برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1544 100 1
شبکه مترجمین ایران

keep

/ˈkiːp/ /kiːp/

معنی: امانت داری، توجه، حفاظت، علوفه، نگاهداری، مداومت بامری دادن، اداره کردن، حفظ کردن، جلو گیری کردن، ادامه دادن، نگاه داشتن، نگه داری کردن
معانی دیگر: محترم شمردن، پیروی کردن، توجه کردن از، محافظت کردن، پاسداری کردن، حراست کردن، پرورش دادن، ازآن خود داشتن، مالک بودن، نگهداشتن، ازدست ندادن، در حالت به خصوصی نگه داشتن، درجا یا وضع به خصوصی باقی ماندن، (به کاری) ادامه دادن، (با: from) خودداری کردن، نکردن، بازداشتن، معاش، خرج، قوت، مرتبا یادداشت کردن، مرتب نوشتن در، (خوراک) تازه باقی ماندن، فاسد نشدن، (با فعل: be ـ عامیانه) در احوال پرسی به کار می رود، (با: from) در دعا و آرزو به کار می رود، قلعه، برج دفاعی، برج قلعه

بررسی کلمه keep

فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: keeps, keeping, kept
(1) تعریف: to hold or retain possession of.
مترادف: have, hold, possess, retain
متضاد: abandon, discard, jettison, lose, reject, relinquish, return, scrap, throw away

- You should keep a copy of this document for your records.
[ترجمه mohammadesiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii] شما باید یک نسخه کپی از این سند را برای سوابق خود نگه دارید
|
[ترجمه ترگمان] شما باید یک نسخه از این سند را برای سوابق شما نگه دارید
[ترجمه گوگل] شما باید یک کپی از این سند را برای سوابق خود نگه دارید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- I'd like you to keep the necklace because it looks beautiful on you.
[ترجمه A.A] دوست دارم گردنبند را نگهش داری چون برازنده توست|
[ترجمه ترگمان] ازت خوشم میاد که گردن‌بند رو نگه داری چون خیلی بهت میاد
...

واژه keep در جمله های نمونه

1. keep a tally of the amounts you spend
حساب مبالغی را که خرج می‌کنی نگهدار.

2. keep ali at arm's length
زیاد با علی خودمانی نشو.

3. keep back!
عقب برو (بروید)!

4. keep calm
آرام باش‌!

5. keep going till you reach the second alley
بروید تا به کوچه‌ی دوم برسید.

6. keep it to yourself; i'm going to resign
به کسی نگو; من می‌خواهم استعفا بدهم.

7. keep it, then, if you want to
پس اگر می‌خواهی آن را نگهدار.

8. keep me posted as to what is going on
مرا در جریان ماوقع بگذار.

9. keep my phone number; you might need it
شماره‌ی تلفن مرا نگهدار،شاید لازم بشود.

10. keep off the grass!
روی چمن نرو (نروید)!

11. keep off the premises!
وارد این محوطه نشوید!

12. keep out of my affairs
در کارهای من دخالت نکن‌!

13. keep prices up
قیمت‌ها را بالا نگهداشتن

14. keep the customers satisfied
...

مترادف keep

امانت داری (اسم)
keep , bailment , trusteeship
توجه (اسم)
attention , tendency , remark , tent , advertence , consideration , regard , care , notice , advertency , favor , keep , notation , assiduity , tendance , heed , attendance
حفاظت (اسم)
aegis , protection , conservation , safekeeping , keep , custody
علوفه (اسم)
feed , keep , provision , fodder , forage , provender , feed-stuff
نگاهداری (اسم)
support , hold , keep , subsistence , internment , poise , retention
مداومت بامری دادن (فعل)
keep
اداره کردن (فعل)
address , execute , operate , conduct , direct , man , moderate , manage , manipulate , administer , run , rule , wield , administrate , keep , steer , helm , chairman , preside , engineer , officiate , stage-manage
حفظ کردن (فعل)
keep , protect , maintain , secure , fence , retain , memorize , preserve
جلو گیری کردن (فعل)
intercept , keep , arrest , prevent , pull up , rebuff , rule out
ادامه دادن (فعل)
further , run , bring on , keep , maintain , continue , hang on , carry on , extend , hold over , run on
نگاه داشتن (فعل)
stop , stay , tackle , hold , keep , guard , withhold , commemorate , refrain , retain , save , preserve
نگه داری کردن (فعل)
patronize , ward , keep , protect , maintain , upkeep , conserve

معنی عبارات مرتبط با keep به فارسی

حاضر به قبول شرط بندی روی چیزی بودن
خاطرات خود را نوشتن، وقایع روزانه را نوشتن
مهار کردن، واپادکردن، تحت لگام درآوردن، به خودداری واداشتن
راز نگهداشتن، رازداری کردن
(عامیانه) علی رغم مشکلات جرات یا پشتکار خود را حفظ کردن، به روی خود نیاوردن
جلو خنده ی خود را گفتن، خم به ابرو نیاوردن
سخت کنترل کردن (چیزی را)
با احتیاط (چیزی را) پاییدن، دقیقا مواظب بودن
(عامیانه) برای احتراز از خطر و غیره هشیار بودن، مواظب اوضاع بودن
مواظبت کردن از، پاییدن
چشم به راه بودن، (از دور) پاییدن
پیگیری کردن، ادامه دادن، دنبال کاری را گرفتن
با سردی رفتار کردن با، روی خوش نشان ندادن
...

معنی کلمه keep به انگلیسی

keep
• wages, living, livelihood; stronghold, strongest part of a medieval castle
• retain possession of, hold onto; save, store; watch over, care for, look after, maintain; observe, obey, adhere; stay, remain; continue; stop, cease
• to keep someone or something in a particular state or place means to cause them to remain in that state or place.
• if you keep in a particular state or place, you remain in that state or place.
• if you keep doing something, or keep on doing it, you do it repeatedly or continually without stopping.
• if you keep something, you continue to have it.
• if you keep something in a particular place, you always have it there so that you can find it easily.
• keep is used with some nouns to indicate that someone continues to do something. for example, if you keep a grip on something, you continue to hold it or control it.
• to keep someone or something from doing something means to prevent them from doing it.
• if something keeps you, it makes you arrive somewhere later than expected.
• when you keep something such as a promise or an appointment, you do what you said you would do.
• if you keep something from someone, you do not tell them about it.
• if you keep a record of a series of events, you make a written record of it.
• people who keep animals own them and take care of them.
• your keep is the cost of food and other things that you need every day.
• to keep your head: see head.
• if you keep part of something back, you make sure that you do not use or give away all of it, so that you still have some to use at a later time.
• if you keep some information back, you do not tell everything you know about something.
• if you keep a number or amount down, you do not allow it to increase.
• if you keep something off, you prevent it from reaching you and harming you.
• if someone keeps on about something, they talk about it a lot in a boring ...

keep را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ساحل
نگه داشتن
ملیکا
داشتن-گرفتن
آریا بهداروند
در زبان لری بختیاری به معنی
بسته شده.انباشته شده .

جمله لری بختیاری
در رو کیپ کن::در را ببند.
امبار کیپ کیپ جا نداره:::
انبار پر از وسیله است جای نداره.*انباشته شده*
Homa
در عامیانه :خودشونو میگیرن
keep to themselves
:(:)
حفظ کردن، نگه داری کردن
Negin
به دام افتاده. گرفتار شده
Mohammad
گرفته شده،تسخیرشده،اشغال شده.
mobina
نگه داشتن
Negah
Kept
نگاه چهارده تهران
مرجان میری لواسانی
مدوامت در انجام کاری
مدام ( کاری را انجام دادن )
jafar
در حسابدری به معنی نگه داشتن است
M
توجه وامانت داری به چیزی
حدیث ایران
1- نگه داشتن - حفظ کردن.
2- ادامه دادن
مرجان میری لواسانی
keep ing verb : مدام، دایما:
He keep eating snacks.
او مدام هل و هوله می خورد.
امین جهانگرد
1-نگهداشتن،حفظ کردن
2-هِی
why do you keep asking?!
چرا هی میپرسی؟!
3- he ignored me and kept going
ادامه دادن
keep to the speed limit با سرعت مجاز برانید
keep right/left به راست/چپ برانید
Leily
To earn sb keep
امرار معاش کردن
Saba
Keep:continue
به معنی :ادامه دادن
مریم
تببعت
مرجان میری لواسانی
keep to oneself :
تنها
به خودی خود
به تنهایی
محدثه فرومدی
همینطور، همانطور، همچنان، کماکان، پیوسته
she kept nagging at me = همینطور به من غر می‌زد
Nana
وادار كردن
pari
Keep a bird
نگهداری از یه پرنده
themahdieh
To put something in a place so that you
... know where it is
Fatemeh salehifar
Keep onب معنی ادامه دادن
محمد طالبی
درآوردن
سجاد صالحی
در مواردی هم به معنی "اداره کردن" بکار برده می شود
Mitra
محروم‌کردن
نغمه
keep out the sun
جلوگیری از ورود نور آفتاب
مهدی عنایتی
نگه داشتن
طیبه شادالو
. Keep talking ! I'm listening
صحبت کنید من دارم گوش می دهم
سعید ترابی
هی کاری را تکرار کردن
Hadi
Keep معنی ادامه دادن یا حفظ کردن چیزی میده
اما hold معنی نگه داشتن میده مثلا hold the breath نفس حبس کردن
Sarah
نگه داشتن،توجه کردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی keep

کلمه : keep
املای فارسی : کیپ
اشتباه تایپی : نثثح
عکس keep : در گوگل

آیا معنی keep مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )