برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1682 100 1
شبکه مترجمین ایران

gesture

/ˈdʒest͡ʃər/ /ˈdʒest͡ʃə/

معنی: حرکت، رفتار، اشاره، وضع، قیافه، ادا، ژست
معانی دیگر: (حرکت بدن یا هریک از اعضای آن برای بیان احساسات یا اندیشه) جنبش اندام، تکان دادن دست و سر و غیره (به منظور بیان چیزی)، با سرو دست ( و حرکات صورت) اشاره کردن، با ایما و اشاره بیان کردن، ایما و اشاره، علامت، نشان، اشارات و حرکات در موقع سخن گفتن

بررسی کلمه gesture

اسم ( noun )
(1) تعریف: a movement of one's body, limbs, or face that expresses emotion or feeling or reinforces speech.
مترادف: motion, sign, signal
مشابه: body language, gesticulation, indication, pantomime

- When he gets excited, he gestures a great deal with his hands.
[ترجمه ترگمان] وقتی هیجان‌زده می‌شود، با دست‌هایش یک معامله بزرگ انجام می‌دهد
[ترجمه گوگل] هنگامی که او هیجان زده می شود، او با دستان خود دست و پا می زند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- Sticking out your tongue at someone is a rude, if somewhat comical, gesture.
[ترجمه ترگمان] به زبان آوردن زبونت به یه نفر یه آدم بی ادبیه اگه یه ذره هم خنده‌دار باشه
[ترجمه گوگل] کشیدن زبان شما به کسی حرکات بی ادعا، اگر تا حدودی کمیک است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: any action intended for its effect or value as nonverbal communication.
مترادف: sign
مشابه: demonstration, display, expression, flourish, indication, show, token

- His bringing flowers was a thoughtful gesture.
[ترجمه *_*] گ ...

واژه gesture در جمله های نمونه

1. a gesture whose import we could not fathom
حرکتی که معنای آنرا نتوانستیم دریابیم

2. a belligerent gesture or tone
حرکت یا لحن ستیزآمیز (خصومت آمیز)

3. a face-saving gesture
عملی که برای حفظ آبرو انجام می‌شود.

4. an automatic gesture
حرکت از روی عادت

5. an imperative gesture
حرکت (یا عمل) آمرانه

6. forgiving his enemies was a handsome gesture
بخشیدن دشمنانش کار بزرگ منشانه‌ای بود.

7. he dismissed us with a head gesture
با تکان سر ما را مرخص کرد.

8. he sent me a card as a gesture of sympathy
به علامت همدردی کارتی برایم فرستاد.

9. Jim raised his hands in a despairing gesture.
[ترجمه ترگمان]جیم دست‌هایش را با حرکتی نومیدانه بلند کرد
[ترجمه گوگل]جیم دست خود را در یک حرکت ناامید بالا برد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. I invited them to dinner, a gesture of goodwill.
[ترجمه ترگمان]آن‌ها را به شام دعوت کردم
[ترجمه گوگل] ...

مترادف gesture

حرکت (اسم)
departure , stroke , progress , action , stir , move , movement , motion , travel , gesture , behavior , demeanor , locomotion , poke , gest , stirabout
رفتار (اسم)
action , exploit , gesture , behavior , conduct , treatment , manner , demeanor , bearing , dealing , deportment , comportment , thews , step , demarche , ethic , gest
اشاره (اسم)
slur , inkling , action , gesture , mention , hint , indication , allusion , warning , innuendo , suggestion , manifest , ensign , beck , symbol , gest , insinuation , referral
وضع (اسم)
deduction , stand , speed , action , gesture , behavior , demeanor , situation , status , position , disposition , imposition , trim , stick , pose , self , aspect , setup , ordonnance , bearing , poise , station , footing , deportment , lie , mien , posture , phase , situs , stance
قیافه (اسم)
countenance , face , gesture , sight , look , semblance , expression , mien , gest , leer , snoot
ادا (اسم)
execution , gesture
ژست (اسم)
movement , motion , gesture , sign

معنی کلمه gesture به انگلیسی

gesture
• movement of the body which expresses an idea or emotion, gesticulation
• express an idea or emotion through bodily movements; make a gesture
• a gesture is a movement that you make with your hands or your head to express emotion or to give information.
• if you gesture, you use your hands or your head to express emotion or to give information.
• a gesture is also something that you say or do in order to express your attitude or intentions, often something you know will not have much effect.
empty gesture
• meaningless action
goodwill gesture
• act demonstrating one's good intentions or purpose
make a symbolic gesture
• make an action which has meaning greater than the action itself
public gesture
• symbolic action made in public
rude gesture
• any of various gestures that have a rude or vulgar meaning, indecent gesture
symbolic gesture
• an act that is performed as a token

gesture را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

setayeh
برخورد،رفتار،حرکت،قیافه،ژست
Siamak
ایما و اشاره
آرین تیمورخانی
ژست , رفتار , منش , استایل
کانون ترجمه و ویرایش بهین ترنس
حرکات بیانگر (در روان شناسی)
Mahsa
body language
Matin
ایما و اشاره (با سر و دست )
tinabailari
حرکت سر و دست ، ژست ، حالت
A friendly gesture
یک ژست دوستانه🧶
سحر اکبری
پیشکش
حسین نسبی
علامت دادن
Amirhosein farrokhzad
اشارات و حرکات در موقع سخن گفتن
Movements of the hands or head

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی gesture

کلمه : gesture
املای فارسی : گستور
اشتباه تایپی : لثسفعقث
عکس gesture : در گوگل

آیا معنی gesture مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )