برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1422 100 1

get the better of


معنی: سبقت جستن
معانی دیگر: پیشی گرفتن، بردن، فایق آمدن بر، چیره شدن

واژه get the better of در جمله های نمونه

1. If you work hard, you will get the better of your classmates.
[ترجمه ترگمان]اگر سخت کار کنید، بهتر است به همکلاسی‌های خود برسید
[ترجمه گوگل]اگر به سختی کار کنید، بهتر از همکلاسی های خود خواهید بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. You always get the better of me at chess.
[ترجمه م] شما همیشه تو شطرنج از من بهتر میشین
|
[ترجمه ترگمان]تو همیشه توی شطرنج از من بهتر می‌شی
[ترجمه گوگل]من همیشه در شطرنج بهتر از من می شوم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. She didn't allow her emotions to get the better of her.
[ترجمه ترگمان]به احساساتش اجازه نداد تا از او بهتر شود
[ترجمه گوگل]او اجازه نداد احساسات او را بهتر کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. No one can get the better of her in an argument. ...

مترادف get the better of

سبقت جستن (فعل)
forestall , anticipate , take the lead , outguess , get the better of , get the start , outpace , outgo , have the upper hand , take the precedence

معنی کلمه get the better of به انگلیسی

to get the better of
• gain an advantage over

get the better of را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Saeed khan
چربیدن
عاطفه موسوی
غلبه کردن
گلی افجه
سود بیشتر
درامد زیادتر
علی فرهادی
کنترل کردن شخصی،تحت کنترل و سلطه کسی بودن یا شدن ،برتری و تسلط داشتن روی کسی یا چیزی
صالــــــح افتخـــــــــــــاری
حیله و فریب دادن
transitive, idiomatic) To trick or con)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی get the better of
کلمه : get the better of
املای فارسی : گات تاه بتر اوف
اشتباه تایپی : لثف فاث ذثففثق خب
عکس get the better of : در گوگل

آیا معنی get the better of مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )