برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1684 100 1
شبکه مترجمین ایران

Cut (To)

معنی Cut (To) در دیکشنری تخصصی

[سینما] قطع کردن فیلمبرداری - قطع و وصل

Cut (To) را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی Cut (To) مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )