برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1578 100 1
شبکه مترجمین ایران

early bird

/ˈɝːliˈbɝːd/ /ˈɜːlibɜːd/

سحر خیز، زودآیند (کسی که زود برمی خیزد و یا زود وارد می شود یا می رود)، پیشخیز

بررسی کلمه early bird

اسم ( noun )
(1) تعریف: one who gets up early in the morning.

(2) تعریف: one who arrives, or gets something done, before anyone else.

واژه early bird در جمله های نمونه

1. It's the early bird that catches the worm.
[ترجمه Setayesh-Arya] سحر خیز باش تا کامروا باشی!
|
[ترجمه ترگمان]این اولین پرنده‌ای است که کرم را می‌گیرد
[ترجمه گوگل]این پرنده اولیه است که کرم را جلب می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The early bird catches the worm.
[ترجمه ترگمان]پرنده زود کرم را می‌گیرد
[ترجمه گوگل]پرنده اول کرم را میگیرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. ’Tis the early bird that catches the worm.
[ترجمه ترگمان]\" این همان پرنده‌ای است که کرم را می‌گیرد
[ترجمه گوگل]Tis پرنده اولیه است که کرم را جلب می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. the early bird catches the worm.
[تر ...

معنی عبارات مرتبط با early bird به فارسی

سحرخیز، زودآیند (کسی که زود برمی خیزد یا می رسد و غیره)

معنی کلمه early bird به انگلیسی

early bird
• early riser, one who wakes up early, one who gets out of bed at an early hour

early bird را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Helix
آدم سحرخیز
iahmadrezam
سحر خیز
مترادفش میتونه early riserباشه و متضادش هم night owlباشه( به معنای شب زنده دار).
محمد مهدی
به شخصی که سحر خیز است.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی early bird

کلمه : early bird
املای فارسی : اولی برد
اشتباه تایپی : ثشقمغ ذهقی
عکس early bird : در گوگل

آیا معنی early bird مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )