برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1465 100 1

plague

/ˈpleɪɡ/ /pleɪɡ/

معنی: بلاء، افت، طاعون، سرایت مرض، دچار طاعون کردن، بستوه اوردن، ازار رساندن
معانی دیگر: (عامیانه) دردسر، مایه ی تصدیع، مزاحمت، رنج افزا، سربار، بلا، مصیبت، فاجعه، آذرنگ، آفت، (حشرات و آفات و غیره) هجوم، به ستوه آوردن، ستوهاندن، به تنگ آوردن، ذله کردن، آزار دادن، مخل شدن، مختل شدن، مرگامرگ، مرگامرگی، رجوع شود به: bubonic plague، (انجیل) بلای آسمانی، تنبیه الهی، طاعون زده کردن، طاعونی کردن، سرایت مر­

بررسی کلمه plague

اسم ( noun )
(1) تعریف: any disaster that affects a large population, esp. a disease epidemic or the sudden influx of harmful insects.
مترادف: pestilence, scourge
مشابه: affliction, epidemic, infliction, pest, visitation

- The crops were destroyed by a plague of locusts.
[ترجمه ترگمان] این محصولات توسط آفت ملخ نابود شدند
[ترجمه گوگل] محصولاتی که توسط طاعون ملخ مورد تخریب قرار گرفتند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- How many plagues has this region suffered throughout the centuries?
[ترجمه ترگمان] چند تا طاعون در طول قرن‌ها رنج‌کشیده اند؟
[ترجمه گوگل] در طول قرن ها چندین منطقه از این منطقه آسیب دیده است؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: a highly contagious and usually fatal disease caused by the bacterium

- Plague is commonly transmitted to humans through bites from fleas on infected rats and manifests itself in bubonic, pneumonic, and septicemic forms.
[ترجمه ترگمان] طاعون از طریق گاز گرفتن از کک روی موش‌های عفونی به انسان منتقل می‌شود و خود را در شکل‌های bubonic، pneumonic و septicemic نشان می‌دهد ...

واژه plague در جمله های نمونه

1. plague stalks across the land
طاعون سر تا سر ناحیه را فرا گرفته است.

2. plague was raging in town
طاعون در شهر بیداد می کرد.

3. sylvatic plague
طاعون جنگلی

4. (shakespeare) a plague o' both your houses
لعنت بر خاندان هر دوی شما

5. during the plague year, she ministered to the sick
در سال وبایی از بیماران پرستاری کرد.

6. a visitation of the plague for people's sins
بلای آسمانی به صورت طاعون به خاطر گناهان مردم

7. rebel soldiers were a plague upon the villages
سربازان شورشی بلای دهات بودند.

8. wild dogs are a plague to squatters
سگ‌های وحشی مایه‌ی دردسر بی خانمان‌ها هستند.

9. the bad-tempered woman was her husband's plague
آن زن بد خلق آفت جان شوهرش بود.

10. The population was decimated by a plague.
[ترجمه ترگمان]جمعیت به وسیله یک طاعون از بین رفته بود
[ترجمه گوگل]جمعیت توسط یک طاعون تخریب شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. She' ...

مترادف plague

بلاء (اسم)
terror , violation , curse , calamity , disaster , bale , misadventure , pest , plague , scourge
افت (اسم)
drop , downfall , fall , pest , blight , plague , slump , pestilence , slippage
طاعون (اسم)
pest , plague , bubonic plague , pestilence , lues
سرایت مرض (اسم)
plague , infection
دچار طاعون کردن (فعل)
plague
بستوه اوردن (فعل)
annoy , hurry , pester , haze , worry , harass , beset , hare , harry , plague
ازار رساندن (فعل)
incommode , hurt , torture , molest , injure , plague

معنی عبارات مرتبط با plague به فارسی

مرده شورش ببرد
(پزشکی) طاعون گاوی، طاعون خیارکی، طب غده خیارکی
گاومرگی، طاعون گاو
(دامپزشکی) اردک مرگی (بیماری واگیردار و کشنده ی مرغابی)
(پزشکی) سل، طب سل ریه، سل ریوی

معنی کلمه plague به انگلیسی

plague
• epidemic, widespread disease, pestilence; nuisance, annoyance, pest
• bother, harass; annoy, pester
• a plague is a very infectious disease that spreads quickly and kills large numbers of people or animals.
• a plague of unpleasant things is a large number of them that arrive or happen at the same time.
• if unpleasant things plague you, they keep happening and cause you a lot of trouble.
• if you plague someone, you keep bothering them or asking them for something.
plague of terror
• sudden burst of fear, attack of horror
plague of the first born
• tenth and final plague cast upon the egyptians, death to the first born (biblical)
avoid like the plague
• stay away if possible, run away at any cost
black plague
• great plague, epidemic of the bubonic plague that struck london during the mid-1660s
bubonic plague
• epidemic of, or a disease characterized by delirium and the formation of buboes
cattle plague
• infectious viral disease (mainly found in cattle and sheep)
fowl plague
• avian influenza, avian flu, bird flu, acute and generally fatal viral infectious disease of chickens and other domestic and wild birds (characterized by fever, swollen head and neck, color of the comb and wattle is bluish-black, diarrhea and respiratory distress) which can infect humans and other animals (such as horses, pigs, seals and whales)
great plague
• black plague, epidemic of the bubonic plague that struck london during the mid-1660s
the tenth plague
• the plague of the first-born, one of the t ...

plague را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

احسان ناجی
بیماری خانمان سوز
محدثه فرومدی
مایه رنج بودن
plague
گرفتاری
عدالت مجاوری
1- to plague sb
اذیت کردن کسی (معمولا در طول یک مدت)

2- to plague sth
مشکل ایجاد کردن در چیزی/روال انجام کاری
میلاد علی پور
به سختی انداختن، آزار دادن، رنجاندن
میلاد علی پور
گرفتار کردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی plague
کلمه : plague
املای فارسی : پلگو
اشتباه تایپی : حمشلعث
عکس plague : در گوگل

آیا معنی plague مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )
شبکه مترجمین ایران