مترجمین ایران

repent

/rəˈpent/ /rɪˈpent/

معنی: نادیده گرفتن، پشیمان شدن، اصلاح شدن، توبه کردن
معانی دیگر: (معمولا با: of) پشیمان بودن یا شدن، نادم بودن یا شدن، (زیست شناسی) خزنده

بررسی کلمه repent

فعل ناگذر ( intransitive verb )
حالات: repents, repenting, repented
(1) تعریف: to be sorry or feel remorse for sins or transgressions; be penitent.
مترادف: rue
مشابه: apologize, atone, lament, sorrow

- He repented for his sins and asked for forgiveness.
[ترجمه A.A] او برای گناهانش توبه نمود و طلب بخشش کرد
|
[ترجمه ترگمان] از گناهان خود پشیمان شد و طلب بخشش کرد
[ترجمه گوگل] او برای گناهان خود توبه کرد و از بخشش خواست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: to regret past actions or behavior and decide to change for the better (often fol. by of).
مشابه: desist, forbear, leave off, quit, rue, swear off

- He has repented of his evil ways.
[ترجمه AA] او از راههای شیطانی اش پشیمان شد|
...

واژه repent در جمله های نمونه

1. to repent one's sins
از گناهان خود توبه کردن

2. unless you repent you shall go to hell
اگر توبه نکنی به جهنم خواهی رفت.

3. they wanted him to repent but he was defiant to the end
از او خواستند که اظهار ندامت کند ولی او تا آخر سرسختی کرد.

4. Marry in lent, and you’ll live to repent.
[ترجمه ترگمان]ازدواج کنید، و توبه خواهید کرد
[ترجمه گوگل]ازدواج کنید و توبه کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Marry in haste, and repent at leisure.
[ترجمه ترگمان]با عجله عروسی کن و از فراغت توبه کن
[ترجمه گوگل]در عجله ازدواج کنید و در اوقات فراغت توبه کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. Depend on others and you always repent.
[ترجمه ترگمان]به دیگران اعتماد کن و همیشه پشیمان خواهی شد
[ترجمه گوگل]بسته به دیگران و همیشه توبه کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. Marry too soon, ...

مترادف repent

نادیده گرفتن (فعل)
disregard , dissemble , repent
پشیمان شدن (فعل)
rue , repent , feel sorry
اصلاح شدن (فعل)
reclaim , repent
توبه کردن (فعل)
repent

معنی کلمه repent به انگلیسی

repent
• regret one's past actions, rue past events, feel sorrow about past occurrences
• if you repent, you feel sorry for wrong or evil things that you have done; a formal word.
repent sins
• regret having done wrong

repent را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

آرش جلیل خبازی
توبه کردن
حیدری
اظهار ندامت کردن
محمدرضا ایوبی صانع
feel sorry
توبه کردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی repent

کلمه : repent
املای فارسی : رپنت
اشتباه تایپی : قثحثدف
عکس repent : در گوگل

آیا معنی repent مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )