برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1474 100 1

rather

/ˈræðər/ /ˈrɑːðə/

معنی: بیشتر، بلکه، نسبتا، تا یک اندازه، ترجیحا، سریع تر، با میل بیشتری
معانی دیگر: ترجیح، اولی تر، به بیان دقیق تر یا منصفانه تر، به درستی، واقعا، به عبارت دیگر، برعکس، باژگونه، تا اندازه ای، کمی، تقریبا، (انگلیس - در پاسخ به پرسش) البته !، کاملا!، چرا نه !، (مهجور) تندتر، زودتر

بررسی کلمه rather

قید ( adverb )
(1) تعریف: more willingly; sooner.

- I'd rather eat than drink.
[ترجمه Saeedi] من ترجیح میدهم بیشتر بخوابم.
|
[ترجمه رئوف] من ترجيح مي هم بيشتر بخورم تا بنوشم
|
[ترجمه مهدی س] من بیشتر میخورم تااینکه بنوشم
|
[ترجمه علیرضا واموسی] من خوردن را به نوشیدن ترجیح می دهم
|
[ترجمه ab] من خوردن و به خوابیدن ترجیح میدم
...

واژه rather در جمله های نمونه

1. rather than
1- در عوض،به جای 2- تا اینکه،به جای آنکه

2. a rather peripheral criticism of a fine book
انتقاد نسبتا جنبی یک کتاب خوب

3. it's rather late
نسبتا دیر وقت است.

4. reason rather than emotion forms the main basis of his marriage
شالوده‌ی اصلی زناشویی او بر عقل استوار است نه بر احساسات.

5. shaped rather like a pear
تقریبا به شکل یک گلابی

6. had rather
(انگلیس) ترجیح (می‌دهم که)،بیشتر (در آمریکا: would rather)

7. he was rather offhand with me
او نسبت به من با بی‌اعتنایی رفتار کرد.

8. he would rather die than to live dishonorably
او ترجیح می‌داد بمیرد ولی ناشرافتمندانه زندگی نکند.

9. he would rather drone than live by honest labor
به جای کار شرافتمندانه ترجیح می‌داد مفت‌خوری کند.

10. i am rather happy with his work
تا اندازه‌ای از کار او راضی هستم.

11. i would rather die on my feet than live on my knees
ایستاده (مردانه) مردن را به زانو زده زندگی کردن ترجیح می‌دهم.

12. i would rather have tea
چای را ...

مترادف rather

بیشتر (قید)
rather , more
بلکه (قید)
even , but , rather
نسبتا (قید)
enough , rather , partly , sort of
تا یک اندازه (قید)
rather , partly
ترجیحا (قید)
rather
سریع تر (قید)
rather
با میل بیشتری (قید)
rather

معنی عبارات مرتبط با rather به فارسی

1- در عوض، به جای 2- تا اینکه، به جای آنکه
(انگلیس) ترجیح (می دهم که)، بیشتر (در آمریکا: would rather)

معنی rather در دیکشنری تخصصی

rather
[ریاضیات] نسبتا
[ریاضیات] و نه، نه مانند، نه با، به جای
[ریاضیات] نه با q

معنی کلمه rather به انگلیسی

rather
• very, quite; to a degree, somewhat; slightly, a bit; might as well
• you use rather to say that something is the case to a slight extent.
• you also use rather to say that something is the case to a large or surprising extent.
• rather is often used to make a criticism sound less severe, or to avoid making a statement that sounds rude or abrupt.
• if you say that you would rather do a particular thing, you mean that you would prefer to do that thing.
• you use rather than to introduce a statement saying what is not done, to contrast this with a statement saying what actually is done.
• you also use rather to introduce a correction or contrast to what you have just said.
rather than
• instead of
• and not (e.g.: "the legs of the table are glued to the body, rather than screwed onto it.")
had rather
• would rather, prefers that, gives priority to

rather را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

وحيد شاقلي
تا حدي، تا حدودي
Mohammad
تا اینکه (به جای اون)
احمدی
در عوض
مهتا
به جای-درعوض
نیما وکیل زاده
rather you (or him or her etc.) than me
خداروشکر که من به جای تو (جای اون) نیستم
میثم کنعانی
1-برعکس:was no better but rather grew worse
2-به درجاتی(تا حدی):it's rather warm
3-به بیان دقیق تر:my father, or rather my stepfather
4-ترجیحا:I'd rather not go
میثم علیزاده
1. Rather
نسبتا ، تا حدی

2. Would rather
ترجیح دادن

3. Or rather:
به استثنای، جز...

4. Not...But rather
فلان چیز نیست( درست نیست)، بلکه بهمان چیز است( درست است) مثلا:
The problem is not the time of the exam, but rather the lessons which are terrible.
ش.ص.زاهدی
چه بسا
Ary86
ترجیح دادن.
مثال:I'd rather learn a sport
علي
برعکس ، نسبتا
Zahra
ترجیح دادن
سهیل بهزادی
I’m in a rather hole
بدجوری گیر کردم
Neginnk
I'm rather busy یه خورده سرم شلوغه
صادق محمدی راد
برعکس
سعید صفاری مقدم
یه جورایی، بگی نگی
2006
rather = fairly , relatively
It's in medium degree, like : pretty , quit , fairly , rather

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی rather
کلمه : rather
املای فارسی : رتهر
اشتباه تایپی : قشفاثق
عکس rather : در گوگل

آیا معنی rather مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )
شبکه مترجمین ایران