برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1723 100 1
شبکه مترجمین ایران

introduce

/ˌɪntrəˈduːs/ /ˌɪntrəˈdjuːs/

معنی: اشنا کردن، نشان دادن، معرفی کردن، مرسوم کردن، باب کردن
معانی دیگر: دیبا کردن، شناساندن، شناسا کردن، عرضه کردن، ارائه کردن، آشنا کردن با، آوردن (برای اولین بار)، دخیل کردن، دخالت دادن، وارد کردن، افزودن به، بدعت گذاردن، رسم کردن، نوآوری کردن، دیباچه نگاشتن، مقدمه نوشتن، دیبانویسی کردن، سرآغاز نویسی کردن، آغاز کردن، قرار دادن (در)، نهادن، درون نهادن، (کالا یا فراورده ی تازه را برای فروش) عرضه کردن، مطرح کردن

بررسی کلمه introduce

فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: introduces, introducing, introduced
مشتقات: introducible (adj.), introducer (n.)
(1) تعریف: to present (a person) to one or more people.
مترادف: present
مشابه: acquaint, announce

- Let me introduce you to my friends.
[ترجمه 🖤Ayda🖤] اجازه دهید شما را با دوستانم آشنا کنم
|
[ترجمه هستی] بیا تا به دوستانم معرفی ات کنم
|
[ترجمه محمد حیدری] بزار به دوستام معرفیت کنم|
[ترجمه ترگمان] اجازه بدهید شما را به دوستانم معرفی کنم
[ترجمه گوگل] اجازه بدهید شما را به دوستانم معرفی کنم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویس ...

واژه introduce در جمله های نمونه

1. please introduce me to your friend
لطفا مرا به دوست خود معرفی کنید.

2. to introduce a bill to the parliament
لایحه‌ای را به مجلس تقدیم کردن

3. to introduce a needle into a vein
سوزن را در رگ فرو بردن

4. to introduce a new car
اتومبیل تازه‌ای را عرضه کردن

5. to introduce a new fashion in hats
مد جدید کلاه را شناساندن

6. to introduce a talk with an anecdote
نطقی را با یک حکایت آغاز کردن

7. to introduce abuses into court practices
سو استفاده را در فعالیت‌های دادگاه اشاعه دادن

8. to introduce european birds into america
آوردن پرندگان اروپایی به امریکا

9. to introduce irrelevancies into the discussion
چیزهای نامربوط را وارد بحث کردن

10. to introduce new features into a play
جنبه‌های نوینی را وارد یک نمایش کردن

11. to introduce readers to the new poet's works
خوانندگان را با آثار شاعر جدید آشنا کردن

12. allow me to introduce my brother to you
اجازه بدهید برادر خود را حضورتا ...

مترادف introduce

اشنا کردن (فعل)
accustom , familiarize , induct , acquaint , affiliate , introduce
نشان دادن (فعل)
introduce , point , display , represent , run , illustrate , show , index , demonstrate , evince , exert , register , indicate
معرفی کردن (فعل)
present , inset , introduce , nominate , bring forward , recommend
مرسوم کردن (فعل)
introduce , standardize
باب کردن (فعل)
introduce

معنی introduce در دیکشنری تخصصی

introduce
[ریاضیات] معرفی شدن، عرضه کردن، معرفی کردن، در نظر گرفتن، مطرح کردن، نشان دادن، تعریف کردن، آشنا کردن

معنی کلمه introduce به انگلیسی

introduce
• present for the first time; acquaint one person with another; bring to the notice of; institute, initiate, establish; announce; preface, commence; insert
• if you introduce one person to another, you tell them each other's name, so that they can get to know each other.
• to introduce something means to cause it to exist in a place or system for the first time.
• when someone introduces a television or radio programme which consists of a number of different reports, they tell you at the beginning of each report what it will be about and who will present it.
• if you introduce a subject in a talk or lecture, you begin to talk about it for the first time, usually in a general way.
• if you introduce someone to something, you cause them to have their first experience of it.
introduce a method
• bring a method into use
introduce a person
• make a person known to someone
introduce changes
• initiate modifications, make alterations

introduce را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

K.k
معرفی کردن
,,,,
معرفی کردن
melika
معرفی کردن
teacher Fatemeh
�present (a person) to one or more people.
معرفی کردن
Bardia
آشنا ساختن
فاطمه
تصویب کردن
Raha
معرفی کردن خودمان
محمد بختیاری
Introduce a few drops of ink into one of these glasses مقدارکمی اط جوهر را به یکی از لیوانها اضافه میکنیم.
introduce به معنی قرار دادن و نهادن که در این جمله اضافه کردن ترجمه شده
رضا
وارد شدن از قسمتی به قسمت دیگر. اگر از اثر اول، وارد اثر دوم شود.(اواپراتورهای چند اثره)
صالحی
به وجود آوردن ـ ایجاد کردن
B
Khnow peaples
کاربر آبادیس
معرفی کردن شدن
عرضه کردن شدن
مطرح کردن شدن
خلیل
وارد کردن به چیزی (با into)
سعید فرجی
اضافه کردن
Vafa
در مورد حیوانات میتوان به معنای( رها کردن آنها در محیطی جدید برای اولین بار) استفاده نمود
Aysho
I want to introduce friends
Younes
مطرح کردن
Amir Mahdi Amiri
آشنا کردن
میلاد علی پور
ارائه شدن/کردن، مطرح کردن، نشان دادن، مورد رسیدگی قراردادن
Amir
مطرح کردن
tinabailari
معرفی کردن ، عرضه کردن ، ارائه کردن
I would like to introduce you to my friend Martin
دوست دارم شما را به دوستم مارتین معرفی کنم 👩‍👧‍👦👩‍👧‍👦
ریاضی 91 ، انسانی 87
بهزاد همایی
در نظر گرفتن
Mona
وارد شدن از جایی به جایی
مجتبی م
شاید" رودر رو کردن" هم معنی بده
دکتر محمد حسین حدیدی
ترجمه انگلیسی به فارسی: آشنا کردن ٫ معرفی کردن
مائده
معرفی کردن بیان کردن مطرح کردن آشنا ساختن
Sunflower
To insert or bring into something

To insert
To place
To put
To add


1.
to bring a plan, system, or product into use for the first
time

2.
to bring a type of thing somewhere for the first time

3.
to make something new start to happen or exist in a situation
Arsham *_*
آشنا کردن
Farhood
Fiscal incentives will be introduced to encourage the use of cleaner cars
OopsxD
Familiarize= اشنا کردن
Explain someone or people to someone else
محمد حاتمی نژاد
معرفی کردن
مصطفی مقصودی
مشخص کردن
English User
(برای اولین بار)مورد استفاده قرار گرفتن، بکار گرفته شدن
When were music CDs first introduced?
These trees were introduced into New England from Europe.
Such unpopular legislation is unlikely to be introduced before the next election.
رضا حیدری
معرفی کردن ؛ مطرح کردن ؛ بکار گرفتن (برای اولین بار)

# She introduced me to some of her fellow students
# He introduced some radically new ideas
# The book introduces the key ideas of sociology
# The leader wants to introduce further changes

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی introduce

کلمه : introduce
املای فارسی : اینتردوک
اشتباه تایپی : هدفقخیعزث
عکس introduce : در گوگل

آیا معنی introduce مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )