برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1462 100 1

just as


1- درست هنگامی که، 2- درست همان طور که

واژه just as در جمله های نمونه

1. The new laws will be just as oppressive as those they replace.
[ترجمه ترگمان]قوانین جدید به اندازه کسانی که جایگزین آن‌ها می‌شوند، ناراحت‌کننده خواهد بود
[ترجمه گوگل]قوانین جدید همانند افرادی است که جایگزین آن ها می شوند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. It was just as I had conjectured.
[ترجمه ترگمان]درست همان طور که حدس زده بودم
[ترجمه گوگل]درست همانطور که من حدس زدم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. A visitor arrived just as we were setting out for the airport.
[ترجمه ترگمان]همان طور که ما عازم فرودگاه بودیم، مهمان آمد
[ترجمه گوگل]یک بازدید کننده وارد شد درست همانطور که ما برای فرودگاه تعیین کردیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Men can be just as vain as women.
[ترجمه ترگمان]مردان می‌توانند به اندازه زنان بی‌هوده باشند
[ترجمه گوگل]مردان می توانند به همان اندازه زنان بیهوده باشند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی عبارات مرتبط با just as به فارسی

هر جور میل شما باشد

معنی کلمه just as به انگلیسی

just as
• just like, similar to; right at the moment when
just as well
• for the best, it makes no difference
just as you say
• exactly what you say

just as را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

فیض
به همان صورت که
میلاد علی پور
به همان اندازه، به همان مقدار
رسول امینی
هم‌سر یا همسر (هم اندازه، به گویش خراسانی) یا همانند (بجای "مانند یا مثل" بکار رود؛ یعنی از دو واژه "مثل" و "مانند" استفاده نشود)
دقیقاٌ، همچون
نیروانا
همانگونه که
S.Ara
به همان اندازه
جاوید احمد
دقیقا مانند

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی just as
کلمه : just as
املای فارسی : جاست از
اشتباه تایپی : تعسف شس
عکس just as : در گوگل

آیا معنی just as مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )
شبکه مترجمین ایران