برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1720 100 1
شبکه مترجمین ایران

billion

/ˈbɪljən/ /ˈbɪlɪəŋ/

معنی: بیلیون
معانی دیگر: جاش بیلینگز (کمدین امریکایی 1818-85)، میلیارد، هزار میلیون، بیلیون در انگلیس معادل یک ملیون میلیون ودرامریکا هزار میلیون است

بررسی کلمه billion

اسم ( noun )
(1) تعریف: the number represented by the Arabic numeral 1,000,000,000.

- You write one billion with nine zeros.
[ترجمه ان ام کیو] شما یک میلیارد را با نه صفر مینویسید
|
[ترجمه ترگمان] شما یک میلیارد با نه صفر صفر می‌نویسید
[ترجمه گوگل] شما یک میلیارد را با 9 صفر بنویسید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: the product of multiplying one thousand by one million.

(3) تعریف: a very large unspecified number.

- I bet there's a billion spiders in that old attic.
[ترجمه ترگمان] شرط می‌بندم یه میلیارد نفر توی اون اتاق زیر شیروانی قدیمی وجود داره
[ترجمه گوگل] من شرط می بندم یک میلیارد عنکبوت در اتاق زیر شیروانی قدیمی وجود دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
صفت ...

واژه billion در جمله های نمونه

1. The government made an appropriation of a billion for the new project.
[ترجمه ترگمان]دولت برای این پروژه جدید یک میلیارد دلار تخصیص داده‌است
[ترجمه گوگل]دولت یک میلیارد دلار برای پروژه جدید اختصاص داده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The country's trade surplus widened to 5 billion dollars.
[ترجمه ترگمان]مازاد تجاری این کشور به ۵ میلیارد دلار رسید
[ترجمه گوگل]مازاد تجاری این کشور به 5 میلیارد دلار افزایش یافت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. India has a population of more than 1 billion.
[ترجمه ترگمان]هند بیش از ۱ میلیارد نفر جمعیت دارد
[ترجمه گوگل]هند بیش از یک میلیارد جمعیت دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The value of other shares nosedived by £ 6 billion.
[ترجمه ترگمان]ارزش سهام دیگر با ۶ میلیارد پوند سقوط کرد
[ترجمه گوگل]ارزش سهام دیگر با 6 میلیارد پوند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف billion

بیلیون (اسم)
billion

معنی billion در دیکشنری تخصصی

billion
[کامپیوتر] میلیارد
[نساجی] بیلیون - هزار میلیون
[ریاضیات] میلیارد، بیلیون، در آمریکا 109، در انگلستان 1012
[برق و الکترونیک] بیلیون الکترون ولت نام پیشین گیگا الکترون است .

معنی کلمه billion به انگلیسی

billion
• number equal to a thousand millions, 1 000 000 000 (in the usa and france); number equal to a million millions, 1 000 000 000 000 (in britain)
• a billion is a thousand million.
• a billion can also mean one million million; an old-fashioned british english use.
• you can also use billions and billion to mean an extremely large amount.

billion را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Amirhb
میلیارد
علی کاظمی
میلیارد.(هزارمیلیون)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی billion

کلمه : billion
املای فارسی : بیلیون
اشتباه تایپی : ذهممهخد
عکس billion : در گوگل

آیا معنی billion مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )