برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1722 100 1
شبکه مترجمین ایران

gallant

/ˈɡælənt/ /ɡəˈlænt/

معنی: زن باز، جنتلمن، زن نواز، عالی، شجاع، دلاور، دلیر، متعارف وخوش زبان درپیش زنان، عشقبازی کردن، ملازمت کردن، دلاوری کردن، زن بازی کردن
معانی دیگر: چشمگیر، با ابهت، باشکوه، مجلل، نجیب زاده و شجاع، یل، غیور، خوش لباس و زنده دل، شیک و پیک، مودب و مهربان (به ویژه نسبت به زنان)، وابسته به عشق و عاشقی، عاشقانه، دوستدار، (مهجور) خواستگاری کردن، مشایعت کردن (زنان در مهمانی و غیره)، اسکورت کردن (زنان)

واژه gallant در جمله های نمونه

1. The pilot swore a gallant oath to save his buddy.
خلبان سوگند دلیرانه یاد کرد دوستش را نجات دهد

2. Many gallant knights entered the contest to win the princess.
شوالیه های شجاع زیادی برای رسیدن به شاهزاده به رقابت پرداختند

3. Ed is so gallant that he always gives up his subway seat to a woman.
” اد” آنقدر برای زنان احترام قائل است که همیشه جای خود را در مترو به خانم ها می دهد

4. a gallant building
عمارت باشکوه

5. those gallant officers on horseback
آن افسران دلیر سوار بر اسب

6. The gallant soldiers lost their lives so that peace might reign again.
[ترجمه محمد ادریس] سربازان شجاع جان های شان را از دست دادند تا صلح دوباره حکمفرما شود
|
[ترجمه ترگمان]سربازان شجاع جانشان را از دست دادند تا صلح دوباره برقرار شود
[ترجمه گوگل]سربازان باهوش جان خود را از دست دادند تا صلح دوباره سلطنت کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. Despite fierce competition she made a gallant effort to win the fir ...

مترادف gallant

زن باز (اسم)
gallant , amorist , philander
جنتلمن (اسم)
gallant
زن نواز (اسم)
gallant
عالی (صفت)
superior , super , great , fine , top , high-toned , high , grand , brave , gallant , beautiful , splendid , exquisite , excellent , superb , capital , immense , spiffy , imperial , magnificent , nobby , supreme , outstanding , superlative , swank , elevated , lofty , famous , copacetic , top-hole , remarkable , topping , high-grade , sublime , exalted , first-rate , unrivaled , palmary , ripping , wally , whizbang , whizzbang
شجاع (صفت)
brave , courageous , gallant , stark , intrepid , valorous , valiant , manful
دلاور (صفت)
brave , gallant , valorous , valiant
دلیر (صفت)
adventurous , brave , courageous , plucky , gallant , bold , chivalric , hardy , intrepid , valorous , doughty , stout-hearted , lion-hearted , manful , pushing
متعارف وخوش زبان درپیش زنان (صفت)
gallant
عشقبازی کردن (فعل)
make love , gallant , flirt , gallivant
ملازمت کردن (فعل)
gallant
دلاوری کردن (فعل)
gallant
زن بازی کردن (فعل)
gallant , philander

معنی کلمه gallant به انگلیسی

gallant
• chivalrous man, man who is extremely gentlemanly; lover; paramour
• brave, courteous; knightly, chivalrous, gentlemanly
• a gallant person is very brave and honourable when in danger or difficulty.
• a gallant man is polite and considerate towards women.

gallant را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

6uuuuuuuuuuu
شجاع
setayesh
1)brave
2)showing respect for women
Pariiisa
Showing respect for women
مهدی
چشمنواز
ریرا
دلیر
مهدی نیک نژاد مشگین شهر نواب کوی داد گستری
یعنی زن نواز، شجاع، دلیر
Showing respect for women
Syn: brave
با تشکر
موفق باشید:)
مهدی نیک نژاد
Ayda
شجاع،با شکوه
ترسا
شجاع
مبادی آداب(مخصوصا نسبت به زنان)
Mm
بی پرده معنی دقیقشو بگم میشه کصلیس
Ayris Kianafshar
showing respect
🎧🔊🎙🎚
شجاع و دلیر 💪
Kiabod
Brave,showing respect

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی gallant

کلمه : gallant
املای فارسی : گللنت
اشتباه تایپی : لشممشدف
عکس gallant : در گوگل

آیا معنی gallant مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )