برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1539 100 1
شبکه مترجمین ایران

grief

/ˈɡriːf/ /ɡriːf/

معنی: رنجش، غم، اندوه، حزن، سار، غصه
معانی دیگر: حزن شدید، ماتم، سوگ، مایه ی غم و اندوه، (عامیانه) رنجه، نومیدی

بررسی کلمه grief

اسم ( noun )
عبارات: come to grief
(1) تعریف: intense sorrow or distress, esp. over a loss; anguish.
مترادف: heartache, heartbreak, sorrow, woe
متضاد: joy
مشابه: anguish, desolation, distress, misery, mourning, pain, regret, sadness, torment

- She had never experienced grief until her husband died.
[ترجمه گلی افجه] او هرگز تا وقتی شوهرش مرد اندوه سوگ را تجربه نکرده بود
|
[ترجمه ترگمان] تا آن زمان که شوهرش مرد، او تا به حال غم و اندوه را ندیده بود
[ترجمه گوگل] او تا به حال شوهرش را ندیده بود تا زمانی که شوهرش مرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- The attack caused grief to hundreds of families.
[ترجمه گلی افجه] این حمله باعث سوگواری صدها خانواده شد|
[ترجمه ترگمان] این حمله باعث اندوه صدها خانواده شد
[ترجمه گوگل] حمله به صدها خ ...

واژه grief در جمله های نمونه

1. grief did not divert him from the performance of his duties
اندوه او را از انجام وظایفش واراهه (منحرف) نکرد.

2. grief lessens with time
اندوه با گذشت زمان تخفیف می‌یابد.

3. grief preyed on his mind
اندوه فکر او را رنج می‌داد.

4. dumb grief
حزن بی سرو صدا

5. oppressive grief
اندوه سخت

6. sincere grief
اندوه واقعی

7. the grief of a woman whose son has died
ماتم مادری که پسرش مرده است

8. turbulent grief
غم جانگداز

9. benumbed by grief
بی‌حس و حال در اثر غم

10. dull to grief
عاری از احساس غم

11. his show of grief was nothing but a farce
تظاهر او به اندوه،چیزی جز مسخره‌بازی نبود.

12. sensible of another's grief
حساس نسبت به اندوه دیگری

13. she died of grief
او از غصه مرد.

14. tokens of profound grief
نشانه‌های حزن ژرف

...

مترادف grief

رنجش (اسم)
pique , offense , acrimony , resentment , annoyance , irritation , dudgeon , bother , vexation , grief , umbrage , displeasure , miff
غم (اسم)
distress , care , sorrow , rue , anxiety , heartache , grief , despondency , despondence
اندوه (اسم)
distress , dole , heartache , chagrin , grief , dolor , dolour , teen
حزن (اسم)
sorrow , grief , despondency , despondence
سار (اسم)
distress , head , dole , heartache , grief , starling
غصه (اسم)
sorrow , rue , heartache , grief , woe , teen

معنی عبارات مرتبط با grief به فارسی

غم زده، اندوهگین، حزن آلود
شکسته شده ازغم
از غصه مرد

معنی کلمه grief به انگلیسی

grief
• sadness, deep sorrow
• grief is extreme sadness.
• if someone or something comes to grief, they fail or are harmed.
grief stricken
• if someone is grief-stricken, they are extremely sad about something that has happened.
abandon oneself to grief
• enter into a mourning state completely
buried in grief
• feeling deep sorrow, mourning, greatly distressed
come to grief
• meet with disaster; be unsuccessful; fail
consumed by grief
• enveloped by sorrow
crushed with grief
• overcome with anguish, devastated by sorrow
die of grief
• die of despair or sorrow
rave one's grief
• tell of one's problems, talk about one's troubles
sob out one's grief
• tell about one's sadness, discuss one's grief

grief را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سجاد مصلحی
Extreme sadness specially because someone you love has died
فرهاد سليمان‌نژاد
comes to grief: (توام با تأسف و اندوه، حتي به‌طعنه) به نتيجه‌اي نرسيدن، به بار ننشستن، به فرجام نرسيدن، به شكست انجاميدن، نقش بر آب شدن، ناكام ماندن، تباه شدن، به خاك سياه نشستن، از بين رفتن
tapilun
do not be soorry
غصه نخوريد(ادم غصه خور و ناراحت worrywart)
سجاد صالحی
در روان شناسي اختلال سوگ
English User
اندوه و ماتم، غم و ماتم زدگی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی grief

کلمه : grief
املای فارسی : گریف
اشتباه تایپی : لقهثب
عکس grief : در گوگل

آیا معنی grief مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )