برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1383 100 1

by hook or by crook


از حفظ، از بر، هرجوری شده، به هر نحوی از انحا

واژه by hook or by crook در جمله های نمونه

1. They intend to get their way, by hook or by crook.
[ترجمه ترگمان]آن‌ها قصد دارند که به وسیله قلاب یا کلاه برداری راهشان را باز کنند
[ترجمه گوگل]آنها قصد دارند راه خود را با قلاب یا کج بکشند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. I'll get her to marry me, by hook or by crook.
[ترجمه ترگمان]من او را خواهم گرفت تا با من ازدواج کند، با قلاب یا کلاه برداری
[ترجمه گوگل]من می خواهم او را با قلاب و یا کج به من بسپارم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. By hook or by crook, football is being called to account for the years of profligacy.
[ترجمه ترگمان]فوتبال، با قلاب و یا by، در نظر گرفته می‌شود تا برای سال‌ها هرزگی مورد توجه قرار گیرد
[ترجمه گوگل]با قلاب یا کلاهبرداری، فوتبال برای سال های رقت انگیز به حساب می آید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. By hook or by crook make sure that two members of staff make visits during the working day.
[ترجمه ترگمان]از طریق قلاب و یا برای اطمینان از اینکه دو عضو پرسنل در طول روز کا ...

معنی کلمه by hook or by crook به انگلیسی

by hook or by crook
• at any price, by any mean necessary, however it must be done

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Setayesh-Arya
اصطلاح- هر جور که شده
الهام حیرت سجادی
هرجور که شده ،به هر بهایی که باشد
MH.nēz
به هر نحو ممکن، به هر راه و روش قابل انجام

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی by hook or by crook
کلمه : by hook or by crook
املای فارسی : با‌ هوک آور کروک
اشتباه تایپی : ذغ اخخن خق ذغ زقخخن
عکس by hook or by crook : در گوگل

آیا معنی by hook or by crook مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )