برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1406 100 1

include

/ˌɪnˈkluːd/ /ɪnˈkluːd/

معنی: شمردن، در برداشتن، شامل بودن، متضمن بودن، عبارت بودن از، قرار دادن، به حساب اوردن
معانی دیگر: حاوی بودن، درخود داشتن، درج شدن، به حساب آمدن، به شمار آمدن، احاطه کردن، پیراگیر بودن، دارا بودن، فراگیر بودن، مندرج کردن

بررسی کلمه include

فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: includes, including, included
مشتقات: includable (adj.)
(1) تعریف: to contain, as a whole contains its parts.
مترادف: comprehend, comprise, contain, embrace
مشابه: cover, enclose, encompass, hold

- The list includes all of our names.
[ترجمه نگار] همه ی اسم های ما در این لیست است
|
[ترجمه aylar] این فهرست شامل همه نام ها می باشد
|
[ترجمه ترگمان] این فهرست شامل همه نام‌ها می‌باشد
[ترجمه گوگل] این لیست شامل همه نام های ما است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- Does the recipe include eggs?
[ترجمه Amirreza⚽️Dybala] آیا در این دستورالعمل تخم مرغ بکار رفته دست؟
...

واژه include در جمله های نمونه

1. include fuel costs too, if applicable
هزینه‌ی سوخت را هم در صورت موجه بودن ذکر کن.

2. his voluminous writings include ten novels
نوشته‌های متعدد او شامل ده رمان است.

3. his everyday activities also include swimming and walking
فعالیت‌های روزانه‌ی او شامل شنا و پیاده‌روی هم می‌شود.

4. the conterminous u. s. does not include alaska and hawaii
بخش یکپارچه‌ی ایالات متحده شامل آلاسکا و هاوایی نمی‌شود.

5. the perquisites of this job also include a house and a car
مزایای این شغل شامل اتومبیل و منزل نیز می‌شود.

6. My hobbies include reading and painting.
[ترجمه 밤 🌰] سرگرمی من شامل خواندن و نقاشی هست
|
[ترجمه iahmadrezam] سرگرمی های من شامل مطالعه کردن و نقاشی کردن میشه.|
[ترجمه ترگمان]سرگرمی‌های من شامل خواندن و نقاشی هستند
[ترجمه گوگل ...

مترادف include

شمردن (فعل)
rate , account , tally , count , enumerate , number , figure , reckon , aim , include , repute
در برداشتن (فعل)
bear , comport , entail , comprise , contain , embody , encircle , include , presuppose , infold
شامل بودن (فعل)
embrace , entail , comprise , contain , encompass , include , subtend , consist
متضمن بودن (فعل)
entail , comprise , contain , embody , include , presuppose
عبارت بودن از (فعل)
include , consist
قرار دادن (فعل)
lodge , place , put , fix , pose , park , row , set , mount , pack , locate , include , posture , posit , superpose
به حساب اوردن (فعل)
include

معنی include در دیکشنری تخصصی

[صنعت] شامل شدن ، در برداشتن
[ریاضیات] شامل بودن، شامل شدن، در بر داشتن، شامل ... است
[ریاضیات] در نظر گرفتن

معنی کلمه include به انگلیسی

include
• comprise, contain, embrace
• if one thing includes another, it has the other thing as one of its parts.
• if you include one thing in another, you make it part of the second thing.
• see also included, including.
include a rider
• add something (to a record, document, etc.) after it was supposed to be complete

include را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

star
دارا بودن
وحید
در نظر گرفتن
علیرضا
در نظر داشتن
ماریا
حاوی بودن
فاطمه
وارد کردن (در نرم افزار)
فواد بهشتی
(در لیست و غیره) درج کردن، وارد کردن، قرار دادن
*
به حساب آوردن
Have as a part
Amir
شامل داشتن
Aysen
شامل بودن
Alahe
شامله
علی محمودزاده
منظور کردن، درج کردن، لحاظ کردن
حدیث ایران
گنجاندن- شامل شدن
Tirdokht
متضمن بودن
Kambiz333
شامل بودن
ebi
گنجاندن ، گنجانیدن ، گنجانده ساختن ، به شمار آوردن ، در بر گرفتن
Ali
Have as a part
❤Melika.Riyahi❤
شامل شدن
Example :The tour includes lunch ,dinner ,etc
Bahar
شامل بودن،در نظر گرفتن
فاطی 84
قرار گرفتن
فاطی 84
شامل شدن
شامل بودن
شامل داشتن
به حساب اوردن
دارا بودن در نظر گرفتن
حاوی شدن
Amirreza⚽️Dybala
شامل داشتن
شامل بودن حاوی بودن
عباسپور
شامل ، به حساب اوردن
محدثه فرومدی
جای دادن، جای گرفتن، در برگرفتن، مشتمل بودن، داشتن، محسوب کردن
Dorsa
شامل بودن
میلاد علی پور
به خدمت گرفتن
Lee shin hye
شامل
have as a part
کانون زبان ایران ____ ترم Reach 1
Lee shin hye
جمله : This home includes bathroom , kitchen, bedroom and so on
یاسین شفیعی
دارای ،،حاوی بودن،،شامل شدن،،داشتن،،شمردن،،وجود داشتن،
Mamad
گنجاندن،در نظر گرفتن
سید محمد علوی نسب اشکذری
شامل شدن
گنجاندن
میلاد علی پور
به این ترتیب بود
محمد
شامل بودن
قرار گرفتن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی include
کلمه : include
املای فارسی : اینکلود
اشتباه تایپی : هدزمعیث
عکس include : در گوگل

آیا معنی include مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )