برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1460 100 1

in favor of


هوادار، موافق، خواستار، خواهان

بررسی کلمه in favor of

عبارت ( phrase )
(1) تعریف: in support of.
مترادف: for, in behalf of, pro
متضاد: against
مشابه: on account of

(2) تعریف: to the advantage or betterment of.
مشابه: on account of

واژه in favor of در جمله های نمونه

1. The new development turned the scales in favor of that school.
[ترجمه ترگمان]توسعه جدید مقیاس‌ها رو به نفع این مدرسه تغییر داد
[ترجمه گوگل]توسعه جدید مقیاس ها را به نفع این مدرسه تغییر داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. All in favor of this proposition will please say " Aye ".
[ترجمه ترگمان]با توجه به این پیشنهاد میشه گفت: آ ره
[ترجمه گوگل]همه را به نفع این گزاره لطفا بگویید 'آه'
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Congress voted overwhelmingly in favor of the bill.
[ترجمه ترگمان]کنگره به شدت به نفع این لایحه رای داد
[ترجمه گوگل]کنگره اکثرا به نفع این لایحه رای داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. I am in favor of stopping work now.
[ترجمه مهدی] من در حال حاضر خواستار توقف کار هستم.|
...

معنی کلمه in favor of به انگلیسی

in favor of
• for, in support of, approving, supporting
point in favor of
• an advantage, argument for something; point for

in favor of را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

mahsa
حمایت کننده موافق
مریم
به خاطر
Mehrdad Sayehban
be in favour of sth/doing sth

to support or approve of something:

Are you in favour of a ban on smoking?
I'm not in favour of hitting children.
عدالت مجاوری
به نفعِ ...
به طرفداری از ...
آرش
به سودِ، همراه
بابک ر و
در حمایت از
محدثه فرومدی
در توافق با
دانیال
ترجیح دادن
Sanaz Geranmayeh
درحمایت از

غزال سرخ
به‌نقل از هزاره:
1.طرفدار، حامی، پشتیبان
2. به‌نفعِ، به‌سودِ؛ [چک] در وجهِ، به نامِ

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی in favor of
کلمه : in favor of
املای فارسی : این فور اوف
اشتباه تایپی : هد بشرخق خب
عکس in favor of : در گوگل

آیا معنی in favor of مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )
شبکه مترجمین ایران