برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1433 100 1

can

/kæn/ /kæn/

معنی: قوطی، حلبی، قوطی کنسرو، قادر بودن، قدرت داشتن، امکان داشتن، در قوطی ریختن، زندان کردن، اخراج کردن، توانایی داشتن
معانی دیگر: مخفف:، کانادا، کانادایی، توانستن، کاوستن، یارا بودن، یارستن، احتمال داشتن، (از نظر حقوقی و اخلاقی) حق داشتن، (عامیانه) اجازه داشتن (هم معنی may است)، (مهجور) دانستن، جعبه ی حلبی، ظرف حلبی (در انگلیس tin هم می گویند)، ظرف فلزی دردار، حلب، پیت، سطل دردار، (امریکا - خودمانی) زندان، هلفدان، در قوطی کردن، شیشه کردن (مربا یا ترشی و غیره)، کنسرو کردن، (خودمانی) اخراج کردن، موقوف کردن، جلوگیری کردن، به اندازه ی یک قوطی، کپل، مستراح فرنگی، ناوشکن، (نوار صوتی و غیره) ضبط کردن، امکان داشتن may

بررسی کلمه can

فعل کمکی ( auxiliary verb )
حالات: can, could
(1) تعریف: to have the ability to.
مشابه: know

- She can play the piano beautifully.
[ترجمه 1234] او می تواند پیانو را به زیبایی بنوازد.
|
[ترجمه علی] او می تواند به زیبایی پیانو بنوازد
|
[ترجمه Ata] آن زن می تواند به زیبایی پیانو بزند
|
[ترجمه emily] آن زن میتواند به خوبی پیانو بزند|
[ترجمه محمد حسین کریمی] آن زن می‌تواند به زیبایی پیانو بزند ...

واژه can در جمله های نمونه

1. can a singular person be understood apart from his culture?
آیا می‌توان یک شخص واحد را جدا از فرهنگش مورد پژوهش قرارداد؟

2. can anybody design a better schedule?
آیا کسی می‌تواند برنامه‌ی بهتری تنظیم کند؟

3. can i be of any help to you?
آیا می‌توانم به شما کمک کنم‌؟

4. can i be of any service?
آیا خدمتی از دست من برمی‌آید؟

5. can i interest you in a cup of tea?
چای میل دارید؟،چای چطور؟

6. can i open the window now?
آیا حق دارم حالا پنجره را بازکنم‌؟

7. can i open the window?
آیا می‌توانم (اجازه دارم) پنجره را باز کنم‌؟

8. can i see your book for just a second ?
آیا می‌توانم کتاب شما را فقط برای یک لحظه ببینم‌؟

9. can intelligence be inherited?
آیا می‌توان هوش را به ارث برد؟

10. can it be true?
آیا ممکن است (یا می‌تواند) صحت داشته باشد؟

11. can she account for her actions?
آیا می‌تواند رفتار خود را توجیه کند؟

12. can that branch hold your weight?
آیا آن شاخه می‌تواند وزن تو را تحمل کند؟

13. can you afford ...

مترادف can

قوطی (اسم)
tin , package , box , canister , can , packet
حلبی (اسم)
tin , can , tinfoil
قوطی کنسرو (اسم)
can
قادر بودن (فعل)
can , may
قدرت داشتن (فعل)
can
امکان داشتن (فعل)
can , may
در قوطی ریختن (فعل)
can
زندان کردن (فعل)
prison , can , lock up
اخراج کردن (فعل)
deport , out , exorcise , can , oust , send down , exorcize
توانایی داشتن (فعل)
can , may

معنی عبارات مرتبط با can به فارسی

فقط می تواند، ممکن است
(عامیانه) توانا به انجام کاری،اهل انجام کار،زبل
کاری می توانم برای شمابکنم
میتونم اینجوری بگم
cannot منفی فعل gt; توانستن lt;
... چاره ای ندارد جز ...
از خودداری عاجز بودن، ناتوان بودن (در جلوگیری)، اختیار دست خود (کسی)نبودن
(امریکا - عامیانه) مشکل بزرگ، مسئله ی پردردسر، مخمصه ی زیاد
ایاکسی می تواندبدعاروحی راازدوزخی بیرون اورد
ایا میتوان بیخطر ازانجاگذر نمود؟
نیاز داشتن، احتیاج داشتن
از این بهتر می توانی ؟، از من بهتر می توانی ؟
ایامی توانیدضرب المثلی نظیران پیداکند
...

مخفف can

عبارت کامل: Campus Area Network
موضوع: کامپیوتر
«شبکه دانشگاهی» که در بعضی برگردان ها به آن شبکه پردیس نیز گفته اند یک «شبکه رایانه ای» است که از اتصال چند «شبکه محلی» (LAN) که همه آنها محدود به یک ناحیه جغرافیایی هستند ساخته می شود، مانند محوطه یک دانشگاه، یک مجموعه صنعتی یا یک پایگاه نظامی. می توان آن را به عنوان یکی از انواع «شبکه های کلان شهری» (MAN) به حساب آورد که عموماً محدود به ناحیه ای کوچک تر از اندازه معمول یک شبکه کلان شهری است.

در حالتی که در فضای یک دانشگاه شبکه ای از نوع شبکه دانشگاهی داشته باشیم، شبکه مورد نظر محتملا ساختمان های دانشکده های مختلف شامل بخش های آکادمیک، کتابخانه دانشگاه و ساختمان محل اقامت دانشجویان را به یکدیگر متصل می کند. شبکه دانشگاهی بزرگ تر از یک «شبکه محلی» ولی کوچکتر از یک «شبکه گسترده» (WAN) است.

معنی can در دیکشنری تخصصی

[خودرو] Controller Area Network. شبکه رابط بین سیستم مرکزی کنترل اتومبیل (ECU) و سیستم کنترل محیطی اتومبیل (ABS , AIRBAG , کولر ....)
[سینما] منعکس کننده 1000 واتی - فیلم دان - قوطی فیلم
[مهندسی گاز] ظرف ، قوطی
[نساجی] ظرف - قوطی - جعبه فیتیله - بانکه
[ریاضیات] می توان نشانید
[صنایع غذایی] بدنه قوطی: قسمت استوانه ای قوطی کنسرو که با درز جانبی ایجاد شده.
[صنایع غذایی] قوطی ساز: دستگاهی که قسمت بدنه قوطی کنسرو را شکل میدهد و نهایتا درز جانبی بدنه را پرس و لحیم میکند.
[صنایع غذایی] ته قوطی: در صنایع غذایی به ته قوطیهایی کنسرو که در کارخانه قوطی سازی نصب و درز بندی میشود گفته میشود.
[صنایع غذایی] درز معیوب قوطی: نقیصه ای در درز قوطی که قلاب در و قلاب بدنه در تماس هستند ولی در همدیگر درگیر یا قفل نشده اند.
[صنایع غذایی] قوطی کم خلاء: به قوطی هایی از کنسرو اطلاق میشود که به اندازه کافی خلا در آنها ایجاد نشده و لذا دو سر قوطی صاف است ولی با ضربه و یا فشار دادن یا تغییر در دما و فشار محیط خارج قوطی متورم میشود و مجددا با فشار دادن دست به حالت اول بر میگردد.
[صنایع غذایی] دمای اولیه قوطی: به متوسط دماهای نقاط سرد قوطی یا شیشه کنسرو قبل از استریل کردن در اتوکلاو گویند.
...

معنی کلمه can به انگلیسی

can
• tin, aluminum container; (slang) jail, prison; (slang used in canada and the usa) toilet, bathroom; dismissal, firing from a position (or job, etc.)
• be able; be capable; be entitled
• preserve in jars, preserve in cans (of food); dismiss, fire from a position (or job, etc.)
• if you can do something, it is possible for you to do it or you are allowed to do it.
• if you can do something, you have the skill or ability to do it.
• you use can in questions as a polite way of asking someone to do something.
• if you say that something cannot be true or cannot happen, you mean that you feel sure that it is not true or will not happen.
• you use can't and can...not in questions in order to ask people to do something, and sometimes to show you are annoyed or unhappy.
• a can is a sealed metal container for food, drink, or paint.
• you also use can to refer to a can and its contents, or to the contents only.
• when food or drink is canned, it is put into a metal container and sealed.
• see also canned.
can afford to
• can allow oneself to
can an ethiopian change his skin?
• no one can alter his true nature
can beat him hands down
• is much more capable than he is, can defeat him easily
can can
• the can-can is a dance in which women kick their legs in the air to fast music.
can can dance
• risque dance characterized by high kicking and leaping (popular in 19th century france)
can hardly make ends meet
• barely pays his bills each month, cannot really afford much
can house
• whorehouse, brothel, bordello
can i help you
...

can را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Mostafa azargoon
ظرف آزمایش
Nika
توانستن
vvjkvycyc
به قوطی هایی مانند نوشابه کوکاکولا-نوشابه لیمویی و.....
Setayesh-Arya
یه مثال جالب بلدم:
!!!!!i can can a can with a can
من میتونم باز کنم یه قوطی رو با یه قوطی باز کن{در باز کن}
پس به معنای1) توانستن 2)قوطی یا کنسرو 3)باز کردن 4)در باز کن
Nariman
در معنای واحد شمارش هم به کار میره مثل a can of soda
(یک قوطی نوشابه)
Masoomeh
بیشتر به معنی توانستن به کار می‌رود ولی به معنی قوطی هم به از می‌رود.

(We can use old cans for hand work
ما می‌توانیم استفاده کنیم از قوطی های قدیمی به عنوان کار‌‌‌‌ دستی)
محدثه فرومدی
توان چیزی را داشتن، توان داشتن بر چیزی
a settlement that can sustain economic expansion : سکونتگاهی که توان حفظ رونق اقتصادی را داشته باشد

قابل، پذیر
the building of walls can be contemplated : ساخت دیوار قابل تامل است
the site can be generalized to the whole of Jomon culture : این محوطه به کل فرهنگ جومون تعمیم‌پذیر است
..fatemeh..
توانستن
فاروق
یە معنی دیگە کە واژە can میتونە داشتە باشە (درب قوطی ) هستش .
She always drink it out of the can .
صدرا جلالی نیا
یه معنی دیگش توانستن
tinabailari
I can do it by myself
من میتوانم به تنهایی آنرا انجام دهم
🚿🚿
امیرحسین
خواستن ـ توانستن
الی^-^
آب پاش
مهدی
توانستن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی can
کلمه : can
املای فارسی : کان
اشتباه تایپی : زشد
عکس can : در گوگل

آیا معنی can مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )