برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1723 100 1
شبکه مترجمین ایران

cube

/ˈkjuːb/ /kjuːb/

معنی: مکعب، هر چیزی بشکل مکعب، توان سوم، بشکل مکعب دراوردن، بقوه سه رسیدن
معانی دیگر: (هر چیز مکعب مانند) حبه، قاپ، تاسه، شتالنگ، (ریاضی) توان سه، به حبه های مکعب مانند تبدیل کردن، شش رویه، شش پهلو، کاب، (ریاضی) به توان سه رساندن، مکعب کردن، کاب کردن، (گوشت کبابی را برای نرم و ترد شدن) کاردی کردن، (محتویات ظرف معکب را سنجیدن) مکعب سنجی کردن، کاب سنجی کردن، (گیاه شناسی) کیوب (جنس lonchocarpus از خانواده ی pea که بومی نواحی حاره ی امریکا بوده و از ریشه ی آن روتنون rotenone می گیرند)

بررسی کلمه cube

اسم ( noun )
(1) تعریف: a rectangular solid with six square faces all of the same size.

(2) تعریف: a number represented as the third power of another number.

- Eight is the cube of two.
[ترجمه بردیا.م] در اینجا هشت مکعب است که در آنها عدد دو وجود دارد
|
[ترجمه سروش] عدد هشت مکعب عدد دو است
|
[ترجمه یوسف نادری] عدد ۸، توان سوم عدد ۲ است.
|
[ترجمه ترگمان] هشت نفر مکعب دو است
[ترجمه گوگل] هشت مکعب از دو است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

...

واژه cube در جمله های نمونه

1. cube root
کعب،ریشه‌ی سوم

2. cube root
(ریاضی) کعب،ریشه‌ی سوم

3. a cube has six sides
یک مکعب شش بر دارد.

4. a cube is a solid
مکعب سه بعد دارد.

5. sugar cube
قند حبه

6. the cube of 3 is 27
توان سوم 3 عبارت است از 27.

7. the cube root of 8 is 2
ریشه‌ی سوم 8 عبارت است از 2 .

8. to cube vegetables
سبزیجات را ریزه کردن

9. a sugar cube
حبه‌ی قند

10. an ice cube
یک قطعه (کاب) یخ

11. A square is two-dimensional and a cube is three-dimensional.
[ترجمه ترگمان]یک مربع برابر با دو بعدی است و یک مکعب سه‌بعدی است
[ترجمه گوگل]یک مربع دو بعدی است و یک مکعب سه بعدی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. The Rubik cube derives its name from its inventor.
[ترجمه ترگمان]مکعب روبیک نام خود را از مخترع آن گرفته‌ ...

مترادف cube

مکعب (اسم)
cube , cuboid
هر چیزی بشکل مکعب (اسم)
cube
توان سوم (اسم)
cube
بشکل مکعب دراوردن (فعل)
cube
بقوه سه رسیدن (فعل)
cube

معنی عبارات مرتبط با cube به فارسی

(ریاضی) کعب، ریشه ی سوم، کعب، ریشه سوم
گرد یا حبه ی آبگوشت که در آب جوش می ریزند و از آن بویون می سازند
مکعب n بعدی

معنی cube در دیکشنری تخصصی

cube
[عمران و معماری] مکعب
[برق و الکترونیک] مکعب
[زمین شناسی] مکعب یک شکل بلوری دارای وجه 6 معادل (نه الزاماً مربع) و روند های موازی دوطرفه با شاخص های {100}.
[نساجی] مکعب
[ریاضیات] مکعب، توان سه، مکعب کردن، به توان سه رساندن
[آمار] مکعب
[آمار] قانون مکعبی
[ریاضیات] مکعب یک عدد
[ریاضیات] مکعب یک کمیت، مکعب یک مقدار
[زمین شناسی] کانه مکعب فارماکوسیدریت.
[شیمی] کعب ، ریشه سوم
[ریاضیات] ریشه ی سوم، مکعب، کعب، ریشه ی کعب، جواب ریشه
[آمار] ریشه سوم
[آمار] آزمون ریشه سوم برای همگنی
[عمران و معماری] مقاومت نمونه مکعبی
[ریاضیات] تضعیف مکعب
[ریاضیات] تضعیف مکعب
[ریاضیات] مکعب هیلبرت
[آمار] مکعب لاتین
[ریاضیات] مکعب کامل
...

معنی کلمه cube به انگلیسی

cube
• shape composed of six equal squares; object shaped like a cube (i.e. box); third power (mathematics)
• raise to the third power (mathematics)
• a cube is a three-dimensional shape with six square surfaces which are all the same size.
• the cube of a number is another number that is produced by multiplying the first number by itself twice. for example, the cube of 2 is 2x2x2, or 8.
cube root
• if you multiply one number by itself twice to get a second number, the first number is the cube root of the second number. for example, 2 is the cube root of 8.
bouillon cube
• small square of evaporated meat extract
ice cube
• (born 1969 as o'shea jackson) u.s. actor and rap musician, former member of the rap group "nwa"
• small square of frozen water
• an ice cube is a small block of ice that you put into a drink to make it cold.

cube را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ebi
کوبه
Fargol
مکعب
نرجس اصغری
چاردیواری
مثال: I had to feel I was still a human being, not just a creature kept in a cube.
باید احساس میکردم که هنوز هم یک انسان هستم، نه فقط موجودی که در یک چاردیواری حبس شده بود. (از زبان کسیه که داره با شرایط سلول انفرادی دست و پنجه نرم میکنه)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی cube

کلمه : cube
املای فارسی : چوب
اشتباه تایپی : زعذث
عکس cube : در گوگل

آیا معنی cube مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )