برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1684 100 1
شبکه مترجمین ایران

Resemble

/rəˈzembl̩/ /rɪˈzembl̩/

معنی: تشبیه کردن، مانستن، شباهت داشتن، مانند بودن، همانند کردن یا بودن
معانی دیگر: همانند بودن (با)، همدیس بودن

بررسی کلمه Resemble

فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: resembles, resembling, resembled
• : تعریف: to have a similar nature or have a likeness to.
مترادف: favor, mimic, take after
مشابه: approximate, copy, correspond to, imitate, match, parallel

- She resembles her mother in the way she talks and gestures.
[ترجمه ترگمان] او به مادرش در نحوه صحبت کردن و اشاره کردن شباهت دارد
[ترجمه گوگل] او به شیوه ای که او صحبت می کند و حرکات، شبیه مادرش است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- I know it's an abstract sculpture, but to me it resembles a fish.
[ترجمه ترگمان] می‌دانم که این یک تندیس انتزاعی است، اما برای من شبیه یک ماهی است
[ترجمه گوگل] من می دانم این یک مجسمه انتزاعی است، اما برای من شبیه ماهی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه Resemble در جمله های نمونه

1. the two brothers resemble each other
دو برادر با هم شباهت دارند.

2. The brothers resemble each other in taste.
[ترجمه علی اکبر منصوری] برادران در ذائقه بهم شبیه هستند.
|
[ترجمه ترگمان]برادرها به هم شباهت دارند
[ترجمه گوگل]برادران به طعم یکدیگر شباهت دارند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. It's amazing how closely Brian and Steve resemble each other.
[ترجمه سحر] این شگفت انگیزه که چطور برین و استیو اینقدر نزدیک به هم شباهت دارند.
|
[ترجمه ترگمان]شگفت‌انگیز است که برایان و استیو شبیه هم هستند
[ترجمه گوگل]شگفت انگیز است که چگونه بین و استیو یکدیگر را دوست دارند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

...

مترادف Resemble

تشبیه کردن (فعل)
analogize , resemble , simulate
مانستن (فعل)
resemble , be like , look like , be similar to
شباهت داشتن (فعل)
resemble
مانند بودن (فعل)
resemble , simulate
همانند کردن یا بودن (فعل)
resemble

معنی کلمه Resemble به انگلیسی

resemble
• be similar to, be akin to; look like, have a similar appearance to
• if one thing or person resembles another, they are similar to each other.

Resemble را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

و
شبیه
علیرضا رحمتی
To be like sb/sth
سعیدی
شبیه بودن
Amir tiper
Look like something
tinabailari
be or look like sb/sth
I resemble my mother
Cent
Be all looks like somebody or something else
میلادتابعی
مترادف liken=look like= مشابه چیزی بودن
Dark Light
🔴 (to look or be like (someone or something
◀️He strongly resembles his father in appearance and in temperament.
◀️Terrier dogs closely resemble each other.
◀️We couldn't find anything resembling [=like] a good restaurant. [=we couldn't find a good restaurant]

◀️◀️◀️She cheated on his wife. She is pregnant of neighbor's baby
If her husband notices that the child doesn't him, he may order a paternity test and it will cause problems
محمد حاتمی نژاد
تشبیه کردن
محمد حاتمی نژاد
شباهت داشتن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی resemble

کلمه : resemble
املای فارسی : رسمبل
اشتباه تایپی : قثسثئذمث
عکس resemble : در گوگل

آیا معنی Resemble مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )