برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1571 100 1
شبکه مترجمین ایران

conceive

/kənˈsiːv/ /kənˈsiːv/

معنی: پنداشتن، فهمیدن، تصور کردن، ابستن شدن
معانی دیگر: آبستن شدن، بارور شدن، گشن دادن، بسته شدن نطفه، به فکر خطور دادن، اندیشیدن، در فکر پروردن، (در مغز) تکوین یافتن، اندیش زایی کردن، تخیل کردن، معتقد بودن، باور داشتن، درک کردن، برداشت کردن، تصورکردن ,بارگرفتن ,بستن شدن ,حمل گفتن

بررسی کلمه conceive

فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: conceives, conceiving, conceived
(1) تعریف: to give shape to in the mind.
مترادف: conceptualize, design, envision, fancy, form, imagine, invent, picture, think, visualize
مشابه: contrive, devise, envisage, fabricate, formulate, frame, hatch, ideate, lay, plan

- She conceived a brilliant strategy.
[ترجمه پیمان] او یک راهبرد عالی را (به تدریج ) بوجود آورد.
|
[ترجمه ترگمان] او یک استراتژی عالی می‌دانست
[ترجمه گوگل] او یک استراتژی درخشان را درک کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- He gave himself a little time to conceive a good excuse.
[ترجمه ترگمان] کمی به خود فرصت داد تا بهانه خوبی به دست آورد
[ترجمه گوگل] او خود را کمی زمان به تصور یک بهانه خوب است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: to be able to think of or imagine.
مترادف: conceptualize, envision, ...

واژه conceive در جمله های نمونه

1. i cannot conceive why he did it
نمی‌توانم بفهمم چرا این کار را کرد.

2. he could not conceive of such an accident happening to him
او تصور نمی‌کرد که چنین حادثه‌ای برایش روی دهد.

3. we could not conceive that someday we would need him
ما نمی‌توانستیم باور کنیم که روزی به او نیازمند خواهیم شد.

4. his wife is not able to conceive
زن او نمی‌تواند آبستن بشود.

5. I could not conceive that he would do such a silly thing.
[ترجمه ترگمان]نمی‌توانستم تصور کنم که او چنین کار احمقانه‌ای انجام خواهد داد
[ترجمه گوگل]نمی توانستم تصور کنم که چنین چیز احمقانه ای را انجام می دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. Whatever your mind can conceive and believe, it can achieve.
[ترجمه ترگمان]هر چیزی که ذهن تو می‌تواند تصور کند و باور کند، می‌تواند به آن دست پیدا کند
[ترجمه گوگل]هر آنچه که ذهن شما می تواند درک کند و باور کند، می تواند به آن دست یابد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. I cannot conceive he would wish to harm us.
[ ...

مترادف conceive

پنداشتن (فعل)
take , count , assume , suppose , deem , fancy , imagine , conceive
فهمیدن (فعل)
comprehend , sense , get , realize , savor , understand , perceive , see , fathom , grasp , figure out , discern , catch , rumble , follow , savvy , conceive , penetrate , plug in
تصور کردن (فعل)
fancy , imagine , trow , fail , ween , ideate , conceive , visualize
ابستن شدن (فعل)
engender , conceive

معنی conceive در دیکشنری تخصصی

conceive
[ریاضیات] تصور کردن، پنداشتن

معنی کلمه conceive به انگلیسی

conceive
• understand; think of an idea; become pregnant
• if you can conceive of something, you can imagine it or believe it.
• if you conceive something as a particular thing, you consider it to be that thing.
• if you conceive a plan or idea, you think of it and work out how it can be done.
• when a woman conceives, she becomes pregnant.
conceive a child
• become pregnant
conceive a dislike for
• conceive lack of attention or hate for
conceive an affection for
• feel fondness for
conceive an idea
• think of an idea, come up with an idea

conceive را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

فرزان رسول
پروراندن (ایده، فکر،مفهوم)
پیمان
ایجاد کردن
آغاز کردن
متحول کردن
Develope, Originate،evolve
بهمن حکمتی زاده
بنیان نهادن

توضیح: با مراجعه به https://www.merriam-webster.com/dictionary/conceive مشاهده می شود که به عنوان یکی از معادل های واژه conceive نوشته شده
: to cause to begin : ORIGINATE
a project conceived by the company's founder
بهلولی
صاحب ایده /فکر
محمدرضا
ایده پردازی
فتحی
شکل گرفتن در معانی علم زبان شناسی
فتحی
در علم زبان شناسی شکل گرفتن
English User
بچه دار شدن
حیدری
1- تصور کردن
2- در سر داشتن
3- آبستن شدن
محمد ايراندوست
آبستن شدن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی conceive

کلمه : conceive
املای فارسی : کنکیو
اشتباه تایپی : زخدزثهرث
عکس conceive : در گوگل

آیا معنی conceive مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )