برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1533 100 1
شبکه مترجمین ایران

plain

/ˈpleɪn/ /pleɪn/

معنی: دشت، جلگه، هامون، قاع، میدان یا محوطه جنگ، رک و ساده، ساده، اشکار، پهن، صاف، واضح، عادی، سر راست، برابر، هموار، بد قیافه، شکوه کردن
معانی دیگر: گشوده، باز، آشکار، هویدا، در معرض دید، قابل درک، فهمیدنی، مبرهن، روشن، نادشوار، آسان، رک، بی پرده، صریح، محض، مطلق، کامل، بی زینت، بی تجمل، معمولی، (قیافه) نازیبا، بی تعریف، (هر چیز) زشت، بی طرح، بی نقش و نگار، بی آذین، رنگرزی نشده، ناب، سره، بی آمیغ، خالص، غیر اشرافی، عامی، جزو عوام، کاملا، بسیار، کلا، (در اصل) صاف، مسطح، تخت، (محلی) شکوه کردن، شکایت کردن، نالیدن، شکوه

بررسی کلمه plain

صفت ( adjective )
حالات: plainer, plainest
(1) تعریف: easily perceived by the eye or ear; clear; unobstructed.
مترادف: apparent, clear, clear-cut, distinct, evident, manifest, obvious, unobstructed, visible
متضاد: obscure, unclear
مشابه: broad, conspicuous, discernible, noticeable, perceivable, perceptible, unconcealed, unmistakable

- We have a plain view of the lake from our window.
[ترجمه صبا] ما از پنجره مان یک منظره ساده از دریاچه داریم
|
[ترجمه A.A] از پنجره ما نمای کامل دریاچه پیدا است
|
[ترجمه مبین] ما از پنجره مان یک منظره دریا داریم|
[ترجمه ترگمان] از کنار پنجره نمای روشنی از دریاچه داریم
[ترجمه گوگل] ما از پنجره ما یک منظره دریا داریم
[ترجمه شما] ...

واژه plain در جمله های نمونه

1. plain chocolate
شکلات ساده (بی شیر)

2. plain cloth
پارچه‌ی ساده

3. plain nonsense
یاوه گویی محض

4. plain paper
کاغذ بی خط

5. plain reason operates in the mind of this learned hearer
عقل سلیم در مغز این شنونده‌ی دانشمند کنشور است.

6. plain sewing
خیاطی آسان

7. plain soda
سودسوز آور خالص

8. plain talk
صحبت رک

9. a plain answer
پاسخ صریح

10. a plain dress
پیراهن ساده

11. a plain man
یک مرد عادی

12. gorgan plain
دشت گرگان

13. in plain view
کاملا در معرض دید

14. the plain was veined by railroads
شبکه‌ای از راه‌آهن دشت را پوشانده بود.

15. (all) plain sailing
بدون اشکال،راحت و آسوده

16. (as) plain as the nose on one's face ...

مترادف plain

دشت (اسم)
desert , plain , field , moor , flat , champaign , pampas , pedogenesis , weald
جلگه (اسم)
plain , flat , champaign , valley , plat , flatland
هامون (اسم)
plain
قاع (اسم)
plain
میدان یا محوطه جنگ (اسم)
plain
رک و ساده (صفت)
plain
ساده (صفت)
accustomed , ordinary , normal , simple , easy , plain , naive , modest , bare , open-and-shut , artless , onefold , natural , smooth , unobtrusive , unaffected , customary , dupeable , free-standing , simplex , homely , humbly , inartificial , unassuming , simple-minded , uncomplicated , unforced , unlabored , unlaboured , unpretending
اشکار (صفت)
out , clear , explicit , plain , apparent , open , bare , signal , open-and-shut , manifest , obvious , flagrant , evident , patent , crying , public , conspicuous , overt , palpable , self-explaining , self-explanatory , semblable , transpicuous
پهن (صفت)
wide , large , plain , broad , flat , flattened , platy , patulous
صاف (صفت)
clean , slick , clear , explicit , plain , even , sleek , glossy , plane , flat , glabrous , smooth , silvery , flattened , limpid , serene , glace , silken , straight-line , unruffled
واضح (صفت)
clear , explicit , plain , vivid , open-and-shut , obvious , well-known , lucid , clean-cut , distinct , crystalline , kenspeckle , graphic , luculent , overt , palpable , perspicuous , self-explaining , self-explanatory , transpicuous
عادی (صفت)
habitual , wonted , usual , ordinary , normal , common , commonplace , plain , rife , regular , natural , customary , workaday , pompier , unremarkable
سر راست (صفت)
straight , plain , straightway , straightforward , outspoken , upstanding
برابر (صفت)
plain , symmetric , symmetrical , equal , equivalent , homological , square , parallel , double , paired , tantamount , equipollent
هموار (صفت)
plain , even , level , plane , flat , smooth , tabulate
بد قیافه (صفت)
gaunt , plain , unfavorable , forbidding , unfavourable
شکوه کردن (فعل)
plain , gripe

معنی عبارات مرتبط با plain به فارسی

ساده پوش، غیر نظامی پوش
کاراگاه یا ماموردیگرشهربانی که لباس غیرنظامی می پوشد
صاف و سادگی، رفتار منصفانه، انصاف، راست، بازی، سودای درست، معامله راست حسینی، راست باز، درست، بیرپا
ساده دل، بی تزویر
(طناب) سه لا و تاب دار
کاغذ ساده، کاغذ بی نقش
(کشتی) سفر یا حرکت بی دردسر و سرراست، پیشرفت بدون مانع
رک گویی
رک، بی پرده، صاف و پوست کنده، بی رودربایستی، یرراست، رک گو
بافت ساده، پارچه ساده بافت
جلگه ی سیل گیر، سیلاب دشت (دشتی در راستای رودخانه که از رسوبات سیلابی تشکیل شده است)

معنی plain در دیکشنری تخصصی

plain
[عمران و معماری] دشت
[برق و الکترونیک] عادی ، ساده
[مهندسی گاز] ساده
[زمین شناسی] دشت، جلگه - یک ناحیه وسیع مسطح همراه با شیب ملایم، و معمولاً کم ارتفاع.
[نساجی] بافت تافته یا ساده
[ریاضیات] تصویر افقی، هموار، ساده، پهن، مسطح، نقشه، برنامه
[خاک شناسی] دشت
[پلیمر] ساده، مسطح
[عمران و معماری] میلگردساده - میلگرد صاف
[زمین شناسی] میلگرد ساده،میلگرد صاف
[مهندسی گاز] یاتاقان ساده
[مهندسی گاز] فولادمعمولی
[عمران و معماری] چدن ساده
[ریاضیات] مرغک ساده
[عمران و معماری] بتن ساده - بتن غیر مسطح - بتن بدون آرماتور - بتن آرمه نشده - بتن معمولی - بتن متعارف
[زمین شناسی] بتن ساده، بتن غیر مسلح، بتن بدون آرموتور، بتن معمولی، بتن مسلح نشده
[نساجی] لبه ساده ( پارچه )
[نفت] آستره ی دو سر ساده
[حقوق] قاعده اشتباه فاحش قضایی (که موجب تضییع حق متهم می گردد)
[نساجی] چاپ فلاک ساده ( پوشش کامل سطح پارچه با الیاف )
...

معنی کلمه plain به انگلیسی

plain
• plateau, area of level ground; prairie, savanna
• clear, evident; simple, unembellished; ugly, unattractive; flat, smooth
• simply, in an unembellished manner; clearly, simply
• a plain object or surface is entirely in one colour and has no pattern, design, or writing on it.
• plain things are very simple in style.
• if a fact, situation or statement is plain, it is easy to recognize or understand.
• plain can be used for emphasis before a noun or an adjective.
• a plain woman or girl is not at all beautiful.
• a plain is a large, flat area of land with very few trees on it.
plain as a pikestaff
• clear, evident, obvious
plain chocolate
• plain chocolate is dark brown chocolate that has a stronger and less sweet taste than milk chocolate.
plain clothes
• civilian clothing worn by a member of the armed forces (usually while on duty)
• plain-clothes police officers wear ordinary clothes instead of a uniform.
plain dealing
• honest trading, fair trading
plain flour
• plain flour is flour that does not have chemicals added to it that make cakes increase in size when they are cooked.
plain man
• average person, regular "joe"
plain old telephone service
• pots, regular telephone service, slow and simple telephone service (as opposed to wireless or cellular telephone service)
plain sailing
• quiet or uneventful journey; clear course of action
plain speaking
• plain speaking means saying exactly what you think, even when you know that what you say may not please other people ...

plain را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Mahya
ساده
Amir maghare big fan
لباس ساده یا تک رنگ
Tina Moslemipour
به طور مثال
31plain road
در زبان انگلیسی اول پلاک بعد کوچه و در اخر خیابان می اید
که در فارسی اول خیابان و کوچه که رد اخر پلاک می اید
ریحانه
ساده
fatima
دشت
k lover
صحرا، زمین مسطح خشک و بی آب و علف
Mo
ساده
..
دشت بزرگ
سحر
__of food )simple)
not rich
مکمل
Atta
۱)ساده(لباس، غذای معمولی مثل پیتزای معمولی و ...)
۲)دشت
۳)زشت(مثلا plain child)
حدیث ایران
دشت - زمین مسطح
D.m
دشت
MOHAMMAD BIZHEH
For example: THAT IT'S TOO SIMPLE TO BE PLAIN TEXT
ترجمه: نمیتونه به سادگی یه جمله عادی (ساده) باشه
محمد صفدری
ساده . دشت
دانشور
not spicy or rich
دانشور
غذای ساده
🐾 مهدی صباغ
رنگ روشن
کم رنگ
اسماعیل عباسی
ساده ــمعمولی
،،،،،
دشت
محدثه
صحرا،دشت
Zahra
دشت
Mehrab
مکان...... دشت
tinabailari
دشت
Moghan plain is a nice place in the north west of Iran
دشت مغان مکان زیبایی در شمال غربی ایران است 🗺🗺🗺
رضا
1:دشت..جلگه
2: ساده..بی طرح
3:زشت..بد قیافه
حاجی
[نساجی] بافت ساده
سعید جمالی کیا
ساده( بی نقش و نگار)
Sami.mo
غذای ساده
مانی باطنی
۱. غیرچشمگیر / غیرخاص / معمولی
۲. غیرپیچیده / نا آراسته / ساده / عریان / بسیط
۳. ناشکیل / غیرجذاب / زشت / بی ریخت
۴. بی ادعا / نامتظاهر / فروتن / صاف و ساده / بی ریا
۵. واضح و شفاف
۶. فهمیدنی / قابل درک
۷. رک و روراست / بی پرده / بی شیله پیله / بی محابا
۸. خالص / بدور از ناخالصی
۹. مطلق یا کامل در مقدار یا رتبه/ حداعلی
۱۰ . تخت / هم تراز / یک دست / هموار
۱۱. مستلزم تلاش خیلی کم یا صفر / ساده / سهل / بی زحمت
۱۲. بدیهی / بی چون و چرا / غیرقابل بحث
۱۳. نامحسوس / بدون مداخله / نامرئي
۱۴. واقعی / اغراق نشده / بدون تغییر
۱۵. سرد/ خشک/ بیروح/ بی احساس /غیر منتظره
۱۶. واقع بینانه/ عملی / ساده و بی تکلف/ بی آلایش/ واقع بین/ حقیقی/ واقعی/ اهل عمل
۱۷. کهنه/ بی عرضه / ژولیده/ شلخته/ لا ابالی/ هردمبیل
۱۸. خالی / اشغال نشده / پر نشده
۱۹. پست/ فروتن/ خاکی/ بدون ارتفاع
۲۰. سودمندگرا / موثر
۲۱. فراوری نشده / ارگانیک
۲۲. تاریک/ بی نور/ بدون زرق و برق/تار و بی برق / مات
۲۳. اصلی/ اساسی/ ابتدائی/ مقدماتی/ ناقص/ رشد نکرده
۲۴. باستانی/ کلاسیک/ مطابق بهترین نمونه
۲۵. جلگه / مرداب/ باتلاق/ باطلاق/ لجن زار/ سیاه اب
۲۶.ناحیه یا سطح بزرگ و سرباز / زمین/ صحرا/ میدان/ پهنه
مهدی عباس پور
ساده(بی نمک یا بدون ادویه)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی plain

کلمه : plain
املای فارسی : پلاین
اشتباه تایپی : حمشهد
عکس plain : در گوگل

آیا معنی plain مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )