برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1531 100 1
شبکه مترجمین ایران

guarantee

/ˌɡerənˈtiː/ /ˌɡærənˈtiː/

معنی: ضامن، تعهد، ضمانت، وثیقه، عهده، سپرده، عهد کردن، ضامن دادن، ضمانت کردن، تعهد کردن، عهده دار شدن
معانی دیگر: تضمین، گرو، نشان، متعهد شدن، تضمین کردن، تقبل رسمی، پابندان، متعهدله، تضمین گیر، ضمانت نامه، تعهدنامه، قول، قول و قرار

بررسی کلمه guarantee

اسم ( noun )
(1) تعریف: an assurance, esp. in writing, that something is of salable quality and will perform satisfactorily or be repaired or exchanged at the seller's or manufacturer's expense.
مترادف: assurance, warrant, warranty
مشابه: insurance, pledge, promise, vow

- The microwave oven that I bought came with a one-year guarantee.
[ترجمه ترگمان] فر مایکروویو که من خریدم یک ضمانت یک ساله بود
[ترجمه گوگل] اجاق مایکروویو که من خریدم یک تضمین یک ساله بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: an assurance or pledge regarded as security that some obligation will be met.
مترادف: assurance, pledge, promise, warrant
مشابه: commitment, insurance, seal, vow, warranty

- The carpenter gave us his personal guarantee that the work would be done on time.
[ترجمه ترگمان] نجار ضمانت شخصی خود را به ما داد که کار به موقع انجام خواهد شد
[ترجمه گوگل] نجار تضمین شخصی خود را به ما داد تا این کار در زمان انجام شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(3) تعریف: something pledged as security for an obligation; collateral.
...

واژه guarantee در جمله های نمونه

1. guarantee fund
سپرده‌ی تضمینی

2. to guarantee a contract
اجرای قراردادی را ضمانت کردن

3. to guarantee that a thing will be done
انجام کاری را تضمین کردن

4. we guarantee our customers' satisfaction
رضایت مشتریان را تضمین می‌کنیم.

5. no earthly ruler can guarantee salvation in the life to come
هیچ فرمانروای دنیوی نمی‌تواند رستگاری آخرت را تضمین کند.

6. the clouds were a guarantee of rain
ابرها نوید باران می‌داد.

7. the police does not guarantee the city's safety
پلیس امنیت شهر را تضمین نمی‌کند.

8. we are unable to guarantee the timely payment of the installments
ما نمی‌توانیم پرداخت بموقع اقساط را تضمین کنیم.

9. this radio has a two-year guarantee
این رادیو تضمین دو ساله دارد.

10. bookish learning on business is no guarantee of success in the bazaar
دانش کتابی درباره‌ی تجارت تضمین موفقیت دربازار نیست.

11. He will guarantee us possession of the house by May.
[ترجمه ترگمان]او ما را در ماه مه به ما تضمین خواهد کرد
[ترجمه گوگل ...

مترادف guarantee

ضامن (اسم)
sponsor , guarantor , bondsman , surety , bailsman , security , guarantee , latch , depositary , voucher , warranter , warrantor
تعهد (اسم)
assumption , mandate , assurance , commitment , guarantee , obligation , warranty , onus , committal
ضمانت (اسم)
assurance , security , bond , guarantee , warranty , guaranty , bail , pledge , sponsorship
وثیقه (اسم)
surety , earnest , gage , gauge , assurance , security , guarantee , guaranty , pledge , caution , premium , pawn , hostage
عهده (اسم)
promise , responsibility , charge , engagement , duty , guarantee , obligation
سپرده (اسم)
deposit , guarantee , trust fund
عهد کردن (فعل)
swear , promise , oath , vow , engage , guarantee , pledge , give one's word
ضامن دادن (فعل)
guarantee
ضمانت کردن (فعل)
sponsor , guarantee , warrant , vouch , insure
تعهد کردن (فعل)
undertake , guarantee , underwrite
عهده دار شدن (فعل)
answer , respond , undertake , guarantee , be responsible

معنی guarantee در دیکشنری تخصصی

[حسابداری] ضمانت ؛ تضمین
[حقوق] تضمین کردن، ضمانت کردن، ضمان، وثیقه، وجه الضمان
[ریاضیات] تضمین کردن، درست است، تأمین، گارانتی، ضمانت، ضمانت کردن، ضمانت نامه، سپرده، تضمین، وثیقه
[حقوق] ضمانت حسن انجام کار
[زمین شناسی] دوران تضمین مدت زمان یا امتداد (بخش) زمانی توافق شده ای از دوره بهره برداری تجارتی، که در طی آن سازنده دارای تعهدات تجارتی بمنظور رفع و اصلاح نواقص در تجهیزات خود در راستای تطابق سازی آنها با مفاد قرارداد، می باشد.
[حقوق] ضمانت نامه بانکی
[عمران و معماری] ضمانتنامه شرکت در مناقصه
[حقوق] ضمانت نامه
[حسابداری] دوره تضمین

معنی کلمه guarantee به انگلیسی

guarantee
• security; warranty; pledge; assurance
• vouch for; give a guarantee; give a warranty; promise, assure
• if one thing guarantees another, the first is certain to cause the second thing to happen.
• if you guarantee something, you promise that it will definitely happen, or that you will do it or provide it.
• if you say that something is guaranteed to happen, you mean that you are certain that it will happen.
• something that is a guarantee of a particular thing makes it certain that it will happen or that it is true.
• a guarantee is also a promise that something will happen.
• if a company guarantees a product or work that they do, they give a written promise that if it has any faults within a particular time it will be repaired, replaced, or redone free of charge.
• a guarantee is also a written promise by a company that if a product or work that they do has any faults within a particular time, it will be repaired, replaced, or redone free of charge.
guarantee letter
• letter of collateral, document pledging to pay a debt or perform a duty in case of another's default
accept guarantee
• take as security (i.e. in reservations); accept as pledge (in a business deal)
bank guarantee
• collateral provided by a bank
company limited by guarantee
• company that in the event of its breakup its owners will be responsible for its debts in an amount that was determined in advance
counter guarantee
• guarantee which a receiver gives to one who gives him a guarantee, reciprocal guarantee
financial guarantee
• monetary security, monetary pledge
it is no guarantee
• it is no ...

guarantee را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

mfarah
براورده کردن
یزدان
ضمانت = تضمین، ضمانت کردن = تضمین کردن
آمل ب.خ
متعهد شدن
sama
تضمین کردن
گلی افجه
تعهد , ضمانت
A.B
گارانتی
Shiva_sisi
ضمانت کردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی guarantee

کلمه : guarantee
املای فارسی : گارانتی
اشتباه تایپی : لعشقشدفثث
عکس guarantee : در گوگل

آیا معنی guarantee مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )