برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1528 100 1
شبکه مترجمین ایران

generation

/ˌdʒenəˈreɪʃn̩/ /ˌdʒenəˈreɪʃn̩/

معنی: پشت، زایش، قبیله، نسل، تولید، تولید نیرو
معانی دیگر: فرآوری، ابداع، هست سازی، هستش، مردم دوران بخصوصی، زادگان، ایجاد، زه و زاد، نسل اندر نسل، پشت اندر پشت

بررسی کلمه generation

اسم ( noun )
(1) تعریف: the entire body of people who were born at roughly the same time.
مشابه: contemporaries

- My grandmother's generation did not have television.
[ترجمه نازنین] نسل مادر بزرگم تلویزیون نبوده
|
[ترجمه حسن] نسل مادر بزرگ من تلویزیون نداشت
|
[ترجمه ارمان] نسل مادربزرگم تلويزيون نبوده
|
[ترجمه محدثه فرومدی] نسل مادربزرگم تلویزیون نداشتند.|
[ترجمه ترگمان] نسل مادربزرگ من تلویزیون نداشت
[تر ...

واژه generation در جمله های نمونه

1. generation after generation
نسل اندر نسل

2. generation after generation

3. electricity generation
تولید برق

4. our generation should not use up all of the world's resources
نسل ما نباید همه منابع جهان را مصرف کند.

5. the generation died out
نسل آنها ور افتاد.

6. the generation gap
شکاف بین نسل‌ها

7. a hollow generation of youths
نسلی از جوانان درون تهی

8. the computer generation
مردم عصر کامپیوتر

9. the gimme generation
نسل مفت خور

10. the modern generation
نسل جدید

11. the rising generation
نسل آینده

12. down from one generation to another
از نسلی به نسل دیگر

13. prosperity goes cycling on from generation to generation
رونق از نسلی به نسل دیگر می‌گردد.

14. who knows only his own generation always remains a child
...

مترادف generation

پشت (اسم)
back , rear , support , continuation , sequel , backbone , backside , reverse , dorsum , back part , generation , flesh side , wrong side
زایش (اسم)
get , birth , bearing , generation , procreation
قبیله (اسم)
tribe , generation , caste , phylum , clan , gens , phyle
نسل (اسم)
slip , race , generation , descendant , descendent , filiation
تولید (اسم)
efficiency , genesis , generation , manufacture , production , output , production rule , turn-out
تولید نیرو (اسم)
generation

معنی عبارات مرتبط با generation به فارسی

نسل اول، مهاجران نسل اول، فرزندان مهاجران نسل اول
گهارش زایی، تولید گزارش
نازیست زایی، (امروزه مردود) به وجود آمدن جاندار از هیچ، خودزایی، خلق الساعه، پیدایش خودبخود، بطیب خاطر، بی اختیار

معنی generation در دیکشنری تخصصی

generation
[علوم دامی] نسل . F1 Generation = اولین نسل فرزندی ، یا اولین نسل نتاج از نسل والدین(P1) . F2 Generation = دومین نسل فرزندی ، یا دومین نسل نتاج بعد از نسل والدین(P1) .
[سینما] نسل - تکثیر - نسخه برداری
[کامپیوتر] تولید نسل
[برق و الکترونیک] تولید
[ریاضیات] نسل، تولید، پیدایش، مولد، نقطه
[کامپیوتر] مجموعه داده های تولیدی
[علوم دامی] فاصله نسلها ؛ میانگین سن والدین در هنگام تولد نتاج .
[برق و الکترونیک] تولید حامل ها
[آمار] تولید متغیّرهای تصادفی
[برق و الکترونیک] آهنگ تولید آهنگ زمانی تولید زوجهای الکترون- حفره در نیمه رسانا.
[برق و الکترونیک] تولید آزمون خودکار ( ای تی جی ) فرایند رایانه ای که سلسله مراتب آزمون خرابی مدار را پس از دریافت مشخصات آن به شکل خودکار تولید می کند .
[آمار] تولید رایانه ای
[نفت] تولید پیوسته ی گاز
[آب و خاک] تطویل داده، بازسازی آمار
error ...

معنی کلمه generation به انگلیسی

generation
• group of people born around the same time; production
• a generation is all the people in a group or country who are of a similar age.
• a generation is also the period of time, usually considered to be about thirty years, that it takes for children to grow up and become adults and have children of their own.
• a stage of development in the design and manufacture of machines or equipment is also called a generation.
• the generation of energy is its production.
generation 9 | 11
• generation of people who enrolled in high school or universities on september 11th 2001
generation gap
• essential differences among different generations
• a generation gap is a difference in attitude and behaviour between older people and younger people.
generation x
• generation of americans born after 1960 (generally characterized as opposed traditional values and greatly influenced by mass media and technology)
generation y
• person born in 1978 or thereafter (called generatiion y due to the fact that this person was born after generation x which is the group of people born between 1965 and 1977)
beat generation
• post-world war ii generation of artists and writers characterized by their rejection of social convention and interest in eastern culture/religion
computer generation
• computers which share the same level of technology (according to the accepted classifications of the computer industry)
espresso generation
• nickname for frivolous-minded young people who seek the easy way of life
fifth generation
• fifth generation is used to de ...

generation را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مهران هاشمی
تدوین
m
نسل
نورا افسای
نسل . رسم . تولید
Taehyung
The generation is a group of people who take care of their parents at the same time as they are taking care of their children
😊
اصالت
girlish
a group of people who born in same time
solaymani
نسل،ایجاد،تولید
Ati
ساختن
parastoo ahmadi
تولید،فرآوری
محدثه فرومدی
پسوند -زایی
wealth generation= ثروت‌زایی
heat generation = گرمازایی
حامد
خلق، ابداع، نسل، نوآوری، ابتکار

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی generation

کلمه : generation
املای فارسی : گنرتین
اشتباه تایپی : لثدثقشفهخد
عکس generation : در گوگل

آیا معنی generation مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )